Страданието на майката Бина

каббалист Михаэль Лайтман”Второто съкращаване” ( цимцум бет) е забрана за Бина да работи с получаващите желания, с АХАП. След това винаги трябва допълнително решение, може ли да се работи с получаващите желания и при какви условия – кой иска това и кой ще даде сили за това, гаранция, поддръжка.

Т.е. преди всичко – второто съкращаване, а след това гледат, може ли да се отмени то частично или не. В света Некудим отменили второто съкращение – и се случило разпръскването (разбиванет). Затова в света Ацилут ”цимцум бет” вече не се отменя.

Но тогава как ще направим поправянето? И затова целият АХАП, всички желания, намиращи се по-долу от второто съкращаване, се пресяват през филтър. Онова, което е могло да премине през него – се издига нагоре в Ацилут, и там се поправя. А онова което не може да се издигне в Г”Е и остава на филтъра – се хвърля долу, в областта на нечистите сили (мадор клипот).

Тоест преди всичко, ние винаги поставяме условие: да не използваме получаващите желания – такова е условието на второто съкращаване. Тъй като Бина се е спуснала под ”табур” и работи вътре в Малхут.

Нека ти да си праведник и да не искаш нищо за сбе си, ти имаш само добри намерения и си свързан с царя, но сега ти попадаш в общество на престъпниците. И те могат да те хванат и да използват твоята близка връзка с царя за своя изгода -и чрез теб да изтеглят от него всичките му сили. Ето това се нарича разбиване.

Затова съществува ограничение, тъй като ти излизаш на такова място, където не ти е разрешено да действаш така, както ти се иска. Ти си попаднал под чужда власт и преди всичко, трябва да се провери какво може да се направи. Така Бина се спуска вътре в Малхут.

Докато Некудот де – СА”Г не се спуснал вътре в Малхут, тя не е могла да им влияе. Но после те се спускат в царството на Малхут, става така, че ти се спускаш на моята територия, и аз тук те нападам, желая да извлека от теб всичко, което ми е изгодно. И затова ти се съкращаваш, за да ограничиш онова, от което можеш да се впечатлиш от мен.

Затова само Некудот де – СА”Г могат да се спуснат надолу – понеже в такъв случай ти нямаш нищо! Ти си чиста Бина, ”хафец – хесед” желаещ само отдаване, и аз няма какво да извлека от теб.

Но като потенциал за в бъдеще, ти имаш такива желания, в които искаш нещо да ми дадеш – за тези желания аз се закачам за твоя АХАП, внасяйки в него своите желания. И ти неволно сега приемаш моите желания.

Ти си слаб пред тях, твоята сляпа любов те прави беззащитен пред мен – и затова ти се съкращаваш. Аз сега те нападам и искам, а ти си длъжен да се държиш, да не ми дадеш онова, което ще ми навреди и ще ме убие.

Аз искам и се моля но ти се стискаш с огромно напрежение, за да не изпълниш моята молба. Представи си болно и страдащо дете, на което докторът е забранил да му се дават сладкиши. А то иска именно бонбон и нищо друго освен него. Как страда при вида на това неговата майка – два пъти повече от детето.

Тука предстои съдбоносно решение. И затова майката Бина, изгражда цели системи, за да може все пак нещо да даде на детето и постепенно да го излекува – за да може то да получи онова което иска, вътре в светлината и вътре под нейната защита.

Та в този случай кой се разбива – детето, Маклхут? Не, разбива се майката – поради това, че му е дала неподходящото. Но после благодарение на това, че тя се е включила в него, тя започва да се поправя, да се възстановява – и съживява детето.

Майката впръсква в него искрите на отдаването и после благодарение на тези искри, може да слепи неговите разпръснати частици.

От урока ”Учение за Десетте Сфирот”, 10.11.2011

[60456]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: