600.000 – висотата на крайното поправяне

Въпрос: Задължително ли за съединението са нужни 600.000 мъже – толкова, колкото са стоели в подножието на планината Синай при получаването на Тора?

Отговор: Това не е количествено искане.

Казано е, че в подножието на планината Синай са стоели 600.000 мъже, а около тях още жени и деца – всичко 3 милиона души. Но 600 хиляди – означава не количество, а намерение да достигнеш края на поправянето, Гмар Тикун.

6 – това е броят сфирот на Зеир Анпин, ВА“К. 1000 – означава Хохма. А 600.000 – съответства на висотата на Арих Анпин.

Ако разбитите души всички заедно разкрият, че искат да постигнат поръчителство – те изразяват молбата си с вик, издигат това искане в Малхут, в Шхина.

Това искане, предадено на Малхут, се издига към Зеир Анпин, в който има 6 сфирот (ВА“К). И благодарение на това желание на низшите, 6-те сфирот на З“А се издигат на стъпало, което е по-високо 600.000 пъти.

Това означава, че те искат да постигнат съединение, което съответства на Арих Анпин – края на поправянето.

Те самите не знаят, какво означава такова съединение – но го желаят. И затова се счита, че те са 600.000 – така се нарича тяхното желание, а не количество. В духовното се взема под внимание не количеството – а мощността на моето желание.

Могат да бъдат даже 2-ма човека, защото е казано, че това е минималната група. А къде са всички тези жени, мъже, добитък, които те се извели от Египет, всички изнесени от там съдове? Всичко това се намира вътре в човека!

Всеки сега трябва да се чувства като излязъл от Египет и стоящ пред планината Синай. Но къде са всички тези 600.000 човека, как да ги преброя? – Всички те са вътре в теб.

Тора разказва за това, което се случва всъщност вътре в човека, а не за количеството хора, участващи в някакво историческо събитие. Тя говори единствено за процеса на вътрешните ни изменения.

Но от друга страна, съществува закон, по който всеки духовен корен трябва един път да се разпространи до долу и да се допре до своите материални клони – и затова, явно, там, при планината Синай, действително са стоели 600.000 мъже.

Аз чувствам вътрешния смисъл на това понятие и мога само да предполагам как то се е проявило външно. Но не трябва да се вълнуваме за това, сякаш нещо съществуващо някога преди, като условие задължаващо ни днес. Някога са съществували Първият и Вторият Храмове, Египетското изгнание – вие сега не смятате да ходите в Египет…

Не мислете, че нашият голям конгрес през декември обезателно изисква да съберем такова количество хора – шестстотин хиляди човека. В духовното качеството е много по-важно от количеството. Макар количеството разбира се да има значение, защото днес целият свят трябва да започне да се поправя. Но не се бойте, че трябва обезателно да съберем веднага 600.000 човека, а още повече 3 милиона.

От урока по статията “ Любов към Твореца и творенията „, 02.11.2011

[59537]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: