Игра в по-висше състояние: отначало всичко е фалшиво

каббалист Михаэль ЛайтманБаал а-Сулам, ”Даряването на Тора” (съкратен вариант): Има два типа отношения: с Твореца и с човека. И двата са призвани да доведат до целта – сливането. Човекът, действащ алтруистично, не усеща в действието си никаква разлика между любовта към ближния и любовта към Твореца, понеже всичко, което е извън тялото му като че ли е нереално във възприятието му.

Следователно, намирам се в мнима реалност, в обкръжението на други хора, на Земното кълбо, във Вселената. Защо действителността ми се представя имено такава? Защо съм устроен така, че да я възприемам имено по този начин? Защото лъжата на тази ”картинка” в точност съответства на това, как ще изкривя истинската реалност. И тази лъжа е толкова голяма, колкото съм по-далече от истината.

И ето, в сегашното състояние получавам желание да разкрия същността на живота, да разбера защо живея, в какво се състои смисъла на битието ми. Искам да се издигна над лъжата и от това ниво да погледна истината. Веднъж така, втори път, и моята реалност ще трябва да се промени.

И как да стане това? С пробуждащото се у нас желание искаме да си представим истинското състояние. И тук няма да се размине без съветите на кабалистите. Ако не разкрием с тяхна помощ правилната посока, сами нищо не ще направим. Защото сме потопени в тъмнината и неразбирането, и освен искриците на новороденото желание, в нас няма и трошичка истина. Обаче това ново усещане представлява по себе си единствено цяла точка, а не вектор, който би ни показал пътя. И за да вземем правилния курс, трябва да прибегнем към съответните средства.

Ако представям целия свят като себе си, като едно цяло – това е вярната картина. Обаче сам не мога да сформирам в себе си такова отношение, не мога да си представя, че чужди хора, сили и явления на неживата, растителната и животинската природа се явяват части на желанието ми, които се отразяват във възприятието ми като нещо обособено, отделно, понякога далечно, противоположно и ненавистно ми.

И затова средството, водещо към истината – е групата, в която трябва да работя. Макар и другарите да ми се представят абсолютно различни, противоположни, обаче заедно с мен, всички те се стремят към поправеното, истинско състояние. Заедно трябва да работим над това, за да може поправянето и истината да станат единни.

Оттук произтича необходимостта към правилно отношение към най-висшето, истинско състояние, под името ”Творец”, а също така и към групата. Ще достигна до истината единствено при това условие, ако си взаимодействам не с въображаемия Творец засега, а с реалната за мен група, заедно с която представям себе си на по-високата степен. Тази работа ни е по силите: напредваме към общото, истинско състояние, по пътя на сближаването с тези желания на другарите, с които можем да се обединим. И тогава външните действия по сближаването ще ни поведат към вътрешна близост с единното желание.

Нашият свят е проекция на духовните сили. В него ние ги възприемаме като телесни образи и обединявайки се на общия път с общи усилия в единна система, създаваме условия за единството на желанията ни, които се сливат в едно. Можем да започнем действително от нулата, с материални, физически действия, нека са фалшиви, но плодотворни. На тази ниска степен може да се отнесем отначало без всякакво намерение. ”Изфалшивяваме” на първия акорд, и независимо от това ни се зачита. И затова никой не може да каже, че не са му дали в ръцете ”юздите”, за да се приведем към поправяне.

По такъв начин отношенията с хората са по-важни, отколкото отношенията с Твореца. От една страна в мен има малка група, която иска да разкрие посланието, методиката по поправянето, а от друга страна, огромно човечество, чакащо скришом  единството. И в крайна сметка, човечеството трябва да получи от нас тази методика в готов вид, с ясно записани параметри на взаимоотношенията. Обаче, докато кризата и безпомощността не са проявили сред хората настоящата потребност от единение, методиката не бива да се открива на всеки и за нищо. И затова науката кабала е скрита.

От урок по статия ”Даряването на Тора”, 09.11.2011

[60247]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: