Entries in the '' Категория

Природата – велик конструктор

каббалист Михаэль ЛайтманСтановище („Екология и живот“): Катастрофални събития от края на архайската ера принудили микробни съобщества да направят крачка напред по пътя на интеграцията. Клетки от различни видове бактерии, отдавна вече „плискали се“ и адаптирани едни към други, започват да се обединяват под обща обвивка. Това е било необходимо за максимизиране на добре координираното, централизирано регулиране на жизнените процеси в условията на криза.

Съобществото се превърнало в организъм. Образуванията се слели в едно, отказвайки се от автономност с цел създаване на нова идентичност от по-висш порядък. Любим аргумент на противниците на теорията за еволюцията е невъзможност да се създаде нова сложна структура (например, нов ген), като се опитва изброяване на случайните варианти (мутации). Анти – еволюционистите твърдят, че със същата вероятност торнадо, преминало над градското сметище, може да събере от боклука и отломки от космически кораб. И те са абсолютно прави!

Но най-големите еволюционни преобразувания вървят не по пътя на безбройните случайни мутации. Природата, създаваща нещо принципно ново, сложно, прогресивно, умело се ползва от вече готови, доказани „тухли“, събирайки от тях като от конструктор, нов организъм. Очевидно, този „блоков“ принцип на изграждане на нови системи за живот прониква в цялата биологична еволюция и определя до голяма степен нейната скорост и особености.

Според този принцип, от големите, предварително подготвени и изпитани звена се изграждат нови гени, белтъци, групи организми. Впрочем, гените на архебактериите и еукариотите се разделили на отделни части, именно с тази цел: тези звена са много удобни за рекомбинация.

Науката непрекъснато се приближава към нова визия за Природата. Постепенно ние започваме да разбираме, че всичко живо около нас – съвсем не е случаен набор от видове и форми, а сложен и единен организъм, развиващ се по своите неизменни закони. Всеки жив организъм, всяка жива клетка, а и ние самите сме градивните блокчета на великия „конструктор“ – Природата. И всеки от тези градивни елементи е незаменим.

Забележка: В училище ме учеха, че Вселената е вечна и безкрайна – след това разкриха, че тя е ограничена във времето – до към 14 милиарда години, и в пространството – тя се разширява от някаква първоначална точка, а самата тя е възникнала от микро – сгъстена енергия – светлина.

Сега изобщо се преразглеждат всички наши познания за света – светът се представя вече не като материя и не като енергия, а като информация, на материята в него се дава някаква странична роля. Вече се казва, че ние можем да пренесем своята информация извън тялото и да съществуваме в нея – като цяло, скоро ще започнем да говорим с кабалистични понятия и термини.

[73509]