Свързани в обща мрежа

МАКСъобщение: Социалните мрежи  – това е система от отношения между хората, а не виртуални общества в тесния смисъл. Социалната мрежа е организирано множество, състоящо се от хора и връзките между тях.

Такива системи притежават свойствата на цялото, появяващи се благодарение на взаимодействието и взаимната връзка на неговите части. Цялото дава допълнителен вкус, а не е прост сбор от неговите съставни.

Социалните мрежи изпълняват ролята на проводници на алтруизма, когато хората изразяват своята благодарност, извършвайки добри постъпки спрямо другите. По социалните мрежи се предават щастието, щедростта и любовта.

Тези връзки ни оказват постоянно, трудно доловимо, но силно влияние. И далече зад нашия социален хоризонт, приятелите ни, приятелите на нашите приятели могат да направят нещо, което в края на краищата ще повлияе и на нас, подобно на вълните, биещи се някога в чужди брегове, но достигнали и до нашите. С всяка добра постъпка ние поддържаме тази мрежа, която ни подкрепя.

Социалните мрежи поддържат растежа на всичко, което е посадено в тях . Затова болестите, паниката, депресията и насилието също се предават по мрежата, обхващайки все повече и повече хора.

Ролята, която играят социалните връзки, в мотивацията както на добрите, така и на лошите постъпки, дори доведе до създаването на нови стратегии в решаването на социалните проблеми.

Социалните мрежи притежават общ интелект, който усилва или допълва интелектуалните способности на отделните и членове: Колонията от мравки се държи ”разумно”, дори ако всяка мравка поотделно, не се държи добре; птичето ято определя в каква посока ще лети, въз основа желанието на всички нейни членове.

Ако се намирате в центъра на социалната мрежа, а не по периферията, вие имате по-голям шанс да се озовете на едно, две или три ръкостискания от множеството хора.

Реплика: Несъмнено интегралното образование на хората е длъжно да усвои социалните мрежи и постепенно да се настани там,  в духа на обединението на общността, взаимността и любовта на цялото човечество. Социалната мрежа и общата връзка на хората притежават подобни свойства и затова тяхното приложение се явява напълно естествено.

[65767]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed