Денят, който решава твоя живот

Всичко зависи от човека и от създадените средства за духовен напредък, т.е. от обкръжението. Чрез това обкръжение човекът привлича силата, която го изменя. Изграждайки своето обкръжение, той всъщност изгражда своя духовен свят.

Намирайки се в това обкръжение, човек започва да чувства, че излиза от егоизма си и влиза в своя ближен, който обича като себе си. Той излиза извън себе си и вместо своя вътрешен свят, който е почувствал като „този свят”, чувства висшия, духовния свят в обществото, във връзката между всички.

Вътре в този духовен свят той разкрива своите свойства: свойството отдаване, което го изпълва, т.е. той чувства Твореца. Всичко започва с тази първа промяна, наречена „начало на новата година” (Рош а-Шана).

Преди това човекът е извършил голяма подготовка: опитва се да формира обкръжение около себе си и да привлече силата, която ще го промени, ще изпълни всичко, което е било написано в книгите, и ще разпространи тези знания на останалите, за да увеличи броя на хората, стремящи се към целта на творението. Така той увеличава общото (натрупано) желание за достигане на целта и това започва все по-силно да му влияе.

Но въпреки това той не вижда никакъв успех. Кабалистите пишат много за тези условия, тези точки, тези състояния на пътя. Това е изключително критичен момент, наречен „съдния ден”, когато се решава дали ще напреднеш или не, да присъдиш на себе си живот или смърт.

В действителност човек прави това решение базирано на своята предишна робота: дали е успял да построи за себе си подкрепата на групата и да получи от тях силата на взаимно поръчителство, за да го поддържат срещу жестоката присъда, тоест срещу огромните егоистични желания, които се разкриват в човек и на които не може да устои сам.

Ясно е, че не можем да устоим на егоистичното желание, което се разкрива в нас, та било то и най-малкото. И само благодарение на силата на обкръжението ще можем да получим висшата сила. Казано е „Творецът пребивава вътре в Своя народ”, тоест силата на връзката, наречена Творец, пребивава във връзката между душите, между другарите.

Творецът е общото свойство отдаване, което сами събираме на части. Затова Творецът се нарича „Боре”, което се нарича „ела и виж (Бо-ре)”. В крайна сметка трябва да достигнем до това състояние и да видим явлението вътре в нашите желания.

От урока по статия от книгата „Шамати”, 07.10.2011

[56874]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: