Интегрално възпитание. Беседа №14

Интегрално възпитание

Цикъл от беседи на проф. Михаил Лайтман с психолога Анатолий

Улянов

От стенограмата на 14–та беседа

18 декември 2011г.

Назряваща необходимост

Въпрос: Защо имено сега назря необходимостта от построяване на нова структура на света, в която хората трябва да разкрият интегралните закони и да им съответстват? Що за интегрални закони са това и как трябва да се изпълняват?

Отговор: Тези закони изхождат от духовното развитие на желанията, чак до въплъщението им в материалния свят. В науката кабала изучаваме четири стадия на разпространение на желанието, неговото оформление и преобразуването му до окончателния му вид.

Сега завърши степента на развитие на третото ниво на желанията – егоистичното. След Големия Взрив и възникването на живота на Земята, човечеството се развива на същите тези нива(неживо, растително и животинско), подтиквано отзад от всевъзможни удари, принуждаващи сили и се е движело напред, не знаейки къде точно.

Но сега се е изменило самото движение: природата ни подтиква, но не ни движи напред и затова не можем да излезем от дълбоката криза, която продължава вече няколко десетилетия и засяга абсолютно всички страни на живота.

Виждаме, че не преуспяваме в нищо: нито с децата, нито в семейството, нито в работата, нито в културата, нито в науката, в образованието, във възпитанието – в нищо.

Финансово–икономическата криза продължава и ще продължава, и изход от нея няма. Никой не вижда такъв.

Защото умните хора искат да намерят този изход: прекрасни умове на човечеството, специалисти в своите области. Но те действително не могат да направят това, защото ние за първи път се сблъскваме със съвършено ново ниво на развитие, на което трябва да се изкачим.

Трябва осъзнато да се изкачим на него, не принудително, подтиквани отзад от ударите на природата, а самостоятелно – съзнателно устремявайки се напред. Затова е желателно да се съгласим с тези изменения, които трябва да преминем и тогава те ще се случат в нас. От нас се изисква само съгласие. Само в тази степен, в която се реализира в нас свободата на волята, спрямо това ново ниво, в тази степен ще започнем да се променяме.

Природата поставя пред нас задача и постепенно ни показва, колко сме интегрално свързани. Ефектът на пеперудата и прочее изследвания потвърждават, че екологията, човекът и цялата вселена са взаимосвързани в едно единно цяло.

За това се говори през последните сто години, започвайки още от времето на Вернатски. И сега, ако желаем да смекчим пътя си и да напредваме не толкова чрез страданията, колкото чрез осъзнаване на необходимостта, че трябва да въведем интегралното образование, възпитание.

Това възпитание предполага, че тази огромна маса от хора, която днес остава без работа, трябва да мине курсове за интегрално образование: задочни, очни или виртуални. Те ще изучават съвременната картина на света; това, което е достигнато от човечеството; историята на човечеството, от гледна точка на развитието на егоизма, за който много пъти говорихме на нашите уроци; психологията на човека; неговото постепенно достигане на интегралността.

Защо интегралността? Защото природата ни гони към това, да сме и адекватни, в равновесие с нея, в хомеостаза.

По принцип, тази задача е на науката кабала , и в частност на тази методика, която сега развиваме, за да преподаваме на хората, без споменаването на термина ”кабала”.

1% и цялото човечество

Въпрос: Основната маса хора – седем милиарда – влизат сега в период на интегрално развитие. Но има особен тип хора – с т.н. точка в сърцето, със стремеж към следващото състояние. Какво трябва да прави този 1% с ”точка в сърцето”? В какво се състои уникалността на работата им и в какво е отговорността на тези хора към останалите 99% от населението?

Отговор: Понеже хората с точка в сърцето усещат устремяването напред, те трябва самостоятелно да го реализират. Използвайки методиката кабала, те трябва напълно да се уподобят на природата.

Затова се обединяваме в групи, изучаваме заедно едни и същи материали, устройваме конгреси и общи уроци, за да се разберем един друг по-добре и да започнем да се обединяваме.

В частност, на последният конгрес достигнахме до определено състояние на единение – зародиша на нашето бъдещо духовно желание, в което ще започнем да усещаме вече следващото ниво на човечеството – нивото ”Адам”, ниво на обединеното ни желание и разума.

Освен това, че сами трябва да реализираме тази методика, трябва също и да я донесем до всеки от човечеството. Затова се надявам, че другарите ни от всички континенти, изучаващи тази методика на различни езици, в близките година, две, ще се включат в система от обучение, възпитание, образование, разпространение на тази методика за останалите хора, които просто ще се окажат зад борда на живота.

От нашето разпространение зависи сега, колко бързо човечеството ще разбере, че методиката за развитието ни на следващото ниво е вече дадена, известна и не трябва да я изобретяваме.

Не трябва да изобретяваме нищо! Виждаме, как всички специалисти ”се превръщат” сега в един голям въпросителен знак. А ние я имаме тази методика. От една страна, трябва просто да я донесем до хората, а от друга – вътрешно да я реализираме.

В даден момент, след много успешно и удачно проведен конгрес, можем да напреднем, в реализиране на тази методика върху себе си и в разпространението на някои знания за нея в останалия свят.

Радостна картина на бъдещите промени

Мисля, че в продължение на следващата година, човечеството ще осъзнае, че е невъзможно да се продължава нататък, гонейки излишество, свръхпроизводство, банкови ”състезания”. Необходимо е да се свият тези балони до ниво на разумно потребление, до правилно разпределение, до справедлива подялба между всички, както обема на работа, така и равномерния доход на всички.

А времето, което се освобождава от човечеството (много часове на ден), ще бъде запълнено с интегрално образование, възпитание, в което всеки човек започва да усеща новото, следващо ниво на съществуването си – духовното състояние и започва постепенно да усеща общността. В това общо желание, в общото намерение, в общия поток от мисли, започваме да постигаме следващото ниво на природата, нейната хармония. В нас започва да изчезва усещането за връзка с тялото, защото то се намира на животинско ниво.

Към това състояние ще трябва да преминем постепенно. Природата ще ни помогне от една страна, чрез ударите й, а от друга страна – с разкриване на нови и нови хоризонти.

Мисля, че близката една година е много силна и основополагаща. И тук трябва да се опитаме да направим всичко, което зависи от нас, за да не премине човечеството на страната на разделението, отдалечаването, протекционизма и за да осъзнае отрано, че курсът може да бъде насочен само към по-нататъшна връзка.

В Европа вече започват да разбират това. Днес европейският пазар е показател как това се случва. От една страна те малко играят на разделяне:”Какво ще се случи, ако се разделим?” и изведнъж просто започват да се сблъскват с невероятни проблеми. Така че техният курс е насочен към по-нататъшната глобализация и интеграция.

Този преход е критическа точка на осъзнаване, на коя страна да се премине и къде е спасението. Надявам се, че този особен връх, в края на краищата ще бъде преодолян така, че те ще премината на страната на по-нататъшната интеграция, на връзката помежду си, иначе Европа няма да преживее.

Тогава е възможно това да бъде за пример за цялото човечество, т. к. ако те тръгнат по пътя на по-нататъшната интеграция, то внезапно ще забележат огромни сили и възможности. Няма да им се наложи да развиват отново промишлеността и цялото производство – те и така отдавна са се избавили от тях и са изтеглили всичко на Изток, в азиатските страни и основно в Китай.

Ако този процес тръгне по правилния път, то ще видим тук правилното развитие на човечеството и пример за всички останали. Надявам се, че това така и ще бъде. Това е такава радостна картина.

А, ако ли не, то за съжаление могат да възникнат много големи международни, глобални проблеми, след които все пак ще дойдем до същия този резултат.

Духовният произход на първите проходили

Въпрос: 1 % от човечеството – това са първите прохождащи, които ще обучават другите. Но всъщност, те по нищо особено не се различават от другите, просто те са първите, у които се е развило желание за духовното. Или все пак имат някакви отличителни белези?

Отговор: Хората, у които има желание за реализиране на този процес, не задават въпроса:”Как да подобрим земния си живот?”. Те си задават въпроса:”Как да се издигнем на следващото ниво на постигане на вечността на природата, на нейната глобалност, уникалност?” Излизане на следващото – духовното ниво, ниво на постигане на причините, на следствията, на механизма на цялото мироздание: не само на нашия свят, но и този, който се намира извън него, в много по-широки сфери. 1 % – това са хората, изпитващи стремеж имено към това.

Те изначално, в духовното си постижение, в заложения в тях потенциал, изхождат от тук, от тяхното ниво. А основната маса на човечеството е от много по-ниско ниво. Затова тези две части на човечеството трябва да се допълват една друга.

Но стремежът към духовното, който се проявява в частта, вървяща начело (това са всички наши групи по целия свят), е много сериозен, особен, специфичен само за нас и не е присъщ на цялото човечество.

Всички останали хора по неволя са готови да приемат в себе си всевъзможни методики по интеграции, само за да подобрят земния си живот, защото се чувстват зле и нищо повече от това. За нещо повече те дори и не мислят, те нямат никакви вътрешни потребности, пустота, които биха им били необходими да запълнят с Висше постижение.

Да предотвратим ударите на природата

Въпрос: Ще се промени ли съотношението 1:99 и ще се увеличи ли процентът на хората с точка в сърцето? Или това не е необходимо и тази пропорция е оптимална?

Отговор: Отговорът е много прост: не знам, защото това е процес, през който кабалистите не са минавали.

Сега започваме да реализираме този път на човечеството, който е описан в кабалистичните книги, като път на принудително изпълнение, под въздействието на природата, ако не добавим към това личния ни стремеж към целта.

Акселерацията на този път зависи от нас. може би в съответствие с това ще дойдат голямо количество хора и времето за прехода на следващо ниво ще се съкрати. Затова не мога да кажа с точност, какво количество хора ще дойдат, колко време ще отнеме това и какви точно процеси ще се случат. Това не сме го преживели.

В книгите си кабалистите пишат за системата на Висшите светове, за този механизъм, който ни привежда в действие, който ни въздейства. Но никой от тях не може да пише за това, как ще реагираме на всичко, защото всичко зависи от избора ни, от свободата на волята ни, от нашите усилия и работата ни.

Последната, четвърта част от развитието ни, която се нарича ”Адам” – човешкото ниво, трябва да я преминем, навлизайки в 21 век и по-нататък, със самостоятелно развитие и стремеж. Кабалистите не са могли да изчислят това: по никакъв начин и никога. Затова са описали само процесите, през които ще преминем, ако започнем да упорстваме, т.е. не взимаме никакво участие в движението.

Очевидно е вече днес, доколко взаимното ни участие, обединение, разпространение на кабала, движението взаимно поръчителство, смекчава картината на света; и независимо от големите страдания, светът не допуска кървави решения.

А другият път – това е пътят на атомните бомби, масовите изтребления и страдания, това е пътят на гладните години, това е поражение от ударите на природата, когато тя буквално залива континентите с вода и разлюлява всички със земетресения. Това е пътят на огромните страдания, при това продължителни, изтощаващи ни.

Надявам се, че всичко това няма да се сбъдне и че ще ни се удаде възможност да смекчим този път, да го направим по-добър. Състоянието ни днес е подобно на раждането. Представете си, доколко сложен е този процес, ако жената ражда без всякаква помощ; и доколко това е удобно, бързо и безопасно е за майката и за детето, ако й оказват всестранна помощ. Имено в раждането – над правилното, доброто, бързото и леко раждане на новото ни състояние трябва заедно да поработим.

Петилетка – за три дни!

Въпрос: Въвеждането на интегралното образование и възпитание е дълъг процес? С какво да се започне?

Отговор: Това не е дълъг процес, защото във всеки случай трябва да преминем този път в близките 228 г., ако бъде изминат без нашето участие.

А ние вече доста го съкратихме и можем да направим така, че действително да бъде изминат в продължение на кратко време. Това е напълно възможно! И зависи само от нас.

Съкращаването на пътя с наше участие е многократно, създаващо се. Това е невъзможно даже да се предаде – разликата е такава, както между това дали човек върви пеша или лети със самолет.

Смекчаване на пътя

Въпрос: Какво се е променило по света, след като беше разкрита точката на единството? Можете ли да опишете тази система? Как работи механизма на вътрешното ни обединение и тези промени, които се случват по света в резултат?

Отговор: Когато все още бях заедно със своя учител Рабаш се удивявах на това, че той на всеки час слушаше последните известия и каквото там се слушаше, макар че, като правило, те казват каквото си искат – пълни измислици?! Но той умееше да улавя важното. И всичко това в продължение на цели дванадесет години от както го познавам: постоянно 1-2 минути слушаше последните известия, а по-нататъшната ”плява” не го интересуваше.

И това е, защото работата ни, даже по това време, смекчаваше картината на света. На него му беше интересно да узнае, доколко светът върви напред повече по добрия път.

За нашето време тези движения са просто колосални. Не мога да ви предам разликата, но ако не беше нашата работа, страшните терористични актове вече отдавна да са обхванали не само Близкия Изток, но и целия свят!

Те продължават известно време, но после тихичко угасват. Терористите от всички страни на света започват да говорят на друг език. Всичко започва да се изглажда, защото създавайки интегралност вътре в човешкото общество, вече ставаме подобни на общата природа.

В нашето общество има няколко милиона души, които искат да осъществят контакт помежду си, взаимовръзка, стремят се към това. На практика може съвсем малко да са достигнали, но стремежът е главното. И при това, нашето ”мъниче” – новото ни общо желание – устремявайки се към нещо, то предизвиква в природата много повече положителни реакции, отколкото някакъв голям кабалист.

Това е като малко дете, което извършва в нашия свят много по-голямо ”обръщане”, отколкото възрастен човек, защото всичко се върти около него. Всеки ден, месец след месец, то преминава през големи промени. И същото това се случва и с нас.

Затова измененията са огромни. И мисля, че смекчаването на всички тези процеси ще продължат. Няма да има резки движения по света, резки спадове на нещо или някого – Иран, терористите, наркобизнеса… Ще видим как всичко тихичко ще угасне.

Единственото, което ни е нужно е да достигнем до такова състояние, когато ще започнем да успокояваме неживата природа: ураганите, наводненията, всевъзможните стихийни бедствия, защото това не са обикновени глобални сили на природата, които продължават засега своя бавен, но верен път на развитие, а ние не сме дорасли още за тях.

Още не сме достигнали до равновесие спрямо тях, защото неживата природа трябва да я противопоставим на неживото ниво на човечеството. А това са тъкмо тези хора, които още са далеко от интегралното възпитание, образование, от разбирането на това, че по света има криза. На тях просто им е зле, и те не го свързват с нищо друго, а ние все още не сме се добрали до тях.

Когато ги достигнем, макар и малко, ще почувстваме, че светът се променя в основата си и вече няма да се случват огромни природни катаклизми, които заплашват Земята сега.

Важността на личните усилия

Въпрос: Как човекът, който се учи с нас, усеща важността на личните му усилия в промяната на света, а не само на себе си? Как ще се почувства?

Отговор: В трудовете на Баал а-Сулам е казано, че всички ние сме в една лодка. Ако човек, който се намира заедно с нас, не полага необходимите усилия, то липсата на тези усилия в кабала се смятат като ущърб, нарушение.

Баал а-Сулам обяснява, че ако в нашия свят човек може да сложи ръка на сърцето си и да повтаря:”Какво искате от мен? Никому не причинявам вреда”, то в духовното – нашето следващо ниво – е длъжен да бъде интегрално взаимосвързан с всички останали и да полага за това максимални усилия.

Затова този, който не прави това,”пробива дупка” под себе си и потапя всички нас. Така че той трябва да се замисли. Естествено, че после към него се връща това, което е причинил на другите. Такъв човек няма да напредне. Всеки от нас трябва да се чувства отговорен за другите.

В интегралните системи, както е известно от науката и техниката, всеки елемент или поражда съгласувана работа на всички системи, или нарушава работата им – едно от двете, средно положение няма. Тук не може да е така, както е в автомобила: където нещо ”хлопа” – частично работи или не.

Такива хора възпрепятстват общия напредък и трябва да се грижим за това те да се стегнат.

Буфер между човечеството и природата

Въпрос: В зависимост от общите ни усилия по обединението и разпространението, се променя и цялата останала част от света. Съществува ли обратна връзка? Да допуснем, че се приготвим, създадем курсове за масите, и започнем да ги обединяваме, естествено, че количеството им ще нарасне. Това съответно ще повлияе ли на възможността ни за скорошен напредък и обединение? Това взаимносвързани процеси ли са?

Отговор: Несъмнено. Ние сме получили възможност за напредък и да поведем цялото човечество. Без нас то няма да напредне, а ние само заради това съществуваме. Тоест от гледна точка на природата, от нас няма никаква друга необходимост. Ние сме като буфер, който трябва съгласувано да работи с природата и това останало човечество, което само не може да се устреми към целта.

Затова трябва да бъдем заедно с тях, с това семейство от милиарди. Ние трябва да създадем методика за тях, да се опитаме да се доближим до тях, достъпно да обясним и да организираме всичко по такъв начин, за да им е леко, приятно, удобно, разбираемо, радостно. Трябва да ги увлечем след нас, при това ненасилствено, защото напредването от тяхна страна трябва да бъде доброволно, осъзнато.

Трябва през цялото време да ги повдигаме в развитието им, за да осъзнаят необходимостта от движението напред, и тогава ще напредват. По принцип, цялото ни възпитание е насочено към това, за да доведе човека до осъзнаване на необходимостта от личностно развитие.

Спецслужбите или ние?

Въпрос: Казваме, че благодарение на обединението ни обстановката се е променила: станала е по-спокойно, има по-малко терористични актове. Ако ни чуе някой служител на спецслужбите той ще каже:”Секунда! Тук се ”трепем” от сутрин до вечер, неутрализираме терористите, затова ситуацията се подобри благодарение на нас, а не заради това, че вие сте се обединили”. Какво можем да отговорим на този скептик или е по-добре да не отговаряме.

Отговор: Аз по правило не встъпвам в полемика с никого. Нека си говорят – не е важно. Ако им се струва, че така правят добро, нека бъде така.

Освен това, въобще не смятам, че такива служби могат да се заменят, като безопасност, охрана и т.н., защото човечеството само по себе си още е далеч от това съзнателно да напредва. И тези хора, които искат да причинят ущърб, трябва да се натъкват на организираната охрана на обществения ред.

Няма защо да му възразявам, той не вижда и никога няма да разбере това, което правим, ако сам не дойде при нас на курсовете.

Нашите ученици са нашата надежда

Въпрос: Как виждате реализацията на курса по интегрално възпитание? Трябва ли да се изучава отначало в групата ни?

Отговор: В нашите групи вече провеждаме курсове по интегрално възпитание, образование. Сега вече започваме да откриваме учебния център ”Поръчителство”. Призовавам абсолютно всички да участват в него. И тези хора, които ще участват в него, след един такъв курс ще са готови да станат възпитатели и преподаватели, в зависимост от наклонностите им. Има хора, които са склонни да преподават, други да възпитават, да създават групи, да провеждат дискусии, обсъждания и др. Това са две направления, които се допълват едно друго, но вървят паралелно.

Бихме искали да видим всички наши ученици от всички страни на човечеството, като възпитатели и преподаватели, защото човечеството, надявам се, в близко време ще осъзнае, колко се нуждае от тях, и тези хора навярно ще бъдат натоварени с работа свръхсилите си.

Мълчаливци и бърборковци

Въпрос: Има такъв тип хора, които наричам ”мълчаливци”. През цялото време на взаимодействията ни на уроците те мълчат, а после, в един прекрасен момент си тръгват. После се връщат. Но все пак, как да се държим с тях?

Отговор: Те ще трябва активно да участват на занятията по интегрално образование, защото трябва фронтално да изучават историята на егоистичното развитие, психологията на поведение в семейството, в обществото и т.н., – и всичко това на кабалистична основа.

По принцип, другарите ни имат такива занимания. Трябва само да се оформят в един единен пакет. Това съвсем няма да е сложен и продължителен курс.

Но паралелно трябва да минат и курс по възпитание, където те ще провеждат помежду си обсъждания, ще устройват съд, различни игри. И в тях всеки ”мълчаливец” трябва да участва наравно с останалите, започвайки имено с вербалното общуване, а после и с вътрешното. Тук вече няма да имат възможност да се измъкват. При това има хора, които действително са мълчаливци, но прекрасно усвояват материала с останалите заедно и усещат много неща, а тяхното поведение е такава скромност на външния израз.

Следва да вземем под внимание, че нивото на развитие, което сега трябва да достигнем, предполага свободно участие на човека в личностния вътрешен процес на развитие и тук не трябва да се проявява насилие.

Ако ние играем, то тихичко въвеждаме такъв ”мълчаливец” в играта. Естествено, има и такива хора, които се устремяват напред:”Аз, аз, аз!”. А има такива, които седят и сякаш не го влече, инати се и в никакъв случай не иска да влезе и да поеме някаква роля. Трябва да се вземат под внимание такива естествени, отправни, изконни човешки свойства и да се щади човек. Не смятам, че това трябва да се поправя. Такъв човек просто трябва да се използва за други работи.

Информация за най-съкровеното

Въпрос: Днес, нормалният човек, живеещ живота си, нищо не го интересува, освен битовите въпроси. Кое е това нещо, което ще го накара да се занимава с интегралните курсове, ако му е тежко да се учи? Нима е длъжен да придобие много разнообразни знания. Как да заинтригуваме човека?

Отговор: Не мисля, че това е много сложно, защото му разказваме за него самия, за бита му, за обществото, в което живее. Ние практически му обясняваме това, което вижда и къде се намира. Нищо теоретично не му даваме.

Проблемът в образованието възниква тогава, когато чисто умозрително разказвате на човека за някакви действия, закони, а той не ги вижда, не ги наблюдава, но има вземане–даване с тях. Или даже, може би вижда, когато му показвате някакъв прибор и обяснявате, как той работи, а човекът не разбира.

Тук вие му обяснявате, с помощта на пръстите си: това е мама, това татко, дете, баба, а това е супермаркетът, работата и т.н. показвате му взаимодействието между цялата система, колко порочна е тя, как природата изисква да сме глобални, интегрални. Вие му разказвате за тялото: как работи организма, в какво се състои проблема, когато е извън равновесие(това са всичките ни болки), как го довеждаме до равновесие с помощта на всевъзможни химически добавки, защото ние всичко на всичко го ”тъпчем” с електролити.

Вие му обяснявате, какво той представлява и къде непосредствено се намира. Това е близко на всеки човек. Затова не мисля, че в правилния курс за интегрално образование някой вижда някаква сложност. В крайна сметка, даже децата ни възприемат това абсолютно естествено и схващат бързо всичко.

Разберете, че в крайна сметка говорим за душата на човека, за това, което е най-вътрешното в нея, най-съкровеното, най-близкото до него. Ако правилно разгръщаме пред него картината на неговата природа, то той я разбира и усеща.

Той разбира, че се говори нещо много важно за него, за него самия. При което се обяснява, как да изчисти всички отрицателни усещания, всички проблеми, да се достигне до нещо такова, което е невъзможно да се добие нито с пари, нито с усилия, а имено така – чрез включване във възпитанието. Не в образованието, а във възпитанието.

Възпитанието е обсъждане на изучавания материал в процеса на общуване на хората помежду си, които със своите взаимни въпроси и отговори, изясняват това, което преминават. Това се осъществява на практика, не бързешката, а в свободна дискусия. Не мисля, че има някой по света, който не е способен да узнае нещо за себе си по този начин. Освен това, ние подготвяме за това голямо количество всевъзможни видове предавания на информация: това е и музиката, и стихотворенията, и книгите, и романите, и киното, и клиповете, неголеми устни и писмени обяснения.

Още не съм виждал такъв пример, при който човек не може да възприеме това. Тъкмо обратното, такава информация, за разлика от всички други учения и науки, всеки човек ще я възприема, като нещо лично свое.

Сладък или горчив хап? Изборът е наш

Въпрос: Можете ли да нарисувате на обикновения човек картина на това, колко ще му бъде хубаво, ако започне да се учи в курсовете по интегрално възпитание?

Отговор: На първо място, основния ни курс включва обяснение на цялата еволюция на човека: към какво се приближаваме, защо сега възниква необходимостта да избавим човека от безполезната работа, от несъстоятелността от по-нататъшното егоистично развитие, от което ние падаме. Буквално сме се развивали по неправилния връх, а в 20 век вече се случи много рязък скок: изведнъж усетихме пренасищане, когато вече нищо повече не искаме и не знаем, какво да правим по нататък.

Сега пред нас има две възможности: срив надолу и сгромолясване или постепенно смаляване на потребностите ни и избавяне от излишествата до ниво на разумно потребление, но не по-ниско от необходимото.

Когато обясняваш всички тези проблеми, включително и екологичните, с ресурсите на Земята, с безкрайния егоизъм, човек започва да разбира всичко: той вижда, че друг изход няма. Днес, когато чете или слуша за нещо за проблемите в Европа или Америка, той усеща тази безизходица.

Днес целия съвременен свят – Америка, Европа, Китай – тези три огромни страни изпадат в такава криза, от която изход няма. И никъде, на никое място на света никой не може да се похвали, че се намира в противоположната фаза на развитие. Тоест виждаме, че друг път няма. трябва да покажем на човека друг път на развитие. Изходът от кризата се състои в голямата интегралност, в подобието с природата.

Реплика: Но все пак, когато говорите за интегралност, трябва да ”подсладите” това изказване, да дадете на човека ”бонбонче”…

Отговор: Всичко най- приятно, здраво, единно, добро, безопасно, произтича от равновесието ни с природата. Днес природата ни предлага една единствена картина – картината на пълна, интегрална взаимовръзка между нас и нея. Неизпълнението от наша страна на условията на Природата, ние ще ги усещаме като големи, неприятни, отрицателни въздействия, включително и война, унищожения, епидемии и т.н. Така че – друг изход нямаме. Всичко това може да се покаже, обясни.

Работата е там, че хората няма къде да се дянат. Процесът на разпространение на кабала, методиката на интегралното преобразование на човечеството е продължителен процес. Трябва да го изпълняваме търпеливо, по всички континенти и тогава човечеството постепенно ще го види. Това ще се случва заедно с неизбежните удари, иначе хората няма да обръщат внимание на това, което предлагаме.

Но ние не трябва да чакаме ударите. Трябва колкото се може по-близо да занесем лекарството до хората. Но ако те не го забележат, тогава ще има неголям удар, на който те вече ще обърнат внимание и от по-големи удари няма да има нужда.

Как да се разкрият ”кариеристите”?

Въпрос: Виждам системата на интегралното възпитание, като голямо количество групи по целия свят: виртуални и физически. Това е огромна маса хора. Сред тях могат да се окажат и хора, у които се пробужда ”точката в сърцето”. Трябва ли да се създаде у тях някакъв механизъм на ”кариерния ръст” – на прехода, в групи с по-голямо интензивно обучение.

Отговор: Те сами ще се появят и ще заявят това. Те сами ще дойдат при преподавателите, ще им предложат помощта си, ще поискат да участват в този процес. И такива хора ще има много. Надявам се, че ще бъдат десетки милиони.

Но, няма значение, основната маса от човечеството ще остане също така инертна, както и сега. И ние сме длъжни да я възпитаваме и образоваме. Нищо не можеш да направиш, това е пирамида. Основната маса се намира в основата на пирамидата, на нея й е тежко да се помръдне от мястото си. Но благодарение на кризисните проблеми, в нея будността ще се прояви.

Затворените общества и интегралното възпитание

Въпрос: Има страни, култури, в които да представиш процеса на самопознанието е леко, в Америка или в развитите европейски страни. Но има общества, където толкова са силни древните традиции, че да си представим там внедряването на интегралното възпитание е много сложно. Как го виждате вие, какво трябва да се случи, за да започнат такива хора ”да сядат в кръг”?

Отговор: Аз виждам, че буквално за десет – двадесет години такива общества ще се преобразуват в нещо съвършено ново.

Вижте, какво е станало с Индия или с Китай, с неговия затворен начин на живот, с отказа от всякаква цивилизация. Вижте, какво се върши днес, как живеят хората: на някакво си легло в общежитието при завода, на което се трудят не по-малко от 50 хиляди души. Всичко се е променило изцяло.

А сега тези хора са безработни и къде да се върнат? Човек губи леглото си в общежитието и всичко, за него няма вече друго място, друг ъгъл в света. Ужасно е това, което се случва по света. А Китай и Индия са огромни пространства.

Необходимо е да се разбере, че измененията могат да бъдат много сурови, резки, бързи и аз мисля, че те няма да чакат. Виждам, колко бързо се променят даже страните от Персийския залив, да допуснем и Арабските Емирства. Това по принцип са образовани страни, чието население се намира на комфортно ниво, но жизненото им равнище, разделението на кланове, се променя много бързо в наше време – внезапно пропада цялата основа на тези неща.

Затова затворените общества, макар още да съществуват тук–там, но сами по себе си представляват примесени в общата маса, която живее вече по-малко или повече съвременен живот.

Повод за радост

Въпрос: Ако човек правилно изпълнява методиката на интегралното възпитание, участва в нея, то у него има чувство на радост, което сега е рядкост в този живот. Можете ли да кажете няколко думи за това чувство?

Отговор: Създадени сме така, че желанието ни се утолява единствено от интегралното усещане за едно общо желание, една обща мисъл, замисъл. Разкриването на това в следващото ниво, разкриването на Твореца или природата, напълва абсолютно всички наши празноти, не оставяйки нищо.

Затова човек, който напредва към интегрално напълване, чувства абсолютен комфорт и главното – издига се над всички ограничения на нашия свят: време, място, разстояние, преместване. Той тихичко се изключва и престава да усеща тялото си, защото възприема всичко в интегрален план, а не в личен. Не усеща смъртта, защото съществуването му се намира на следващо ниво по-рано от отделянето от физическото си тяло.

Тук ни предстоят такива открития, за които подсъзнателно мечтае всеки от нас. но ние се надяваме, че ще успеем да покажем на този човек достатъчно ясно, осезаемо и хората ще разберат, че природата разкрива пред тях най-великото откритие. И през милионите години на развитието ни само към това сме вървели. Сега се намираме именно в началото на новия свят.

Миналият конгрес и това, което правим сега – всичко това е предназначено само за това да се разкрие раждането ни. Както раждащото се дете трябва да измине прехода от майчината утроба навън, така и ние сега трябва да положим всички усилия, за да се родим най-накрая и тогава ще ни бъде ясно и ще е лесно да обясним на другите. Надявам се, че това ще се случи в близко време.

Реплика: Тоест имаме ли сега повод за радост?

Отговор: Смятам, че светът, който сега започва да разкрива своята затвореност, интегралност – от една страна и невъзможността да се излезе от тази задънена улица, в която сме вкарани от егоизма – от друга, а също така и методиката, която постепенно започваме да поднасяме на света – всичко това в близко време ще се обедини в едно единно съзнание в човечеството. И тогава ще почувстваме решението на проблемите и ще започнем да я реализираме с пълна сила.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: