Който се стреми нагоре, от него зависи целия свят

каббалист Михаэль ЛайтманБаал а-Сулам,”Поръчителство” (съкратен вариант): Задачата на народа на Исраел е да подготви света за определено очистване, за да може той да приеме принципа за любовта към ближния, подобно на Исраел. Всеки внася в това своята лепта и по такъв начин, всеки от народа на Исраел скланя целия свят към доброто.

Поправката на Малхут на Безкрайността се води поетапно. В нея има части доста ”прозрачни” и доста ”груби”, така както в тялото има органи повече или по-малко важни. Тази разлика е свойствена за периода на неизправността, докато след поправянето на най-развалените части, е възможно те да достигнат най-голяма висота.

Сега ние не виждаме истинското положение на нещата. Например: народите на света представляват най-грубите съсъди – затова, когато се поправят на заключителния етап те ще се издигнат най-високо, по-високо от останалите. И обратно, съсъдите които днес пристъпват към поправяне са просто по-чисти и затова се пробуждат по-рано. От друга страна, те са ”по-груби” от изминалите поколения.

И така процесът се развива поетапно. Баал а-Сулам пише за това в края на предисловието към книгата Зоар: поправянията се извършват от лекото към тежкото и ги започват онези, които сами са стигнали до тази необходимост – с други думи, Исраел което означава: “направо към Твореца“ (Яшар Ел).

Ако в общото желание има импулс за движение напред – точка в сърцето (.) усещаща този призив, тогава дадения пласт желание се нарича“ Исраел“.

Следващият пласт изпитва страдания в живота, а също така страда от отсъствие на желание за живот(?), но все пак не усеща достатъчно силен порив към разкриването на целта на творението.

И накрая има пласт, който просто изпитва страдания, възможно не големи, и е способен да се удовлетвори от малко.

Всъщност всичко зависи от горния пласт; ако той се поправя, то светлината от него преминава към другите. Понеже АХАП може да се поправи, само като се обедини с носителите на Висшата сила, с притежаващите съсъсди за отдаване.

От урока от статията “Поръчителство“, 17.11.2011

[61028]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: