Еволюцията и Божия промисъл

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да се съчетаят еволюцията и Божият промисъл?

Отговор: Във вселената те са съгласувани. Всичко се контролира освен свободата на волята, за да се ускори нашият напредък в степента на осъзнаване на законите на Твореца и да ги следваме доброволно, въпреки егоизма. Създадени сме подобни на Твореца, а след това в нашия свят сме се оказали противоположни на Него.

И според степента на доброволния ни стремеж да станем подобни на Него, т.е. в свойството отдаване и любов, въпреки нашия егоизъм, разкриваме за себе си висшия свят – пространство, изпълнено с открита сила на отдаване и любов, т.е. Твореца. Но всичко това е по ясните закони на 4-те степени на развитие на пряката светлина.

Следователно, в нашия свят има 4 фундаментални константа, на които е построен нашият свят. Техните числени стойности се основават на съотношението на светлината и желанието и определят цялата структура на строежа на света – атоми, планети и звезди, животът на Земята. Цялата природа е резултат от баланса на четирите взаимодействия:

– силата на гравитацията – тенденция да компресира,

– електромагнитната сила – създава вътрешно налягане,

– силата, освобождавана от ядрените процеси,

– силата на слабите и силните ядрени взаимодействия.

Структурата на всяка система зависи от взаимодействието на тези сили, т.е. от числовите стойности на фундаменталните константи – и най-малката им промяна би направила съществуването на света невъзможно. Абсолютно невероятно е, че толкова невероятни съвпадения биха могли да бъдат резултат от случайности.

За оцеляването на човек са необходими специални условия и всяко изменение на числените стойности на фундаменталните константи напълно би изключило съществуването на живот.

И в своя духовен напредък човек трябва да следва правилата на отношението на светлината и желанието – и тогава те ще достигнат своето единение – и човек ще усети в тяхното единението (подобие) проява на живота. Ето това 4-степенно (буквено) разпространение на светлината (Името на Твореца – Неговото проявление) е напълно съвместимо с физиката, еволюцията и висшето управление.

[70311]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: