Entries in the '' Категория

Искаме хляб и възпитание

каббалист Михаэль ЛайтманСега не става дума за това, да се отстранят всичките различия в нивото на живота на най-богатите и най-бедните слоеве – това е задача на бъдещето. Сега пред нас стоят на преден план две основни задачи. Първата – да се повдигнат всички над нивото на бедността. Втората – да задължим всички да се обучават на онова, което се нарича поръчителство, нов свят, нова икономика, нови отношения между хората – към какви промени ни задължава природата.

Трябва да се построи такъв университет и да се задължи всеки да учи! Това трябва да бъде закон, както закона за задължително средно образование за децата.

Аз смятам, че тези две условия са необходими, тъй като е казано ”Ако няма хляб – няма и Тора”. Но от друга страна, ако няма Тора (знание за новия свят) – то няма да има и хляб. Затова трябва да се обучи човека и да му се даде хляб, тоест необходимия доход. И за сега друго не трябва. Често питат, какъв на практика съвет може да се даде на човек, който вече се е настрадал и е готов да се съгласи на поръчителство – как той би влязъл в новия свят?

Това е възможно само чрез постепенно възпитание. Не е възможно като с вълшебна пръчка утре да се озовем в новия свят. Всичко започва от вътрешното поправяне на човека. Той трябва да се учи, да се променя – за сметка на обучението и обкръжението. Ако много хора започнат да се учат, то те ще достигнат такова състояние благодарение на това, че ще се променят и взаимно ще си влияят един на друг.

Това е задача на правителството номер едно, да даде две неща: хляб и възпитание. Именно това трябва да поиска народа от правителството: всички да са над нивото на бедността и да даде на всеки възпитание в духа на поръчителството. Без това няма да можем да продължим.

Не знам откъде правителството ще вземе необходимите средства. Нека вземат от най-богатите или започнат режим на икономиите, да съкратят наполовина своите служители – това е тяхна работа. Нека да направи разчет, колко пари ще са необходими – Може това да не е такава голяма сума. Така или иначе, ще им се наложи да обезпечат населението с най-необходимото. То повече няма да си играе с хората както преди – по добре ще бъде своевременно да започне напредването.

Аз не мисля, че това ще се излее в някакви нереални суми. А след това може да се направи разчет и всеобщо обсъждане, на кого да бъдат увеличени данъците, а на кого намалени. Възможно е да трябва някакъв особен данък, който да се заплаща от всички, освен онези които са под нивото на минимума. Но трябва да се направи това. Как е възможно, да има хора на които да не им достига храна.

А освен това, е необходимо обучение за пестеливо водене на домакинството – популярни икономически програми по телевизията или домашни кръжоци. При случаен доход не е разумно да се живее неразумно, да правиш всичко каквото си поискаш.

Човек трябва да се научи разумно да използва средствата, а хората обикновено не умеят да го правят. Затова има специалисти: учени, икономисти, психолози, които могат да обяснят, как да се разпоредят с парите. Ако ти знаеш предварително, че имаш определена сума пари, да преживееш месеца с цялото си семейство, то те трябва да пресметнат, колко можеш да изхарчиш и за какво. Съществува цяла наука – икономика на домакинствата.

Послушай и малко по малко ще започнеш да схващаш за какво става на въпрос. Изведнъж ще започнеш да се отнасяш към живота по-иначе, защото хората не се замислят какво ще стане с тях след няколко дена. Ние това не го усещаме, никой не ни е научил на това. Училището дотолкова е откъснато от живота, че не обучава децата на такива задължителни неща: как да се отнасят към хората, към бъдещия мъж или жена, към децата, как разумно да водим домакинствата, за да стигат парите до края на месеца. На всичко това трябва да се научим.

От урока по статия от книгата ”Шамати”02.10.2011

[57522]

Денят, който решава твоя живот

Всичко зависи от човека и от създадените средства за духовен напредък, т.е. от обкръжението. Чрез това обкръжение човекът привлича силата, която го изменя. Изграждайки своето обкръжение, той всъщност изгражда своя духовен свят.

Намирайки се в това обкръжение, човек започва да чувства, че излиза от егоизма си и влиза в своя ближен, който обича като себе си. Той излиза извън себе си и вместо своя вътрешен свят, който е почувствал като „този свят”, чувства висшия, духовния свят в обществото, във връзката между всички.

Вътре в този духовен свят той разкрива своите свойства: свойството отдаване, което го изпълва, т.е. той чувства Твореца. Всичко започва с тази първа промяна, наречена „начало на новата година” (Рош а-Шана).

Преди това човекът е извършил голяма подготовка: опитва се да формира обкръжение около себе си и да привлече силата, която ще го промени, ще изпълни всичко, което е било написано в книгите, и ще разпространи тези знания на останалите, за да увеличи броя на хората, стремящи се към целта на творението. Така той увеличава общото (натрупано) желание за достигане на целта и това започва все по-силно да му влияе.

Но въпреки това той не вижда никакъв успех. Кабалистите пишат много за тези условия, тези точки, тези състояния на пътя. Това е изключително критичен момент, наречен „съдния ден”, когато се решава дали ще напреднеш или не, да присъдиш на себе си живот или смърт.

В действителност човек прави това решение базирано на своята предишна робота: дали е успял да построи за себе си подкрепата на групата и да получи от тях силата на взаимно поръчителство, за да го поддържат срещу жестоката присъда, тоест срещу огромните егоистични желания, които се разкриват в човек и на които не може да устои сам.

Ясно е, че не можем да устоим на егоистичното желание, което се разкрива в нас, та било то и най-малкото. И само благодарение на силата на обкръжението ще можем да получим висшата сила. Казано е „Творецът пребивава вътре в Своя народ”, тоест силата на връзката, наречена Творец, пребивава във връзката между душите, между другарите.

Творецът е общото свойство отдаване, което сами събираме на части. Затова Творецът се нарича „Боре”, което се нарича „ела и виж (Бо-ре)”. В крайна сметка трябва да достигнем до това състояние и да видим явлението вътре в нашите желания.

От урока по статия от книгата „Шамати”, 07.10.2011

[56874]

Преодоляване на потенциалната бариера

каббалист Михаэль ЛайтманВисшето управление винаги организира текущото ни състояние и свети слабо от следващото състояние. И ако преодолеем текущото състояние, то ще можем да помолим да ни доведе до това следващо състояние.

Това следващо състояние не ни се струва желано. В противен случай ние бихме се втурнали към него съгласно своя егоизъм, без да имаме каквато и да е независимост и свобода на избора. И затова следващото състояние е изцяло противно на егоизма. Става така, че винаги мога да получа поддръжка за сметка на обкръжението, книгите, учителя, за да  помоля да ме издигнат в това състояние, което не ми се струва желано, добро, привлекателно.

Тоест аз моболизирам сили, натрупвам усещане за важността на по-висшата степен. И ако в мен действително има огромен стремеж към нея, достатъчен за да преодолея потенциалната бариера, която ме отделя от следващото състояние, то аз привличам към себе си от там светлината, възвръщаща към източника, която ме изменя. Така се раждам на следващата степен, ставайки неин син.

Разбира се, че „Няма никой освен Него“ – но този Един създава днешното състояние и следващото, което е противоположно, а също и всички възможности за неговото постигане. А аз трябва да ги видя и да разбера, че това са специални, измислени до най-малките подробности средства, които са ми нужни.

Нищо излишно няма нито в мен, нито в обкръжаващия ме свят, във всички вътрешни и външни условия. Всичко е съвършено идеално и приспособено да ми помогне да мобилизирам силата на желанието да се издигна в следващото състояние. А ако не съм способен да го направя, значи все още не се вглеждам достатъчно в това, което става с мен.

Затова, трябва предварително да оправдаем Твореца за това неудобно, неприятно, лошо състояние, в което се намираме.  Защото това е добър знак и помощ, която с  това тежко състояние ме направлява, заставя ме да бягам и да търся как да изляза от него.

Вече само днешното, неприятно състояние ми помага. Но според това, как човек укрепва и се издига на по-високите степени, той започва да се чувства добре в достигнатите им  състояния. И въпреки това, той трябва да се издигне от него. Тоест нужна е допълнителна работа, за да види недостатъците в текущото си състояние. А това съвсем не е лесно.

Но ние сега се намираме в такова състояние, в което съвсем не ни е лесно. А бъдещото състояние е също доста тъмно. Макар и не толкова тъмно, ако можем вече да си представим следващото ни състояние като желано и да укрепнем за сметка на обкръжението и книгите.

Дадени са ни всички условия и възможности, за да достигнем до необходимостта да се изкачим на следващата степен. Така човек трябва да вярва изначално, тъй като всеки миг от живота ние се намираме в такива състояния, в които имаме всичко. Текущото състояние, следващото състояние и средствата, за да мога от това, което съм аз сега, да стана този, който трябва да бъда на следващата по- висока степен. Винаги не достига само едно – нашето внимание!

От урока по статия на Рабаш, 16.10.2011

[57767]

Как светлината да достигне до всички

каббалист Михаэль ЛайтманУстройството на света може да се изобрази като пирамида, в която има няколко пласта. Отгоре са хората с „точка в сърцето”. Такива хора е имало във всички времена и ги е привличало отдаването, защото в ”сърцето” им, тоест в желанието за наслаждение, има ”точка” – духовно желание. С помощта на тези две ”юзди” могат да напредват, използвайки обкръжението, за да притеглят към себе си силата на отдаване.

Във всички останали няма точка в сърцето, желанията им са насочени към обикновено самонаслаждение. Обаче след като се напълним със светлина, също така тя преминава към следващия пласт.

Тук има разни хора, в това число и учени, които по-бързо могат да приемат посланието за интегрален свят. От изследванията си разбират вече правотата ни и трябва да ги приемем като партньори. Знаещият човек вижда и разбира, че трябва да се поддържа интегрален подход, понеже Природата ни е поставила пред факт от който няма да избягаме. И подобни хора са хиляди: учени, икономисти, социолози, политолози и така нататък. С тях трябва да си сътрудничим по всякакъв начин.

Освен това, просто има ”силните на деня”- политици, магнати и други. На тях опосредствано трябва да им чукаме, докато ни отворят, с помощта на същите тези учени, които ще потвърдят стоящата пред света дилема: от една страна войната и фаталните ”размирици”, а от друга – обединение по необходимост. Така се появява още една аудитория, с която може да се разговаря – финансово-политическият елит, който има какво да губи.

По-нататък, при политиците и богаташите се появява нов проблем: започнаха да ги ненавиждат. Защото по улиците има криза, а те стоят на власт. Неотдавна още богатството предизвикваше уважително отношение, а сега предизвиква ненавист. Това явление скоро ще се обостри до бруталност и те ще почувстват тежкия му натиск.

И тук, заедно с учените можем да им предложим решение: понеже няма друг изход, трябва да се пристъпи към постепенни промени в обществото. Не правете никакви резки движения, само въвеждайте глобално възпитание. Днес то е насъщно необходимо.

Така се доближаваме до основния пласт на пирамидата – до народа, до масите, които трябва, както се казва, да се сложат на учебната скамейка, тоест да им се предостави система на обучение по законите на новия свят.

Може това да е просто да се направи. Защото за много кратки срокове безработицата ще удари тавана и икономиката ще се изправи, с изключение на механизмите, обезпечаващи базовите нужди. Сега много хора вече престават да харчат излишни пари. Огромен брой  няма да имат какво да правят и трябва да се отпратят да учат. За тях това също ще е работа. Човек, работещ в сферата на базовата необходимост, по нищо няма да се различава от този, който получава интегрално възпитание.

Постепенно ще се построи система: да допуснем, че половината от деня всички ще работят, а другата половина ще я посвещават на занятия, и изхождайки от това, ще се начислява заплата.

Така всяка пирамида ще постигне съответствие с изискванията на глобалната мрежа, в която светът се превръща.

От урок по статия ”Една заповед”, 07.10.2011

[57519]