Икономика на щастието

каббалист Михаэль ЛайтманЛекция в Шяуляйския университет

Ние трябва по някакъв начин да променяме човека. И тук се сблъскваме с много интересно явление: тъй като природата ни принуждава да преминем от общество на свръх потребители към общество с разумно потребление, към равновесие и хармония, когато употребяваме равностойно и отдаваме един на друг и на природата, в подкрепа на закона за равновесието като най-важния закон на природата – ще се освободят огромен брой хора.

Това означава, че бъдещото общество, което с помощта на кризата вече започва постепенно да се оформя – е общество, в което хората ще работят много малко. Няма да им се налага да работят по 10 часа на ден. Такова погрешно отношение към използване на личното време трябва да се замени със създаването на нови отношения между хората. Ето на това наистина ще се отделя много време.

В резултат на изследвания достигнахме до извода, че от стотици милиони хора, които през следващите години ще бъдат освободени от работа (за тях работа просто няма да има), е необходимо да направим огромен световен университет. Трябва да научим тези хора на интегрално отношение един към друг и към природата.

Именно това интегрално, правилно отношение към взаимодействието, към равновесието, ще освободи такива сили, че всичко ще е достатъчно за всички.

По всички изчисления и данни в света няма нищо, което да не е достатъчно. Целият проблем е в човека, който не може правилно да разпредели всичко, заради своята алчност, заради егоизма си.

Следователно, ако вземем всички безработни и създадем от тях университети, класове, клубове, където хората ще се обучават в интегрално образование и възпитание, то ще създадем едно съвсем различно общество, което ще бъде доволно, балансирано, ще престане да се стреми към свръхпотребности, свръхнапълване и действително ще се чувства щастливо.

Известно е, че последните няколко години се разработва така наречената икономика на щастието, която измерва всичко не с количество пари, а с това, как човек усеща живота. По принцип, към това трябва да вървим.

Тук няма нищо изкуствено, просто животът ни заставя, принуждава ни да изследваме всички тези процеси, които се случват в обществото, и как можем да ги уравновесим – към какво ни тласка природата.

От лекцията в Шяуляйския университет, 22.03.2012

[74313]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: