Колективният разум или тълпата е по-умна от гения

Становище (Д. Шуровески, Анализатор в New York Times, Wall Street Journal): Участниците, 800 души, е трябвало да определят теглото на бика. Колективното решение на тълпата от фермери и граждани се оказало по-точно от мнението на експертите. Оказало се, че групата притежава колективен интелект и може да бъде по-проницателна от експертите. При което, не е нужно водеща роля в нея да имат специалистите, смесената група е в състояние да достигне до правилно колективно решение. Мъдрата група – това е многообразие на мнения, независимост на мненията, обединяване на личните мнения в едно колективно решение.

Различието между членовете е от полза за верните решения, разширява виждането за проблема, подтиска разрушителните процеси.

Група от експерти и новаци винаги се справят по-добре с работата, отколкото група само от експерти. Произволно събрана група, без да се търсят експерти, но да не са и невежи, ще си свършат работата по-добре.

Успешната група трябва също да се състои от специалисти. Участието на поне няколко начинаещи ще постигне по-добри резултати.

На група от подобни хора е трудно да усвоят нова информация. Членовете на еднородни групи успяват в познати за тях дейности, но губят в колективното умение да проучват алтернативите. По този начин, без значение колко знания и опит е имал специалистът, за да се постигне по-добър резултат, неговите съвети и прогнози трябва винаги де се съпоставят с други становища.

Колективните решения са ефективни, когато се приемат от хора с различни възгледи, които идват от независими заключения на базата на нашата информация.

Групите са по-ефективни в избора на възможни решения на проблеми, отколкото в тяхното генериране. Изобретателността е присъща на индивида, но избора на най-добрите иновации – на екипа.

Ако се изгради една голяма група от независими участници, без да се насочват усилията им, тяхното съвместно решение ще бъде успешно.

Групата показва мъдрост само, когато има баланс между информацията, съхранявана от  всички членове на групата и информацията, която те имат лично.

[77639]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: