Entries in the '' Категория

Свършиха природните ресурси на Земята

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Хората вече изразходваха водата, която спонтанно се възобновяваше във водоемите, тревата, която растеше по пасбищата, рибата от езерата и моретата, събраха цялата реколта от плодородните земи и отнеха всички дарове на гората. И едновременно изчерпаха местата за складиране на ненужните отпадъци, започвайки от парниковите газове, пораждащи климатичния хаос.

Когато настъпи времето на нашите внуци да плащат за нанесените щети, хората ще са опустошили вече моретата и реките, ще са изловили рибата и морските продукти ще са нарушили естественото възпроизводство. Всяка минута те ще унищожават горите, равняващи се по площ на 65 футболни игрища. През това време атмосферата ще е обхваната от парниковите газове, което ще доведе до глобално затопляне.

Не се иска много, за да се намали човешкото влияние върху обкръжаващата среда: да се яде по-малко месо, понякога да се използва велосипед или метро, а не лека кола, да се използват обновяващи се източници на енергия, взимайки пример от китайците и индийците, които преживяват само с най-необходимото.

Експертите на  Global Footprint Network предсказаха, че при днешното темпо на потребление към 2030 година ще ни трябва още една планета, защото нуждата от природни ресурси превишава с 30% предлагането. Специалистите подчертаха, че екосистемите не успяват да се възобновяват от голямото потребление на ресурсите.

Реплика: Природата ще ни принуди да преминем към разумно потребление, когато колкото и милиарди да станем, ако разумно използваме дадените ни природни ресурси, те ще се самообновяват и самовъзтановяват. И даже онези ресурси, които ни се струва, че са изчезнали напълно – отново ще се появят, ако ние на ниво ”разумен човек” се уравновесим с природата, чрез своето интегрално обединение и всеобщо поръчителство, с което ще предизвикаме в природата силите на хармонията и равновесие.

[64838]

Освобождаване от излишъка

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В самото начало на реализиране на програмата за интегрално  общество, ние трябва по някакъв начин да преодолеем възможните разногласия. Как да убедим човека, че му е достатъчен, например, апартамент с площ 40 квадратна метра, а не 150 квадратни метра, както на съседа? Какви аргументи да намерим за това?

Отговор: Според напредъка ни към интеграция, хората ще променят и начина си на живот.

На всеки човек ще му трябва собствена стая, за да се занимава и да не пречи на другите. Мисля, че е достатъчно всеки да има своя стая, плюс обща гостна, кухня и сервизни помещения – това е нормално като жилищна площ. Ние можем да осигурим такива условия за всички, ако не се стремим към излишества, а използваме като образец за дом именно такъв стандарт.

Същото важи и за  храната. Много просто е да се предвиди необходимото количество храна за човек. Вероятно ще бъде някакъв набор, съответстващ на неговите навици: национални, културни и т.н., но ограничени по своя асортимент – не по 50 вида колбаси, които могат да се видят днес в супермаркета. Такова разнообразие просто е излишно. Сега с това някой печели на твой гръб, но когато въпросът за печалбата отпадне, целият този излишък автоматично ще изчезне.

По време на кризата ще видим как стотици милиони хора остават без работа, покупателната способност рязко, драстично намалява и естествено, като следствие, от рафтовете изчезват десетки излишни стоки, защото никой не ги купува. Това ще намалее по естествен начин, не трябва дори да мислим за това. По естествен начин ще светът ще отдели излишното от  всичко, най-необходимо за нормален живот, не в ущърб на здравето.

Реплика: Знаете ли, има определен страх, защото хората, които са живели в социалистическа система, в крайна сметка, се сблъскаха с нарастващ дефицит, когато изразходваха огромно количество време, за да получат необходимото. Затова в тях се е изработил стереотип, че ще се редят отново по опашки.

Отговор: Не, опашки няма да има. Мисля, че всичко ще бъде организирано на принципа на доставка по домовете. Вие ще може да поръчвате, това което ви е нужно, а определена организация, занимаваща се с доставките, ще ви доставя всичко, което ви е необходимо. Точно, както други организации ще бъдат ангажирани с ремонт на жилища и други услуги.

Това са най – подходящите видове работа, които ще останат на човечеството, освен определени отрасли на промишлеността, селското стопанство и т.н. Тоест ние ще изразходваме  силите и времето си за това, което ни е действително необходимо.

От беседата за интегралното възпитание, 12.12.2011

[64972]