Entries in the '' Категория

Съединението – като стиснат юмрук

группаВ света не са много хората, в които се е събудила духовната искра – точката в сърцето. Те са малцинство, в сравнение с останалите хора, които са привлечени само от материалните неща на този свят.

Но ако хората, които се стремят да разкрият Твореца, се обединяват, то могат да постигнат мощност, превишаваща мощността на цялото останало човечество, защото притежават качествена сила.

Можеш да бъдеш велик от гледна точка на количеството и от гледна точка на качеството. И качеството има много по-голямо значение от количеството. Така че, ако се обединят десет човека, изясняващи целта и желаещи да я постигнат, то произведената от тях заедно сила, е много по-голяма от външната сила на голямото човешко общество, на всички милиарди хора около тях.

Тя е толкова по-значителна, че те не попадат под влиянието на широкото общество, което притежава силата на количеството. Ето защо, чрез създаването на неголяма група, те могат вече да напредват. Тъй като човек попада под влияние на обкръжението – неговата единствена свобода на избора е в това, да избере подходящо за себе си общество.

Ако той все повече отменя себе си пред тази малка група, то може да бъде уверен, че по този начин ще постигне целта. Според степента на отмяна на себе си и съединяването с другарите, с повишаване на концентрацията, той ще се приближава постоянно към целта. Тъй като целта е в сърцето на тази малка група.

От урока по статия на Рабаш, 20.04.2012

[75906]

Групата, която прие моето сърце

сердце - группа Въпрос: Как мога да поправя това, че сърцето не е съгласно с тези добри намерения, които разбирам с ума си?

Отговор: Ние не сме господари на сърцето си, над него властва обкръжението. Ако искам в мен да възникнат сериозни, висши мисли, аз вземам книга или гледам филм, говоря сам със себе си. Но ако искам да променя желанието на сърцето си, имам нужда от външно влияние.

Всичко зависи от това, как организираме живота си. Нормалния живот трябва да се възприема като театър, т.е. да отдаваме значение само според степента на неотложност. Длъжен съм да ходя на работа, да живея нормален живот като всички останали. Но се отнасям към това не като към реалния живот, а като към театрален спектакъл, в който има актьори, които играят ролите, определени им от Твореца, а те дори не го знаят.

А това, което може наистина да ми повлияе – е групата. В цялата реалност съществува само един начин, чрез който аз мога да въздействам, а те могат да повлияят на мен. Мога да се подготвя за по-чувствително възприемане на тяхното влияние и тогава ще го получа.

Затова цялата ми работа е съсредоточена само вътре в групата, няма друг начин да се промени сърцето на човека. Понякога хората си мислят, че могат повече да учат и тогава ще напреднат. Но обучението не заменя групата, само с помощта на групата, напредъкът е възможен.

Групата може да бъде много голяма или съвсем малка, или дори виртуална, а не физическа. Но все едно, нужно ми е обкръжение от хора като мен, заради които аз мога да отменя себе си, да им правя подаръци, да ги почитам, да станат най-великото поколение на хората. Трябва да играя спрямо тях, представяйки себе си за пълна нула, за прах под краката им.

И тогава чрез тях, ще ми влияе висшият свят, защото аз отменям себе си. И това е истинска самоотмяна, а не фантазия, като пред Твореца, пред когото всички са готови да се преклонят. И тогава виждам, колко са ефективни тези действия и как биха ми помогнали, ако бях започнал да ги правя преди, още преди много години.

Сам не разбирам, защо до сега не съм слушал това, а то е толкова просто. Тоест, чувал съм, но не съм изпълнявал. Отнема много време, докато човек най-накрая се вслушва и започва да изпълнява.

От урока по  книгата Зоар, 18.04.2012

[75953]

Новата игра

каббалист Михаэль ЛайтманЕвропейски конгрес. Семинар №1

Въпрос: Вие казвате, че трябва да си представяме, че сме в поправено състояние. От къде да взема увереността, че си го представям правилно?

Отговор: Не е възможно да си представите вярното състояние! Тази представа се създава постепенно от светлината. Само и единствено от светлината!

Опитите ни са като на малкото дете, което упорито все нещо прави, не се получава, но то не се отказва. Виждали сте колко упорито то играе или се опитва нещо да направи. В случая то започва да мисли, чувства, да придобива навици и започва да разбира, а по-късно става опитен, възрастен човек. Само по този начин!

Тук няма нищо ново. Използваме същата светлина, както и по-рано – в детството, когато сме се опитвали да станем възрастни. Използваме същите принципи, заложени в природата. Нищо друго няма! Това е един и същ закон!

Правиш опити да строиш с кубчета, но те все падат. Опитваш се да подредиш легото, но не ти се отдава. Скачаш, бягаш, правиш нещо като маймуна. Но тези твои усилия привличат Висшата светлина – онази скрита сила на природата, която те развива.

Тя ни е развила на нашето животинско стъпало и вече сме станали възрастни хора. И сега по същия начин играем тази игра за изкачване на следващото стъпало, за да може същата тази сила да ни издигне до нейното ниво.

На каквато игра играеш, такъв и ще станеш! Това е пътят!

Днес ние с вас играем играта ”да се уподобим на Твореца”. И това ще даде резултат, ако продължим да играем. Играта е тази, с помощта на която човек израства. Трябва да си представяш, че си вече там! Да се виждаш, че си вече възрастен – това е най-главното: ”А какво означава да си на следващото стъпало”? – нали искаме точно това. Ето, реализирайте това желание! Фантазирайте си: ”Какво в същност означава това?” Играйте тази игра! Само че сега играете на основата на вашите знания.

Четете много статии, слушате уроците: какво означава ”висше стъпало”, ”свойството отдаване”, ”над егоизма”, ”екран”, ”решимот”, ”парцуфим”, ”светлината хасадим”, ”светлината хохма” и т.н. Какво означава всичко това? Как се осъществяват преходите? Опитвате се през цялото време да си представите, че вече сте там – и вие ще станете такива! Това е принцип, по който действа цялата природа. Няма нищо ново, нищо по-различно от порастването на децата.

От 1- я семинар от Европейския конгрес, 23.03.2012

[75898]