Историята на целия свят е път към поръчителството

каббалист Михаэль Лайтман”Поръчителството” е най-важната статия от всички статии на Баал а-Сулам. Тъй като тя говори за първоосновата и корените на нашата работа. Тя обяснява защо е бил създаден народа на Израел – в историята и в общия процес на развитие – защо е необходимо преходно звено в предаването на методиката за поправяне от Твореца на творението, защо тази методика трябва да премине през особена група, отделила се още в древността от останалото човечество по времето на Древен Вавилон, по времето на краха, който той символизира.
Тъкмо от там е произлязла тази група от хора, за подготовката на която е бил необходим такъв огромен период от време, за да предадат методиката за поправяне на целия свят. Баал а-Сулам обяснява също какво е взаимоотношението на тази група с целия свят, през какви процеси трябва да преминат двете страни – всъщност, това е цялата ни история.
Основното в тази история е сегашното положение. Както се казва, приближихме се до завършване на първоначалния етап, до заключителната сцена, сега трябва да претворим в живота методиката за поправяне. При това не стига да я реализираме сами за себе си, преодолявайки изолираността, приповдигайки се над егоизма, обединявайки се помежду си и в това обединение разкривайки висшата светлината, Твореца.
Също така трябва да се предаде светлината до всички народи на света – тъкмо с това и ще реализираме методиката. Трябва да се изведат хората на стъпало, за което е казано: ”Всички ще Ме познаят, от най-малкия до най-големия”. Тогава всички ще разкрият и ще познаят Твореца, всеки съобразно своите желания – съсъди и всички заедно, обединявайки се и използвайки единната светлина – и тогава Творецът ще бъде разкрит в общия съсъд.
Ето за какво ни известява статията ”Поръчителство”. Изхождайки от нея, могат да се прокарват различни вектори и да се разберем с онова, което ни е възложено – в огледалото на историята, възпитанието, културата, световните събития. От тук става ясно защо светът е трябвало да премине през различните епохи и процеси, устремявайки се към свободата, богатствата, славата, науката… Разбираме защо в резултат на това егоистично развитие той трябва да бъде потопен в криза, какво се случва на съвременния етап на развитие и какво още ще ни се разкрие преди наистина светът да разбере, че се нуждае от фундаментално, а не от външно поправяне.
Тъй като работата не е в обкръжаващата природа, не в системата на външния ред, а в нас самите – помежду ни, във взаимната връзка между нас трябва да утвърдим новата система, свързваща хората. А затова трябва да променим собственото си естество. Егоистите не могат, като по-рано, да ни осигурят някакво решение за текущата ситуация, тя ще се промени само ако се променим ние самите. Тогава ще преобразуваме мрежата на нашата взаимна връзка – и с това ще се промени светът.
Всичко това взето заедно – е следствие на онази основа, която Баал а-Сулам описва в статията си ”Поръчителство”.

От урока от статията ”Поръчителство”, 03.06.2012

[79664]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: