Изгубеният (в егоизма) рай

Мнение по Ж. Ж. Русо (на проф. Йоси Йона): Безпрецедентното разрастване на разделението между свръхбогатите и крайно бедните няма нищо общо с борбата за преживяване или с борбата за ограничените ресурси.

В естествена среда човекът се ръководи непосредствено от чувството на състрадание, съчувствие, които го заставят да усеща другите в себе си.

С развитието на любовта към себе си човек не гледа на другите без да сравнява себе си с тях. И тази необходимост от  сравнение поощрява неравното разпределение на материалните ресурси между хората – тъй като привързаността към материални ресурси става критерият за измерване на собствените ценности и обществено признание. Материалният ресурс става критерият за измерване социалния статус на човек и дори на човешкото достойнство.

От тук следва, че причината за неравномерното разпределение на материалните ресурси е не в борбата за тях, в следствие на тяхната ограниченост, а в желанието на човек да получи признание от обществото, да напълни самолюбието си – чрез признанието на другите хора. Точно това желание лежи в основата на войните, кръвопролитията и несправедливостите, които характеризират човешката история.

[59016]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed