Запознаване със злото начало

каббалист Михаэль ЛайтманВсичко, което виждаме в реалността е желанието за получаване. То е било създадено изначално в първичната си форма и ние усещаме точно това. Ние – това е то.

Но покрай това, ние притежаваме способността да мислим, имаме разум, който ни позволява да констатираме: ”Аз пребивавам в желанието. Аз усещам желанието”. Животните не са способни на такава констатация, тя е подвластна само на човека. В това е разликата: с помощта на разума аз мога да се отделям от желанията, да ги анализирам, измервам, да ги наблюдавам от страни.

По такъв начин, ми е дадена възможността да съм психолог сам на себе си и на останалите. Аз живея вътре в желанието и имам способността да реализирам този живот: кaкво се усеща в едно частно желание, а какво в друго, как преминавам от едно желание в друго и какво правя с него? С други думи, аз съм способен на определена дейност над своето желание. Живеейки в него, аз мога да изучавам своя живот, посредством разума си, паметта и анализа.

Но имам ли каквато и да е възможност да променям каквото и да е в желанието? Аз мога само да ”тека” заедно с него – което и правим в този свят, независимо, че ни се струва, че сами действаме и предизвикваме промените, с помощта на своя ум избягвайки лошото и избирайки доброто. Всъщност не ни е по силите да направим каквото и да било с природата, с желанието като такова.

Съществува обща взаимовръзка между желанията – човечеството. Но е възможна взаимната връзка между точките в сърцата – системата на висшите светове, или Малхут на света Ацилут, на Шхина. Сама по себе си тя е нещо съвсем различно. И ако в мен се разкрива нейната искра, точката в сърцето, то излизайки от нея, аз вече мога да изграждам отношения със своите желания. Системата за взаимна връзка между хората в нашия свят, е предназначена само, за да им „създава” проблеми и беди. В следствие на това, хората постоянно напредват, желаейки да променят тази система и да се сдобият с облекчения в сферата на икономиката, безопасността, здравеопазването и т.н. И всеки път, издигайки се с една степен нагоре, те всъщност достигат противоположен резултат, откривайки, че сегашното им състояние се явява като вреда, а не като полза.

От друга страна, хората, разкриващи общността между точките в своите сърца, могат да влязат в нова система – системата на разбитите светове, на разбитите връзки, тук се проявява разрива, ненавистта, изолираността – с други думи злото начало.

Желанията и взаимоотношенията на хората в нашия свят не се отнасят към злото начало, те остават на ”животинското” стъпало на развитие. Злото начало е само онова, което се противи на разкриването на Твореца, на свойството отдаване и любов. И затова, който разкрива Силата, противопоставяща се за обединяване на точките в сърцата, т.е. на другарите в групата, той разкрива злото начало. Тя се проявява само между другарите – дотолкова, доколкото те се стремят да осъществят връзката. И това разкриване на духовната сила е първото духовно осъзнаване.

А по-нататък, обединявайки се все по-здраво и без отклонения, те започват да разбират: ”Ние се запознахме със злото начало“. То ни кара да усетим необходимостта от Силата, която да го поправи. Тази сила е заложена вътре и ние трябва да се обърнем към нея. Всички ние трябва да отправим своите молитви и молби към мястото на нашето единство – към центъра на групата. Тогава, благодарение на ”молитвата на мнозинството” ще получим тази Сила, и тя ще извърши поправянето между нас”. Така се осъществява напредъкът ни.

Другата Сила, разкриваща се между нас е ”Фараонът”, царя на Египет. В зависимост от детайлите на възприятието, тя се нарича също: ”Билам”, ”Балак”, ”Аман”. и др.

Във всеки случай, единствената ни задача е да се обединим. Казано е, че заповедта, за любов към ближния, като към себе си е велико правило в Тора. Обединението  е единствено средство, позволяващо ни да преминем през различните връзки на взаимното свързване и да достигнем неговото велико, съвършено, въплъщаване – стъпалото на любовта.

Как да обичаме другите, като себе си? Този критерий позволява да водим постоянен ”мониторинг”: устремявам ли се навън, извън себе си? Към това кабалистите обясняват, че ”като себе си” – означава: повече от себе си. Тъй като себе си, изначално поставям над другите – и затова трябва да търпя, да предпочета и издигна другия над себе си. Така напредваме.

Като цяло, всичко се разкрива съгласно този принцип: ”Не прави на другия това, което е ненавистно за теб”, а след това ”Възлюби ближния, като самия себе си”. В това се състои  цялата Тора.

И затова трябва да работим в групата заради обединението, да се учим заради обединението, всичко да правим заради обединението. Без това – няма накъде. Само в това се състои науката кабала.

От урока ”Даряване на Тора”, 25.09.2012

[89039]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: