Каква е националността на мозъка Ви?

каббалист Михаэль ЛайтманСтановище (проф. Ю. Александров): Ако поставим себе си в различни култури, след това мозъкът ни ще работи различно – в зависимост от културната среда. Когато се развиваме в определена култура ние си създаваме различни поведенчески действия. Обкръжението и средата, дават задачи, а човек формира мозъка си за решаването им. Ето защо всяко общество, време, народ – имат свой мозък! Либерали и консерватори, вярващи и атеисти – са съвсем различни хора!

Голяма е ролята и на езика – объркването на езиците при строителството на Вавилонската кула не е наказание за човечеството, а негово обогатяване. На човечеството е даден многообразен и общ поглед върху света. Езиците са един различен поглед върху света. Американските и руските учени класифицират обектите по различен начин. На Запад обединяват обектите по род, в Русия – по функция. Руснаците и жителите на Югоизточна Азия зависят от средата, а жителите на Запад са независими, затова първите са колективисти, а вторите – индивидуалисти. Първите са холисти (вземат цялата структура, отчитайки и ролята на средата), а вторите са анализатори, разглеждат отделните обекти и техните характеристики, пренебрегвайки средата.

Истината е една, но хората, принадлежащи към различни култури, гледат на нея от различни гледни точки. Руснаците като холисти, са адаптирани към създаването на глобални системи, планиране на нови начини, което е важно за началото на научен процес, за развитието на теорията. А културата на Запада прави хората анализатори и практици. (Ето защо Русия няма пари.)

На Изток, откъсват парчета от общата за всички Истина – нови идеи, философии, тенденции. А по-нататък не им е интересно. А западният аналитичен ум се занимава с привеждането до практиката.

Русия и Европа – Изток и Запад, но във всяка страна: средната класа винаги е по-близо до Запада, работническата класа – е ориентирана  към не-западната менталност.

Моралът в Русия е включен във всички социални концепции, дори концепцията на знанието и интелекта. Западната концепция на умния човек не включва неговия морал и етика, а при руснаците най-голяма тежест има етичният компонент – добър ли е той, достоен ли е. Затова за руснака решаването на моралните дилеми е ужасно сложно, в сравнение със западняците.

Реплика: Изледването говори за „земни“ хора, а не когато в човека, под въздействие на висшата светлина О“М, се развива различен начин на мислене и ценностна система – над нашия свят, в случая излизане над себе си, когато той става част от висшата система, душата, и всички негови земни (егоистични) признаци се губят в общата висша култура – отдаване и любов, над себе си.

[76858]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: