Ако любовта е толкова важна, тогава какво чакаме?

каббалист Михаэль ЛайтманПринципът на любов към ближния, както към себе си е общоизвестен, но около него съществуват много неясноти. Всеки ще се съгласи с това, че трябва да се обичаме взаимно, въпреки че някои са готови да унищожат голяма част от човечеството, отделно от тяхната любов, мислейки: „Тези нещастници! Защо трябва да страдат?” И даже e по-изненадващо колко мъгляво е отразен този принцип в различните религии.

В резултат на това ние се успокояваме и не сме разтревожени, че не обичаме ближния. Нашето възпитание и обкръжение напълно е загърбило този въпрос. Следователно време е да спрем и да помислим: „Наистина ли това е важно?” Може би са напълно достатъчни моралните поучения за децата и елементарното уважение сред възрастните? Или трябва да обичаме ближния и независимо от всичко, това да бъде цел всеки момент за всеки човек и всички заедно? Трябва ли ние да живеем само за да постигнем това качество колкото се може по-бързо?

Проблемът пред който се изправяме е много важен. Ако говорим за смисъла на живота, за постигането на цели, поради които ние сме дошли на този свят, защо тогава загърбваме този принцип толкова много. Всъщност ние сме максимално далече от разбирането на факта, че този принцип е универсален закон на вселината и на природата. Всички други закони, които ние познаваме, и специално онези, които не познаваме, се завъртат около тази цел.

Ако искаме да разберем себе си и света в който сме, тогава трябва да постигнем този универсален закон на творението. Без постигането на любов към ближния няма да открием кои сме и къде сме. Това е ключът, който ни позволява да видим правилно цялата картина, да я разберем, да я почувстваме, да се включим в нея и да я използваме за пълна себереализация.

На практика добивайки любов към ближния, ние достигаме свойствата на Твореца. Всички останали закони са просто страни, частни проявления на фундаменталния закон на реалността. Подобно е на закона на гравитацията, който може да се изрази по различни начини, но като цяло той винаги определя как предметите взаимно се привличат.

Съществува общо явление и негови частни случаи. Съществува закон на всеобщо отдаване и за нас той на първо място се изразява в социалния принцип „обичай ближния като себе си”. Чрез реализиране на този принцип в обществото ние изпълняваме всеобщия закон. Той ни управлява и ако ние искаме да организираме нашия живот добре, то трябва да се стремим към неговата реализация.

От урока по статията „Любов към Твореца и творенията” , 27.10.2011

[58903]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed