Entries in the '' Категория

Бие – значи обича

каббалист Михаэль ЛайтманЕвропейски конгрес. Урок №3

Въпрос: Струва ми се, че ми се удава да задържа мисълта, че всичко идва от Твореца. Но никак не мога да разбера, как да приемам пречките, които ме обграждат с любов? С разума си мога да разбера, че това е добро. А с любовта как? Къде е тази любов?

Отговор: Вие не довършвате своите действия, затова не усещате любовта. Вие разбирате, че навярно, това е от Твореца, и видимо това е добро. Но какво ще направиш, ако това е пречка – нека така да бъде: ще приема къде да се дяна. Вие не завършвате с любов. Вие не обработвате тази пречка заедно с групата в обратен вид, когато усещате в тази пречка проявата на любовта.

Подобно е на родители, които наказват детето, а то трябва да осъзнае, че те това го правят от любов към него. Те наказват не него, а неговия егоизъм, а от него искат тъкмо обратното, да отгледат нещо по-висше от неговия егоизъм. Когато то се раздвоява на две части: това е моят егоизъм, а това съм АЗ, и разбира, че пречките са срещу егоизма, тогава неговото АЗ се доближава до Твореца и усеща любов.

Представете си, че сте умно дете и разбирате: ”Родителите ми трябва да ме накажат, защото иначе, аз ще постъпя лошо. Те не наказват мен, а само ми дават възможност да преодолея егоизма си”.

Реплика: Когато бях дете, дори такава мисъл не ми е минавала, че някой с мен  постъпва с любов. Аз просто виждах наказанието.

Отговор: Е, тогава е време да поумнеете! Трябва да пораснете!

Трябва да достигнете състоянието, когато най-големите проблеми и страдания ще усещате, като голямо добро и любов. Говоря напълно сериозно. Всичко зависи от вашата настройка, и само от нея! Ние се намираме в полето на голямата, добра светлина. В света няма нищо, освен нея. Огромна любов и огромно добро! Ние възприемаме това неправилно, затова усещаме противоположни чувства. Ако вие се пренастроите, и добавите към това вашето осъзнаване, то ще почувствате вместо ненавист – любов, вместо зло – добро, вместо страдания – наслаждаване.

От 3–я урок на Европейския конгрес, 24.03.2012

[73948]

Подаръкът като възможност да се запознаем с подателя

каббалист Михаэль ЛайтманПолучаващото желание, което се намира долу, трябва да бъде изцяло покрито със светлината Хасадим, с взаимно отдаване. Тогава желанието (т.е. получаването)  и отдаването ще съответстват едно на друго и заедно ще станат съсъд за светлината.

Желанието създава, привличаща, притегляща сила, без която не се разкрива светлината Хохма. Защото това е светлината за наслаждаване и за да я предизвикаме, е необходим ”апетит”, нужда. А от друга страна, необходимо е уподобяване, съответствие – не на светлината, а на нейния Източник. Тогава ние разкриваме нейното добро свойство за отдаване, което идва от Даващия – и с това познаваме Даващия.

Това означава, че аз не съм получил просто подарък, но знам от Кого съм го получил. Самият подаръка ми говори за Неговата любов, но в моя съсъд има светлина Хасадим, и затова аз започва да усещам, кой е Той самия, доколко Му е присъщо милосърдието (хесед).

Аз създавам в своето получаващо желание такива ”чувствителни елементи”, които, покрай подаръка, изявяват Даряващия – Твореца. В това се състои науката кабала: Как да разкрием в своя съсъд способността да Го разберем и усетим. Тук наистина ни трябва особена наука, мъдрост: аз получавам ”бонбонче” и от неговата сладост достигам до Неговия разум и Неговите чувства, до Неговата програма.

А иначе бих се наслаждавал подобно на животно. Всички ние се храним и живеем от светлината хохма, но посредством ”науката за получаване” (хохмат а – кабала) започваме да опознаваме Твореца. Затова науката кабала се определя като ”разкриване на Твореца на творението”.

И така, на нас ни е необходимо получаващо желание, а над него – свойството отдаване, намерение заради отдаването. В границите на правилната връзка между тях се проявява висшата светлина. В него има две страни: от едната страна, тя дава наслаждаване на получаващото желание, а от друга страна, позволява да осъзнае, от къде идва тя – от даващото желание на Твореца, от Неговата любов.

И тогава човека, получаващ заради отдаването, усеща състоянието, явлението наричащо се ”сливане”.

От урока Предисловие към Учението за Десетте Сфирот, 21.03.2012

[73268]