Entries in the '' Категория

Пробив на групата

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Да допуснем, че групата наброява 300 човека. Всеки ли трябва да си намери място във външната работа с масите?
Отговор: Това не е задължително условие. Съществува определена потенциална част, която трябва да си пробие път напред!
Казано е, че от Египетското изгнание са излезли 3 милиона души, но при това мъжете на възраст 20-60 години наброявали 600 хиляди души, т.е. има се в предвид онези, които наистина са били в силата си – мъже с характер. Това е едва една пета част от всички.
Затова ако, примерно, една пета, четвърта или дори една трета част от групата могат да направят силен отбор (при това пак е нужна поддръжката на останалите), то това е напълно достатъчно, за да могат всички, дори и най-слабите, да усетят своето притегляне, своето изкачване на следващото стъпало.
Всеки сам със своя сила – нищо няма да постигне. Всяко човешко общество е създадено на принципа на пирамидата.
От виртуалния урок, 27.05.2012

[79714]

Светът наоколо – това съм аз под лупа

каббалист Михаэль ЛайтманРазликата между духовното възприятие и материалното е в това, че в духовния свят човек чувства намиращото се вътре в него желание да се наслади. А чувството, че светът е извън мен и не се отнася към мен, е този свят.

Разликата между едното и другото се определя от нашия егоизъм, който отделя някакви свойства, които са в мен, извеждайки ги като че ли на навън. Това разделяне се дължи на разбиване на желанията, правещи ги чужди и отделени едно от друго, извън интереса на другите и противни на тяхното желание.

Но именно затова имаме възможност в крайна сметка чрез поправеното желание отново да се съединим, както и в самото начало, но сега вече усещайки, разбирайки своето съществуване, постигайки го в цялата му дълбина. Тъй като сме извървели дълъг път на осъзнаване, изясняване, сравнявайки това, което усещаме вътре в себе си и извън себе си.

Това е възможно благодарение на факта, че егото ми е отделило и отхвърлило далече от мен милиарди видове различни мои свойства: неживи, растителни, животински и човешки, и аз ги чувствам чужди. Сега, поради факта, че ги сравнявам със себе си, приближавам ги със сила, желая или не, с това увеличавам своите чувства, увеличавм своето разбиране, докато не започна да обичам всички останали.

Като ги връщам обратно в себе си, придобивам такова широко възприемане на действителността, което обхваща цялата Безкрайност, 125 духовни степени.

Помислете колко са скрити и не се чувстват процесите, които стават вътре в нас самите. Но извън себе си веднага забелязвам и силно реагирам на всякакви, на най-малките добри или лоши изменения. Тъй като егоизмът ми ги увеличава, разглеждайки ги като под лупа.

По отношение на това, което става вътре в мен, егоизмът не е така претенциозен като към ставащото извън мен. И затова съм толкова чувствителен към всякакви явления около мен, а ако същото би ставало вътре в мен, аз дори не бих забелязал. Затова човек не познава себе си, не чувства, не вижда себе си така, както го виждат другите. Време е да разбере истински какво мислят другите за него. Те му отварят очите, а той не може да повярва, че действително е такъв.

Ние сами себе си не познаваме! Не чувстваме себе си, не познаваме своите свойства. Само искаме да се напълним, но не се оправяме във вътрешните тънкости. Докато всичко, което се случва извън нас, ни вълнува изключително много и съдим с голямо пристрастие кой как постъпва по отношение на нас и какво трябва да направим във връзка с това.

Затова, за сметка на това, че разбиването е изтласкало извън мен всички мои вътрешни свойства и ми е оставило нищожно желание, мога да започна да работя с това, което ми се струва външно и да го внеса обратно вътре, за да съединя в едно: светлината и съсъда – желанието. И благодарение на това, достигам огромна тънкост на възприятието, тъй като трябва да отчета и да разбера всеки един чужд на мен човек. Аз го ненавиждам, но трябва да го обикна, да обърна възприятието си от един полюс на друг.

Това разбиране ми дава огромна, 620 пъти по-мощна светлина и разбиране за това, къде съм и какво чувствам. В контраст със света на Безкрайността, първоначално създаден от Твореца, където творението е само една малка точка. А ние израстваме в тази малка точка до Безкрайност за сметка на това, че внасяме всичко, което се намира извън нас, целия свят – вътре. Съгласно правилото „Обичай ближния си както себе си“.

От урока по „Въведение в книгата Зоар“, 01.06.2012

[79647]

Историята на целия свят е път към поръчителството

каббалист Михаэль Лайтман”Поръчителството” е най-важната статия от всички статии на Баал а-Сулам. Тъй като тя говори за първоосновата и корените на нашата работа. Тя обяснява защо е бил създаден народа на Израел – в историята и в общия процес на развитие – защо е необходимо преходно звено в предаването на методиката за поправяне от Твореца на творението, защо тази методика трябва да премине през особена група, отделила се още в древността от останалото човечество по времето на Древен Вавилон, по времето на краха, който той символизира.
Тъкмо от там е произлязла тази група от хора, за подготовката на която е бил необходим такъв огромен период от време, за да предадат методиката за поправяне на целия свят. Баал а-Сулам обяснява също какво е взаимоотношението на тази група с целия свят, през какви процеси трябва да преминат двете страни – всъщност, това е цялата ни история.
Основното в тази история е сегашното положение. Както се казва, приближихме се до завършване на първоначалния етап, до заключителната сцена, сега трябва да претворим в живота методиката за поправяне. При това не стига да я реализираме сами за себе си, преодолявайки изолираността, приповдигайки се над егоизма, обединявайки се помежду си и в това обединение разкривайки висшата светлината, Твореца.
Също така трябва да се предаде светлината до всички народи на света – тъкмо с това и ще реализираме методиката. Трябва да се изведат хората на стъпало, за което е казано: ”Всички ще Ме познаят, от най-малкия до най-големия”. Тогава всички ще разкрият и ще познаят Твореца, всеки съобразно своите желания – съсъди и всички заедно, обединявайки се и използвайки единната светлина – и тогава Творецът ще бъде разкрит в общия съсъд.
Ето за какво ни известява статията ”Поръчителство”. Изхождайки от нея, могат да се прокарват различни вектори и да се разберем с онова, което ни е възложено – в огледалото на историята, възпитанието, културата, световните събития. От тук става ясно защо светът е трябвало да премине през различните епохи и процеси, устремявайки се към свободата, богатствата, славата, науката… Разбираме защо в резултат на това егоистично развитие той трябва да бъде потопен в криза, какво се случва на съвременния етап на развитие и какво още ще ни се разкрие преди наистина светът да разбере, че се нуждае от фундаментално, а не от външно поправяне.
Тъй като работата не е в обкръжаващата природа, не в системата на външния ред, а в нас самите – помежду ни, във взаимната връзка между нас трябва да утвърдим новата система, свързваща хората. А затова трябва да променим собственото си естество. Егоистите не могат, като по-рано, да ни осигурят някакво решение за текущата ситуация, тя ще се промени само ако се променим ние самите. Тогава ще преобразуваме мрежата на нашата взаимна връзка – и с това ще се промени светът.
Всичко това взето заедно – е следствие на онази основа, която Баал а-Сулам описва в статията си ”Поръчителство”.

От урока от статията ”Поръчителство”, 03.06.2012

[79664]