Зрението показва само това, което сме виждали?

каббалист Михаэль ЛайтманСтановище: Зрението не предоставя на човека обективна информация за заобикалящия го свят – то ни показва това, което вече сме виждали не един път. Изследователи от 90-те години са се заели с решаване на проблема за пристрастност на произведените от мозъка зрителни стимули.

Мозъкът обработва полученото изображение върху ретината, въз основа на това, което някога са означавали подобни картини. Така, по метода проба – грешка се съставя статистическа таблица: какво може да означава конкретно изображение и с каква вероятност. Всичко, което виждаме в сегашния момент, определено е придобито преди това от мозъка вероятностно разпределение на това, което именно е причинило появяващото се изображение върху ретината. Следователно, грешките и илюзиите на зрителното възприятие може да се обсъждат със същата статистическа вероятност.

Дарвин, създателят на теорията за еволюцията, отбелязва, че е трудно да се повярва, че такава сложна жива единица, като окото, е създадена в хода на естествения отбор по пътя на пробата и грешките. Но учените са открили, че светлочувствителните клетки на окото – „пръчиците“ и „колбичките“ – в началния етап на еволюцията  са били разположени в мозъка (това е дълго преди появата на бозайниците). С течение на времето някои от тези клетки са се преместили и са формирали отделен орган – очите. Според степента на усъвършенстването си, окото се научило не само да определя наличието на светлина, но също да образува сложни картини на заобикалящия свят.

В мозъкът се съдържат също така и два различни вида светлочувствителни клетки. В повечето примитивни същества единият вид клетки е мигрирал в очите, а вторият е останал в състава на мозъка. При човека в очите се е „преселил“ втория тип и от него се образували пръчиците и колбичките.

Коментар: Според  Кабала, „около” нас няма нищо, всичко което ни изглежда, че  съществува – е илюзия. Всичко е в самите нас – ние и света около нас. Изменяйки себе си, своите свойства, което Кабала ни позволява да направим, ние можем “да променим света около нас“.

По-скоро, ние започваме да чувстваме неговата относителност, зависимост на картината на света от свойствата на човека (наблюдателя).

Виж „Въведение в книгата Зоар“.

[89256]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed