Към съвършенството от противоположното

Баал а-Сулам „Даряването на Тора” (съкратен вариант): Защо Творецът не е създал човек с всички величия, необходими за достигане на сливане с Него? Защо трябва да прилагаме усилия? Защото трябва със собствени усилия да заслужим подема.

Творецът ни предоставя възможност сами да заслужим величието. Прилагаме собствени усилия, за да достигнем до Него без срам.

Защо Той е създал срама и ни е заставил да положим старания? Защо Той се е скрил от нас? Защото трябва да разберем общата система. Единственият начин за това е, започвайки от не поправеното към поправеното състояние. Затова Творецът ни е разделил и ни е дал възможност да поправим себе си и да пресъздадем съвършената система. Така ще разберем цялата природа, която всъщност е Творецът.

Няма друг изход. Само така можем напълно да разберем творението. Всички действия и състояния, през които преминаваме по този път, са необходими, защото благодарение на тях и на поправянията, които произлизат от тях, включваме в себе си всички съсъди и светлини и така ставаме съвършени като Твореца. Няма друг начин да достигнем до това състояние.

И все пак, защо не сме били създадени съвършени от самото начало? В крайна сметка, нали Творецът е всемогъщ? Тук трябва да разберем, че създавайки нещо на Неговото стъпало, в същото състояние, в което е и Той, не би се считало за всемогъщо. Би излязло, че Той не е сътворил нищо. Ако Той действително сътворява нещо, то това творение трябва да бъде противоположно на Него. Тогава нямаме друг избор освен да се уподобим на Него от своята противоположност.

„Творението” е нещо, което има свойства, противоположни на тези на Твореца, но в същото време, то е свързано с Него благодарение на поправянето. Затова творението трябва да премине през всички състояния по този начин, разкривайки цялата дълбина на пропастта, която съществува между него и Твореца. В крайна сметка, така творението се изкачва до Неговото стъпало.
От урока по статията „Даряването на Тора”, 06.11.2011

[61104]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: