Entries in the '' Категория

За какво използваш живота си?

каббалист Михаэль ЛайтманБаал а-Сулам, „Предисловие към ТЕС“, п.115: Човек, на когото все още не му достига „една заповед“, трябва да види себе си наполовина виновен и наполовина оправдан. Нека да си представя, че времето за връщане стои по средата на неговите години. В първата половина на своите години той е виновен, а във втората половина – оправдан.

Въпрос: Как трябва да се включи в работата човек, който иска да завърши процеса още в този кръгооборот?

Отговор: В периода на подготовка човек ненавижда всички. След това, лошите мисли се превръщат за него в помощ, и той се обединява с всички. Но това все още не е истинско поправяне на желанието, а състояние хафец хесед. И накрая, на следващата степен, човек се обединява до сливане.

По такъв начин, целият този процес е устремен към обединението. Човека има възможност от максимално разединение да премине към максимално единство.

„Кръгооборот“ се нарича всяка промяна в състоянието. Човек може да изживее и 80 години, даже не започнал да се променя и не встъпил в кръгооборота. Нова кола, ново жилище – това не се отнася към работата. Животинското тяло живее и умира – това също не се отнася към работата.

А от другата страна, всеки е способен да завърши процеса в течение на един живот. Ще го завърши ли – това е друг въпрос. Това зависи от него – той трябва да го иска. В цялото творение няма нищо, освен желание. Ако собственото желание в човека е малко – нека да търси как да го увеличи, нека да прибегне към помощта на кабалистичната методика и светлината, която се крие в нея. Други възможности няма.

Някои идват при нас един път в седмицата, някои – само по празници, някои всеки ден, някои сутрин и вечер, а някои по цял ден се стараят да се посветят на главното. Който прекарват тук деня, доколкото му е удобно – той се чувства като ембрион в надеждно място. Други действително искат да се сражават със своя егоизъм. Всичко зависи от намерението на човека, от това, как той използва съществуващите в него средства.

Въпрос: Какво означава „половината на годините“?

Отговор: Това символично е 40-годишната възраст, т.е. етапа, на който човек завършва своето поправяне в Бина. Бина се обозначава със затворената буква мем (ם), числовото значение на която е – 40. Само след тази степен може да се премине към получаване заради отдаване.

От урока по „Предисловие към Учението за Десетте Сфирот“, 20.03.2012

[73182]

Книга за заблудилите се в пустинята

2012-02-24_1689_wВсичко вече е организирано за нашата правилна работа. Но ако оценяваме своя напредък от гледна точка на днешния си разум и чувства, приети в този свят, то се получава, че нямаме нищо. В това е целият проблем.

Хората, незанимаващи се с духовно извисяване, са взели за себе си друга Тора, която могат да разберат, да изпълнят, да изискват възнаграждение, дори устройват изпити и разчитат заучени фрази. А човекът, стремящ се към духовното, винаги стои пред неизвестното, невъзможното, противоречащо на неговото желание и разум, и затова се нуждае от вяра, тоест от силата на отдаване, която е по-висока от силата на получаване.

Това се нарича вяра над знанието. Така става духовния напредък, и затова е казано: „Мнението на Тора е противоположно на мнението на обикновените хора“.

Това е път за тези, които са намерили „Книгата“. Но има още много другари, които блуждаят в пустинята и се мъчат със своя нещастен живот, искат да подобрят своето състояние. Те не се стремят към духовния напредък и към подем на следващото, висше стъпало, а искат просто да се насладят на хубав живот на това ниво, където сега се намират. И към тях трябва да се отнасяме така, както пише Рамбам: „Жените, робите, децата, старците се обучават постепенно, докато не наберат мъдрост“.

Те също напредват, и някога вътре в тях ще избухне и ще се появи искрата, дълбоко скрита сега вътре. А дотогава трябва да се обучават в степента на техните желания, заради разбираните от тях цели, докато не се приближат.

На тях ще им се струва, че действат за напълване на своя егоизъм. Но доколкото ги учим, цялата скрита светлина, възвръщаща към източника, минава през нас към тях – и постепенно към тях идва мъдростта, и те започват помалко да разкриват тайните. По такъв начин цялото човечество се движи към целта.

От урока по статията „Последното поколение“, 19.03.2012

[73085]

Председателят на МОЗ зачеркнал съвременната медицина

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Маргарет Чен, оглавяваща МОЗ): Светът е на стъпка от кризата, защото антибиотиците вече не изпълняват своето предназначение. Поставя се под заплаха дори и изпълнението на обикновени операции, а всяка драскотина, без лечение с антибиотици, може да завърши с летален изход. Всичко това води до залез на съвременната медицина.

Главата на МОЗ също подставя под съмнение ефективността на неотдавна създадените революционни средства срещу туберкулозата, маларията, бактериалните инфекции и СПИН.

Оказва се, че в близко време светът ще влезе в “пост-антибиотическата ера“, което може да  доведе до толериране на препарати, заменящи стандартните антибиотици, което от своя страна би предизвикало удължаване срокът на лечението и увеличаване вероятността от неблагоприятни токсични ефекти. В дадения момент, като че ли лекарите не се доверяват на антибиотиците като основно средство за лечение.

В последно време, съгласно статистиката, вероятността от смърт в следствие на заразяване с резистентни патогени се е увеличила с 50%. Като в крайна сметка, всички бактерии стават резистентни. Това  се дължи на дългото и неразумно използване на антибиотици – констатират експерти.

Реплика: Независимо, че кризата се нарича всеобща, глобална, тя не е само около Земното кълбо, а е върху цялостната дейност на човека, защото изхожда от нашето егоистично отношение към обществото и света. И само когато започнем да се отнасяме разумно към себе си и природата – ще  можем да уравновесим всички проблеми, в това число и болестите.

[73310]