Проявлението на светлината

каббалист Михаэль ЛайтманГоворейки за „светлината“, имаме предвид явлението, което се случва в желанието. Това означава, че на мен ми се иска да направя някому добро без разчет за някаква печалба. Проверявайки себе си, виждам, че действително съм лишен от всякакъв импулс за лична изгода. Това е светлината: в мен дословно се облича нов дух, и искам да благодетелствам – да обичам ближния само заради неговото благо, доколкото с това доставям удоволствие на Твореца.

Работейки в групата, извиквам светлината, възвръщаща към Източника, която в моето „тяло“, тоест в желанието, създава това явление наречено „светлина“. Така обкръжаващата светлина (ор макиф) въздейства на желанието, за да може то да усети в себе си проявлението на светлината.

Въпрос: Откъде идва обкръжаващата светлина?

Отговор: Тя идва от по-високото стъпало. Още не съм способен да я приема вътре, и затова тя „ме обкръжава“, подготвя моето желание, моя съсъд, за да влезе след това в него. Тази светлина също се намира в мен, но засега не в усещането. Тя действа някак отдалеч: в мен нещо зрее, но аз го чувствам само косвенно – по резултатите.

Така или иначе, всичко се намира в човека – цялата светлина и всички светове, включвайки и света на Безкрайността.

Въпрос: И за да почувствам това, трябва да работя в групата?

Отговор: Трябва да следваш съветите на кабалистите – което се нарича, да вярваш на мъдреците и да изпълняваш техните препоръки. В групата те довеждат свише, и ти започваш да работиш в нея, дори не задавайки въпроси. И чак след това в теб се появява свободен избор, когато вече разбираш произтичащото и започваш да осъзнаваш: „Аха, ето какво било! Трябва да обичаш другарите си…!

Вие пристъпвате към взаимна работа, от „учебен кръжок“ – ставате едно цяло, получавате едно сърце и една мисъл, влагате общо единно усилие, играете един пред друг, за да пробуждате желанието в приятелите и да издигате в техните очи важността на Твореца. И тогава хората разкриват „полето, благословено от Твореца“. Те вече не блуждаят в полето, като синовете на Яков, а получават силата на Йосиф, която ги събира (осеф) и ги превежда през Египет в земята на Исраел. В това се състои нашата работа – оттам и започва изборът.

От урока по „Предисловие към Учението за Десетте Сфирот“, 12.02.2012

[69564]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed