Необходимо и достатъчно

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Аз съм от виртуална група. Ако за конгреса ми потрябва поръчителството на двама другари, кой ще ми го подпише?

Отговор: Засега нека ти бъде неспокойно заради това.

Освен мъжете, от Египет са излезли и жените, и децата, и старците. Разбираш ли, че отиваш на конгрес в качеството на ”жена”, ”дете” или ”старец”? Разбираш ли, че в това е твоето предназначение – да се отречеш от себе си, доколкото е възможно. Ти не знаеш как да се обединиш с другарите – така, както жената не умее да се обединява. Но си много загрижен това наистина да се случи – тъй като жените с всички сили подкрепят това единство.

А може би си ”роб”, т.е. подчиняваш се на своя егоизъм, но си готов да служиш и да помагаш с каквото ти кажат. Нека търсиш личния успех, нека да желаеш духовното за себе си и да не можеш да се избавиш, да се откъснеш от егоистичните грижи за собственото си добро бъдеще. Но си даваш сметка за това, разбираш, че се намираш в робството на своето себелюбие и заедно с това, искаш да се приобщиш към духовната атака.

”Робът” се намира под външна власт – над него царства Фараонът или Творецът, което е едно и също. Тъй като Фараонът е средството на Твореца. И ако ти все пак искаш да бъдеш съпричастен, то идваш на конгреса, осъзнавайки своето стъпало, и над него полагаш всичките си сили, за да бъдеш заедно с другарите.

Така или иначе, прилагаш максимум усилия, а твоите възможности не зависят от теб – те се подразделят по градация. Настоявал си съвсем малко – ”дете”, малко повече – ”роб”, още повече – ”старец”, още повече – ”жена”, още повече – ”мъж”. Силите ти ги дават отгоре, а ти трябва да ги приложиш всичките, за да се приближиш и да се включиш. Работата не е в твоето ниво, важно е именно това. Човек, който се стреми с всички сили да бъде заедно с нас, подобно на дете, стремящо се към възрастните, 100% не пречи, а само помага.

Така че, където и да се намираш, пристигай.

Въпрос: При какви условия човек заминава на конгрес като ”мъж”?

Отговор: Ако човек присъства на всички сутрешни уроци, плаща си маасера, участва в събранията на другарите или във всички групови дейности и с всички сили работи в масовото разпространяване, като с това той  изпълнява съветите на кабалистите. Такива са минималните физически условия, които още не се отнасят към духовната работа. Това е необходимото.

А освен това, наистина ли той се отрича в душата си от себе си пред групата, за да усети потребността от обединението? Тази потребност трябва да породи в него вик за помощ, на който ще се отзове висшата светлина.

По такъв начин външните условия нищо не говорят за духовните нива, те са необходими, но не са достатъчни. Можем да ги спазваме независимо от духовните състояния. А освен това, има достатъчно условия, които си задължен да изпълниш вътрешно.

От урока на тема ”Устав на конгреса в Арава”, 20.02.2012

[70376]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: