Източникът на всички беди

Въпрос: Защо Вас не ви безпокои въпросът за пренаселването на света, гладът, а именно Обединението, което практически е невъзможно да се достигне?

Отговор: Защото:

– 2% от населението, работещо в селското стопанство, е способно да изхрани всички.

– 10% от населението, работещо в промишлеността, е способно да обезпечи всички с промишлени стоки.

– вече много години темпът на прираста на населението на планетата се забавя, преминава към постоянна численост, а след това е възможно да започне да намалява, както наблюдаваме в Европа. Защо произтича така, не знаем – само наблюдаваме произтичащото, като изпълнение на програмата на природата за развитие на човешкото общество.

Но главният наш проблем, източникът на всички беди е в неспазването на основния закон на природата, в несъответствието на човечеството, като част на природата, цялата глобална и интегрална природа, в неизпълнението на равновесието „човечество – природа“, когато не получаваме повече, отколкото трябва за нашето разумно съществуване, не изтощавайки природата, не създавайки за себе си ужасно бъдеще.

[57257]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed