Квантовата тайна на дълголетието

2012-04-17_statia_kvantovyje_sekrety_dolgolet_wЕлена Доброволска

Eдно ново разбиране за единството на човека и природата в научните открития през последните десетилетия показват, че взаимодействието между наследственост, начин на живот и обкръжаваща среда е много по-сложно, отколкото обикновено се считаше до сега.

В основата на живата природа лежи нейната квантова организация. Енергийните нива – ядрени, атомни, молекулярни – представляват „квантовата стълба“ на организация на материята, където най-високата, четвърта степен заемат живите същества.

Съвременната медицина, западната или академичната – наречете я както искате – все още се основава на химическата парадигма на класическата физика и химия, и се придържа към принципа на визуализацията. Това означава, че в живия организъм реално съществува и се явява обект на научни изследвания само това, което може да бъде видяно с очите директно или с помощта на микроскоп.

Произходът на тези примитивни представи може да бъде разбран, разбирайки историята на развитието на биологията и медицината. Създадена през Средновековието, съществувайки под робството на религиозния догматизъм, чиито канони в борбата срещу „еретиците“, са защитени от инквизицията. И протестът на най-смелите е стихийно формиран от материалистическия мироглед.

Физика на живото – ново направление в естествознанието – превърна медицината и биологията от емперична наука във фундаментална. А квантовата медицина от последните десетилетия е медицинско приложение на новите представи за живота, здравето и човешките болести. Тя разглежда живия организъм като отворена квантово-вълнова система – сложно организирана, самовъзстановяваща се и саморазвиваща се, синхронизирана по много оси вътре в самата себе си и с външния свят.

Установено е, че богатството от ритми, съществуващи във външния свят, са в съответствие с тяхното изобилие, открито в човешкото тяло като самостоятелно вибриращи процеси. А обменът на информация между клетките в биологичната система става чрез слаби и супер слаби сигнали.

Известния биолог от миналия век А. Г. Гурвич, открил в живата клетка два типа полета: електромагнитно, носител на хроматин в хромозомния апарат на ядрото, и поле с не-електромагнитна природа, дължащо се на геометричната форма на клетката.

Благодарение на електромагнитната активност на клетката се създава поле на органа, след това на система от органи, и накрая собственото поле на човека – електромагнитна рамка със спектър от собствени характерни честоти на дадения организъм. То координира, синхронизира и ръководи работата на всеки орган и в утробата на майката и след раждането на детето, в продължение на целия му живот.

Именно на индивидуалния спектър на конкретния организъм се предава наследствената информация на генома. Собствения спектър от честоти е универсален паспорт на организма и се визуализира под формата на папиларни модели на възглавничките на пръстите на ръцете и краката.

Елементите от електромагнитната рамка на собственото поле на човека е системата от меридиани – динамични вълноводи. Те свързват върховете на палците на ръцете и краката с вътрешните органи и са били известни на китайските мъдреци преди повече от 5000 години. Благодарение на системата от меридиани и на биологичното поле се осъществява взаимодействието на организма с обкръжаващата среда и се контролира структурата и формата на вътрешните органи.

И така, у нас се формира изцяло нов образ на човека. Днешното ниво на знания и високата разделителна способност на измервателната техника, може да открие различни изменения в жизнената дейност на организма на човека в условията на сложни взаимодействия с обкръжаващата среда (метод за вегетативно резонансния тест „ИМЕДИС-ТЕСТ“).

Тогава какво е това „здраве“? Това е състояние, където здрави клетки с правилна геометрична форма, съответстващи на правилото за „златната“ пропорция, са синхронизирани в своето вълново взаимодействие една с друга на всички нива (клетка->орган->система от органи->организъм) и чрез техните собствени биологични полеви форми, взаимодействат хармонично с другите организми.

А какво е „хармонията вътре“? – баланс на чувствата и мислите. Ние сме обкръжаваща среда един за друг. Днес лекарите от академичната медицина са признали чувството на обида за „снежната кралица на онкологията“. Негативното отношение помежду ни, безразличие, завист, омраза – са вълнови процеси, които могат да доведат до вибрационна дисхармония. А нарушаването на постоянството на вътрешната среда на организма води до тежки хронични заболявания, разкъсващи човечеството днес.

Важността на този феномен се потвърждава от съвременната молекулярна биология – епигенетиката. Предмет на нейното изследване са епигенетичните маркери – химически активни молекули, които контролират гените и служат като посредници между обкръжаващата среда и наследствения код. Маркерите се разполагат по протежение на двойната спирала на ДНК и действат като превключватели – привеждат в действие или блокират на наследствената информация.

Учените са открили, че живите организми улавят процесите на своето приспособяване към обкръжаващата среда в хромозомите и предават информацията на потомството. А различното приспособяване към обкръжаващата среда, различния начин на живот „включват“ и „изключват“ различни гени.

Така че, от една страна, можем да спрем действието на лошата наследственост, която толкова силно влияе на съдбата на човека. От друга страна, науката предупреждава, че негативното отношение един към друг вреди на здравето на вашите деца и внуци. И старият спор – кое в по – голяма степен формира човека – наследствеността или възпитанието, се оказва абсурден.

Можем да завършим статията с фраза, която открих в една от книгите на Кабала: „Всичко се основава на взаимното влияние. Където и да отидем, каквото и да правим – нашите мисли създават обкръжаващата действителност“.

[75525]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: