Entries in the '' Category

Не се страхувай да направиш следващата стъпка

каббалист Михаэль ЛайтманМеждународен конгрес „Арвут“. Урок №4

Научаваме от собствен опит и от разказите на кабалистите, че няма друга сила в света освен Твореца, който управлява всичко. Разликата между нас и Твореца е огромна. Той е абсолютно противоположен на нас. Ние изцяло сме съставени от желание за получаване за себе си, да се наслаждаваме. Да привлечем към себе си всичко, което е възможно – това е нашата природата.

Той, напротив, е желание да отдава, да наслаждава другите – това е Неговата природа. А целта на творението, поставена от Него е да ни доведе до точно такова състояние, като  Неговото – съвършено, вечно, по-висше от което няма.

Отношенията между човека и Твореца са като между малко дете и родителите му. Ако родителят иска да научи детето да ходи, той му показва как да го направи. Поставя го на пода, поддържайки го, за да застане здраво на крачетата си, а след това се отдръпва. И бебето стои по средата – вече може да стои, но не и да ходи! И затова плаче и не знае накъде да върви.

То е объркано, страхувайки се, че всички са го изоставили. И не осъзнава, че са го оставили, за да направи крачка напред! Но независимо от всичко, ние сме принудени да постъпим така , иначе детето няма да се научи да ходи.

И то прави стъпка напред,  а ние веднага  го хващаме. Нека направи само една крачка! То сякаш ще падне напред – и преди да падне, ние го хващаме. Отново го оставяме здраво на земята и отново се отдръпваме. А то отново се люлее и не разбира какво да прави. Но няма изход – или ще падне на същото място, или все пак ще направи крачка,  като че ли пада напред . И тогава ние отново го подхващаме.

И така отново и отново, то все пак  се учи  да прави самостоятелни стъпки, задържайки се на краката си, отначало като се държи за нещо, а след това бавно започва да ходи.

Нашият свят е отпечатък на духовния свят. Той е направен вътре в егоизма ни, но всички негови действия отразяват действията на духовния свят, но в обратна форма. И така, с този пример, ние можем да разберем какво се случва с нас в живота ни и по какъв начин висшата сила, срещу която всеки от нас се намира, във всеки миг ни учи как да вървим напред, за да преодолеем  цялата дистанция, която ни разделя от Твореца.

От една страна, това разстояние е огромно. И всеки път ние се чувстваме като дете, което не разбира какво се случва и защо това му се случва – къде е подкрепата и защо са го изоставили. Защо изведнъж , след доброто състояние идва такова лошо?

Но ако ние правилно възприемем поведението на Твореца и знаем как да го използваме правилно, то приемаме тези не особено приятни състояния с любов и радост, разбирайки, че именно благодарение на тях, ние израстваме.

От 4-я урок от международния конгрес „Аравут“, 07.12.2011

[63571]

Отнесени от течението на светлината

каббалист Михаэль ЛайтманСистемата е направена така, че човек, търсещ смисъла на живота, винаги да намира учител. Ако сега, на края на света, се пробуди някакъв човек и, при напълно обезпечения си материален живот,  започне да се измъчва, да се самообвинява, без да намира какъвто и да е смисъл – то неизбежно, ”случайно” ще ни открие в интернет. Или ще полети към някоя друга държава и изведнъж, в някой магазин, ще открие наша книга.

Това непременно ще се случи, тъй като всичко това е поле на желанието. Не трябва да се гледат хората, книгите или някакви материални предмети –  всичко това е въплъщение на енергийното поле, което се намира в постоянно движение за достигане на вътрешно равновесие.

Аз не се вълнувам за никой, в когото се разкрива точката в сърцето. Защото в мига, когато му е необходимо – той веднага ще намери всичко, което му е необходимо.

Аз помня, как някога седяхме с моя другар, с когото всяка вечер четяхме кабалистични книги, опитвайки се да ги изучаваме сами и естествено – нищо не разбирайки от това. И изведнъж му казвам: ”Хайде сега да отидем до Бней Брак и да си намерим учител”.

Аз прекрасно помня този момент, в който отначало произнасям фразата, а след това започвам да мисля, какво съм казал.

Така това сработва мигновено, с едно щракване, когато се достига необходимия вътрешен потенциал в духовния заряд, и ти се докосваш до напрежението на новото поле. Твоят заряд и това поле достигат такова съответствие, че ти започваш да плуваш на друго ниво на полето, на светлината. И този поток отново те довежда до равновесно  състояние, но вече на ново стъпало.

А физически, новото състояние на равновесие се изразява в това, че ти попадаш при учителя – на такова място, където можеш да получиш напълване.

Кабалистът гледа на това и вижда какво се случва вътре, сякаш наблюдава компютърния екран от другата страна, отвътре.

От урока  по „Предисловие към Учението за Десетте Сфирот“, 19.12.2011

[63582]

Раждане на точката на единството

каббалист Михаэль ЛайтманКонгресът завърши. На него ние постигнахме огромен успех, защото за първи път преживяхме съвършено ново за нас духовно състояние. Това усещане за общото новородено желание, което се намира по-високо от нас и ни държи там горе. Ако се включим към него, то се повдигаме над нашето тяло, над нашия свят.

Това желание за сега е като точка, ние още не можем да усетим в него висшите светове. От него, като от капка семе, трябва да се развие парцуф – духовно тяло, нашата обща душа.

Баал а-Сулам пише в статията си ”600 хиляди души” , че във Вселената всичко на всичко е създадена една душа, която се е разделила на 600 хиляди части.

Нашата задача е – да съберем тези парчета заедно. Съединявайки ги над нашия егоизъм, въпреки нашия егоизъм, ние започваме да усещаме в тази точка разширяването на пространството, а в това пространство – Висшия свят.

Тази точка ние разкрихме, сякаш сме намерили, усетили и сега разбираме, къде примерно тя се намира, как да се издигаме над себе си, как да контактуваме с нея, как да започнем да я усещаме и да се опитваме да живеем в нея.

Това усещане ще ни убягва, и то дотолкова, че ще мислим, че сме го загубили напълно. Но то никъде не изчезва, защото в духовното нищо не изчезва. С общите усилия на групата, даже просто така, че аз отново включвам запис от конгреса, аз ще мога с помощта на силите идващи от записа, отново да се включа към тази точка.

В нас се е зародила обща контактна точка, намираща се извън нас, от която по-нататък ще се опитаме да създадем общо кли. Това вече е следващия етап на нашето развитие.

От виртуалния урок, 11.12.2011

[63198]

Война срещу разума

Мнение (В. Бояринцев – професор, доктор на физико-математическите науки, Л. Фионов – доктор на физико-математическите науки): За онези, които все още са запазили способността да мислят, е очевидно, че потребителското общество поражда глобалните промени, свързани с резултатите на утилитарното отношение към природата. Земните ресурси са ограничени и не могат да издържат товара на обществото, живеещо по варварските закони на неудържимото потребление.

Финансовата система,  взела под свой контрол всички сфери от ежедневния живот на повечето държави на планетата заради увеличаване печалбите на ” глобалния елит”, е допринесла за безкрайното увеличаване на производството и потреблението. Това създаде основно противоречие с ограничените възможности на природата, довеждайки до нарушаване на природната среда. Природо-опазващите мероприятия  са неприемливи за такава икономическа система, тъй като предполагат задържане на производството и потреблението, изграждането на пречиствателни съоръжения, което носи загуби на ”глобалния елит”. По такъв начин, организацията на стопанския живот на по-голямата част от човечеството на основата на либералния капитализъм, ни доведе до развитието на глобалната икономическа криза.

През последните години в различни части на Земята се отбелязват толкова резки климатични изменения, че ситуацията се определя като глобална катастрофа. Процесите на промяна в природните системи нямат плавен линеен характер. В един ”прекрасен” миг може да се образува ”верижна екологична реакция”. Може да се промени не само климата, но и цялата биосфера. Кога може  да се случи това – науката точно не може да предскаже. Но еколозите казват: ” това може да се случи по всяко време – предпоставките са на лице”.

Но по-голямата част от хората още не осъзнават това: ние живеем в условия на нова реалност, нямаща прецедент в досегашната история на нашата цивилизация. Трябва да помним, че екологичната криза ще доведе до ограничаване на пространството, годно за живот, ще доведе до влошаване на условията за земеделие, до разбалансиране на всички жизнени системи, до недостиг на прясна вода, глад, до масова миграция, военни конфликти и т.н.

В условията на днешната взаимна зависимост между държавите, катастрофата ще засегне всичките жители без изключение, защото обезопасени места няма да има. Това може да доведе до изчезването на човека като биологически вид.

По голямата част от населението на планетата възприема думичката ”екология” като нещо абстрактно, нямащо отношение към реалния живот. Хората сякаш са забравили, че живеят на малка и крехка планета, че Земята е самостоятелен космически кораб, от който няма къде да избягаш. Хората престанаха да осъзнават, че тяхното благосъстояние и  живот зависят от живота на обществото, държавата и планетата. Че природата може за един миг да унищожи тях и техните жилища. При това няма значение дали е колиба или дворец.

Такъв е резултата от втълпяването в общественото съзнание абсолютната ценност на парите, алчността, егоизма, приоритета на личните проблеми над обществените. Така съзнанието на човека изкуствено се стеснява и се затваря в кръга на личните проблеми. Резултатът от информационната война, насочена за потискане на разума и разрушаването на науката и образованието е  умствената деградация на обществото.

[63498]