Entries in the '' Категория

Богатият бедняк

Няма нищо, освен четирите стадия на пряката светлина. Но, за да ги разберем, ни е необходимо цялото създадено под тях творение.

Малхут на света на Безкрайността решава, че трябва да постигне сливане, защото не може да изтърпи раздялата. Тя е пълна със светлина, и от гледна точка на светлината, на Твореца – има пълно съвършенство. Но Малхут открива съвършено противоположно нещо от своя страна.

Сякаш нисш, е попаднал на гости при богат приятел и получава от него всичко от най-добро сърце. И все пак той се чувства ощетен, защото не е заработил сам всичко това, и с нищо не може да се отблагодари на богатия си приятел.

Получавайки от приятеля си угощение, той му доставя удоволствие, но цялата тази ситуация не е създадена от него самия. Ако нищо не се промени, но всичко това излиза от нисшия – то той би приел всичко. Ще получава и ще се наслаждава точно по същия начин – в какво е разликата тогава?

Разликата е само в това, че той самия трябва да подготви това състояние. И заради това, му е необходимо да се отдалечи от това състояние, а след това да се върне там самостоятелно. Именно това е станало в Малхут на света на Безкрайността – там има всичко, освен тази добавка. Има пълно сливане от страна на светлината, но се налага да премине през съкращаване и през целия процес на развитие – само заради това, да достигне до това състояние, когато беднякът иска именно него, но по своя воля!

Беднякът си остава бедняк, и да поиска да получи от богаташа и да се прилепи към него, зависи от него, за да се наслаждава от това, че получава – той трябва да пресъздаде цялото това състояние до последната подробност. Иначе ще обиди богатия си приятел, Твореца, ако не се върне в същото състояние.

А добавката е само в това, че съм съгласен с всичко, което Творецът е построил преди, а сега сам достигам това състояние – сам правя това! И тогава нито бедността, нито слабостта на желанието, нито нищожността на творението – вече не са порок. Тогава се връща в това състояние, където няма нищо, и всичко идва от масата на богатия приятел, но това вече за него не е унижение, а почит.

Нищо не се променя в ситуацията между тези двамата, освен това, че човекът показва колко самият той е съгласен с това!

От урока по „Учението за Десетте Сфирот““, 17.11.2011

[61116]

Висшият свят – това е просто!

Конгресът в Арава. Урок №1

Няма Висш свят. Висшият свят – това е съединението помежду ни. Ако почувстваме това единение, в него усещаме Висшия свят. Той не се намира някъде извън нас. Духовният свят сам по себе си не съществува. Сами го създаваме, формираме го.

Има проста висша светлина, има и точка, стояща сред светлината, разделена на множество части. Ако обединим тази точка в едно цяло, съединявайки всички нейни части, то тя става подобна на светлината, и по закона за подобие на свойствата се обръща в голям съсъд/кли за светлината.

Излиза, че черната точка вътре в светлината на Безкрайността се превръща в огромен съсъд, включващ в себе се цялата светлина. А без съединението на нейните части ведно, няма съсъд, няма нищо, освен черна точка. „Съществуващ от съществуващото“ – това е светлината, а „нещо от нищото“ – това е мъничкото желание, все още неусещано, несъществуващо като творение.

От 1-я урок на конгреса в Арава, 18.11.2011

[61221]

Европа трябва да „стреля“ по кризата

Мнение (Н. Рубини, икономист и глава на Roubini Global Economics LLC): Много се боя, че нещата излизат извън контрол. Необходима е помощ от поне 2 трилиона евро, но не може да се чака три месеца. Това трябва да се направи в следващите няколко седмици.

Проблемът не е, че Гърция е неплатежоспособна, а фактът, че има 2 големи слона в стаята – Италия и Испания. Те са твърде големи, за да се провалят, но също и твърде големи, за да се спасят. Дори ако са неликвидни, но платежоспособни, те вече са загубили доверието на пазара.

Стъпките, които трябва да се предприемат, за да се избегни една неплатежоспособна ситуация са масивни…

Каква е вероятността всички тези неща да се случат по последователен и реалистичен начин, за да се избегне бъркотията? Мисля, че вероятността е малка, поради политическите ограничения.

В близко бъдеще света го грози нова финансова депресия. Към нея може да се добави и текущият земеделския ръст на световната икономика. Само преди няколко месеца си мислих, че „огромна буря“ чака глобалната икономика през 2013 г. Но сега икономическата слабост на САЩ, еврозоната и Великобритания започват да набират оборот. Така ние можем да се озовем в повторна рецесия много по-рано отколкото 2013 г.

Реплика: За да се реши проблемът, е необходимо да видим бъдещето и какво ни готви то във всеки от следните сценарии:

–      Забавяне, докато самото явление се прояви ясно;

–      Неоказване на помощ;

–      Помощ.

Дори ако бъдещето не е ясно и има различни проблеми, тенденцията на нашия напредък трябва да се разбере: човешкото развитие води до пълна интеграция. И въпреки че това развитие към обединение се случва обратно на нашата личност, състояние и национален егоизъм, трябва да приемем тази естествена революция като задължение, като факт и да вземем решения в съответствие с нея.

Европа от части се обедини, страхувайки се от зараждането на една нова война, а не поради желана интеграция. Но днес не само ЕС, а целият свят трябва да помисли за необходимостта от интеграция според еволюцията на човешкото общество. Сблъскваме с факта, че интеграцията е следващата форма на човечество и не можем да игнорираме това.

С всеки изминал ден, ставаме все по-близки и съответно трябва да изградим наново нашите връзки на всички нива. Иначе цялото човечество ще се срине, във всичките си връзки и институции. И Европа трябва да ни даде пример.
[59460]

Обединение само с равни

Мнение (Алан Гринспен в интервю пред CNBC): Европейският съюз е обречен на провал, защото различията между северните и южните страни са много големи. Очакваше се, че южната икономика на еврозоната ще има същото влияние и на север, че поведението на италианците ще бъде подобно на немското. Но това не се случи – Северна Европа започна да плаща за прекомерното южноевропейско потребление.

Единственият начин да се обединят няколко страни под една валута е да се подберат страни със сходни качества, да допуснем, като Германия, Холандия и Австрия. Друг начин не би сработил.

Реплика: Това ще се случи под натиск и само при условие на взаимно поръчителство, когато всички получат възпитание и разбиране, как и доколко зависят един от друг, а общественото мнение ще удържа всеки в това усещане. Природата ще ни води към това   чрез страдание, затова е желателно да се устремим към него по добрия път.

[60256]

Тайните на Безсмъртието

каббалист Михаэль ЛайтманНа ниво на всеобща интегралност човек престава да усеща смъртта. Той се разтваря навътре със своите желания, мисли, чувства в общата огромна мисъл, в огромното единно желание, което всички ние създаваме и гладко, спокойно и красиво преминава в други състояния.

Това се случва още преди да умре неговото тяло, защото то става нещо общо, живеещо в една идея, в единно съществуване в природата и обществото. Неговият дух се нарича ”човека в нас”, а всичко останало – това е физическото тяло намиращо се на животинско ниво на развитие.

Човек се нарича онова ниво в нас, което може да се съедини с другите в една единствена интегрална система. Когато се появява усещането, че ти си заключен в тази система заедно с всички свои мисли и чувства, в разум и сърце, то твоето тяло престава да се усеща и сякаш ”плуваш” над него. Ти се намираш в него, но не го усещаш, както да допуснем в момент на някаква еуфория, особени усещания, когато човек за малко излиза извън тялото си.

Взаимното поръчителство извежда човека на следващото стъпало на съществуване. При това ние се включваме в общия разум, в общите чувства, когато този разум и чувства стават едно общо цяло и заедно се съединяват в единния разум и чувство на цялата вселена, на цялата природа, на целия механизъм, който задвижва вселената и я управлява. Това е закона на вселенската еволюция. Ние влизаме в този закон и ставаме негова активна част. Постигането на такова единство между нас – това е то ”човекът” в нас. Ние ставаме единни с природата и по такъв начин се приповдигаме над всичко което засяга нашето тяло.

От ТВ Програмата ”Интегрален свят”, 30.10.2011

[61206]

Нека светлината да се открие и освети целия свят

каббалист Михаэль ЛайтманКонгреса в Арава. Беседа на трапезата.

Ние стоим на прага на много важно събитие – ще се издигнем, дори ще подскочим нагоре, имаме за това всички условия. Това наистина е особено състояние, дадено ни свише. Това не е такова събитие, което се планира дълго, обмисля се, организира се и накрая то се случва. Има ”пробуждане отдолу” (иторута де летата) и ”пробуждане свисше” (иторута де лейла), когато се дава шанс отгоре и най-важното е да не пропуснем момента!

Затова го направихме така внезапно, и хубавото е, че нашите другари от целия свят разбират това. В това аз усещам истинската висша милост, която ни е оказана – за да бъдем готови и на големия конгрес и след него, да изпълним онова, което ни е възложено за поправянето на света. Затова ни се разкриват такива възможности.

Ние много се вълнуваме. Вие питахте, как да запазите това вълнение, но то от само себе си ще дойде от всичките другари, които ще пристигнат тук – всички ще се въодушевят. И още повече ще се въодушевите, когато започнете да ловите тези ”капки на милосърдието”, капейки свисше.

Трябва от цялото това състояние да получим много голяма сила, която ще ни подготви за поправянето на света. Настъпващата година е наистина решаваща и съдбоносна. Ще се надяваме, че ще измъкнем света от онази дълбока пропаст на егоизма, в който се намира и ще го издигнем на стъпалото на Бина – всички заедно. И тогава ние също ще се удостоим да се изкачим.

Сред нас има другари, които са с нас много години и засега живеят със същата надежда. Защото те чакат общото пробуждане, общата реализация. Това е сякаш двойка, която живее и се надява да има дете, но него все го няма. И през цялото време те живеят с надеждата, че все някой ден ще имат дете. Така ние сега достигаме такова състояние, когато накрая, това може да се осъществи!

Аз съм уверен, че този конгрес ще премини много успешно, с голямо въодушевление. И основното е, това въодушевление да бъде пренесено на нашия голям конгрес и там да постигнем огромната сила на обединението. Обединението – това е наша грижа, а онова, което ще напълни това съединение – е възложено на Твореца.

Ще се надяваме, че ще достигнем такава голяма сила, такава компресия при обединението помежду ни, че наистина да ни се разкрие висшата светлина, поне в най- общ план и тогава ще осветим целия свят, което се нарича да ”станеш светлина за народите на света”. За всички онези, които все още не разбират и не усещат -тогава това ще ги приближи и ще ги привлече. И така ние ще изпълним указанието на Твореца и ще се обединим с Тях. За живота!

От беседата на трапезата преди конгреса в пустинята Арава, 18.11.2011

[61147]

Който се стреми нагоре, от него зависи целия свят

каббалист Михаэль ЛайтманБаал а-Сулам,”Поръчителство” (съкратен вариант): Задачата на народа на Исраел е да подготви света за определено очистване, за да може той да приеме принципа за любовта към ближния, подобно на Исраел. Всеки внася в това своята лепта и по такъв начин, всеки от народа на Исраел скланя целия свят към доброто.

Поправката на Малхут на Безкрайността се води поетапно. В нея има части доста ”прозрачни” и доста ”груби”, така както в тялото има органи повече или по-малко важни. Тази разлика е свойствена за периода на неизправността, докато след поправянето на най-развалените части, е възможно те да достигнат най-голяма висота.

Сега ние не виждаме истинското положение на нещата. Например: народите на света представляват най-грубите съсъди – затова, когато се поправят на заключителния етап те ще се издигнат най-високо, по-високо от останалите. И обратно, съсъдите които днес пристъпват към поправяне са просто по-чисти и затова се пробуждат по-рано. От друга страна, те са ”по-груби” от изминалите поколения.

И така процесът се развива поетапно. Баал а-Сулам пише за това в края на предисловието към книгата Зоар: поправянията се извършват от лекото към тежкото и ги започват онези, които сами са стигнали до тази необходимост – с други думи, Исраел което означава: “направо към Твореца“ (Яшар Ел).

Ако в общото желание има импулс за движение напред – точка в сърцето (.) усещаща този призив, тогава дадения пласт желание се нарича“ Исраел“.

Следващият пласт изпитва страдания в живота, а също така страда от отсъствие на желание за живот(?), но все пак не усеща достатъчно силен порив към разкриването на целта на творението.

И накрая има пласт, който просто изпитва страдания, възможно не големи, и е способен да се удовлетвори от малко.

Всъщност всичко зависи от горния пласт; ако той се поправя, то светлината от него преминава към другите. Понеже АХАП може да се поправи, само като се обедини с носителите на Висшата сила, с притежаващите съсъсди за отдаване.

От урока от статията “Поръчителство“, 17.11.2011

[61028]

Да работиш над себе си

каббалист Михаэль ЛайтманВ съвременния свят всички трябва да участват в образованието и във възпитанието по принципа на взаимното поръчителство. Обучението включва необходимостта от знания за интегралното общество, за системата на взаимната връзка, в която се намираме. Трябва да се разбере, какви свойства са присъщи на човека по рождение: той е абсолютно противоположен на интегралната връзка с останалите, в никакъв случай не я  желае, иска всичко да си присвои – и това са наши естествени пориви.

Ние трябва да станем противоположни на егоизма си под влиянието на обществото и възпитанието. Това е работа срещу нашата изконна инстинктивна природа, която трябва да проведем със себе си и в която трябва да участва цялото човечество.

Затова, на практика човек през цялото време трябва да се намира под влияние на обкръжението, което постоянно би го настройвало на добра взаимна връзка със себе си. Това трябва да се осъществява по добрия            , приятния път, за да усеща човек, че се намира в равновесие с обкръжението, че се чувства добре и свободно, всички се отнасят към него прекрасно и го поддържат в отлично здраве и в оптимални отношения към останалите.

При това силите на природата, с които ще се намираме в състояние на хемостаза (отворена система) ще започнат да ни помагат. Ще усетим картината на цялата природа: нейната мрежа, взаимната връзка, системата. Ще започнем да усещаме общата мисъл на вселената – процеса и целта на творението. Влизайки вътре в системата, ще можем да усетим двигателя, който я задвижва – силите, които ни управляват по пътя на еволюцията и ни водят напред.

Ние виждаме, че изминаваме някакви етапи на развитие: последователни, принудителни, фиксирани в природата. Днес учените, философите, социолозите, политолозите – всичките са съгласни с това, че има закони, които не са ни известни. Те се намират вътре във всеобхватната природа и ние постепенно ги откриваме.

От ТВ програмата ”Интегрален свят”, 30.10.2011

[61159]