Entries in the '' Категория

Международният валутен фонд предупреждава за нова световна финансова криза

Мнение (К. Лагард, директор на МВФ): Нова криза грози света. От правителството се искат решителни действия за предотвратяване на този опасен етап.

Предшественик на финансовата криза беше ипотечната криза в САЩ. Постепенно тя обхвана не само САЩ, а около 2008 година придоби световен мащаб, проявявайки се в намаляване на производството, търсенето, цените на суровините, растежа на безработица.

Мнение (Р. Зелик, президент на Световната банка): Светът се намира на прага на мащабна икономическа криза, изразяваща се в растящите цени на нефта, безработицата и неустойчивата ситуация в Близкия Изток.

Реплика: Аз бих свел всичко до Близкия Изток: Израел има методика за изход от кризата, който желае може да се обърне на адрес: http://www.arvut.org/ru/ (на руски език) или http://www.arvut.org/en/ (на англ. език).

[56823]

Решение, което е трудно да бъде разгледано

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: По време на социалния протест в Израел хората за първи път почувстваха, какво означава да са заедно. И сега не им достига това усещане. Обаче те не знаят, какво да правят по нататък: да се заемат с благотворителна работа? Да станат обществени активисти?

Отговор: Ние сме длъжни да разсейваме техните илюзии. Възможно е те да поискат да раздават подаръци в болниците или да събират пожертвования за бедните. Ние не ги спираме, но важно е те да разберат: човек трябва да се поправи сам отвътре. Да се променят не външните действия, а вътрешното състояние. Ние разкриваме злото в света не за да го поправим направо, а за да поправим себе си. И тогава то ще изчезне. Злото за нас е индикатор за вътрешните промени.

Това е сериозна разлика в подхода. Тук трябва да ”превключим лоста на възприятията” да го преместим в противоположна посока. Винаги съм търсил възможност да променя света, да привнеса в него благотворителността, да създам още някаква вспомагателна система, да помогна на някого, за да стане обществото по добро, за да могат моите деца спокойно да се разхождат вечер, да не страдат старците – тъй като и аз някога ще остарея …Обаче всичко това се е отнасяло към поправката не на моята собствена природа, а на външния свят, чиято картина съм подслаждал.

Сега всичко е обратно. И затова демонстрациите в различните страни, независимо че са ясни, са безполезни. Вечният проблем – не е в магнатите. Външните условия са променени, светът стана глобален – ето в какво е същността на кризата. Сапунени мехури и по рано се надуваха, правителствата и сега продължават да правят това, поради липсата на други решения. Те вече усещат, че са се озовали в задънена улица.

Истинското и единствено решение, което те за сега не виждат – е във вътрешната промяна на човека. Наистина е много трудно да се види това, а още по-трудно е да повярваш, че то е възможно. Никой не спори, че ако бяхме по-добри, ако се бяхме обединили и мислехме в унисон, то нямаше да замърсяваме Земята, въздуха и водата и въобще, всичко бихме правили както трябва. Но ние не сме способни на това. И Природата за сега не ни принуждава към това. Независимо, че всичките данни сочат, че ние експлоатираме Земното кълбо, но това не ни прави особено впечатление – тъй като края няма да настъпи днес.

Ние използваме международните организации с егоистически цели. По принцип, ако ООН приеме твърдо решение за която и да е държава, то лесно може да я принуди да се подчини. В съвременния глобален свят достатъчно е да се спре кранчето на експорта, импорта и паричния поток – и ето ”пациента” започва да се задушава.

Та защо да не може да се въведе световен ред? Тъй като всичките краища на конците са в наши ръце, даже да се воюва няма за какво. Обаче ние все още не сме се натърпели достатъчно и след всяка беда пак се хващаме за старото…

От урок по статията ”Мир в Света”, 12.10.2011

[57438]

Живото ”лего” на творението

каббалист Михаэль ЛайтманКнигата „Зоар“, глава ”Пкудей”, п.157: Заедно с престола се издигат и спускат водите, т.е. светят отдолу нагоре и отгоре надолу. Онези, които се спускат, пробиват бездните и ги разсичат. Онези, които се издигат ,,влизат в отворите на камъните, намиращи се в екрана пе на свойствата РОШ на Зеир Анпина. И те се издигат и напълват седемте дни, т.е. седем от тези Малхут от хазе и по-нагоре.

Зоар говори за съединението на желанията: по какъв начин те се съединяват, какви съчетания на връзките се образуват от това, какви светлини се разкриват съгласно подобието по свойства между връзките на желанията и светлината – свойството за отдаване, което те разкриват помежду си.

В зависимост от това, как поправяш общата система, съединявайки различните желания и различните групи по между си, ти оживяваш тази система. Тогава разкриваш, че в нея протича свойството за отдаване, светлината, енергията, живота. Няма нищо освен това. Нито Творецът, нито творението съществуват извън тази система, всичко е включено в нея. Тя застава пред нас разбита – така ние я разкриваме с нашите неизправни свойства, така че за сметка на обединението да познаем нейните свойства, течения, части – как те работят заедно. Ние се занимаваме с живото ”лего”: Ти съединяваш отделните части заедно – и те оживяват и така постепенно, прибавяйки още и още, ти оживяваш цялата система, тя започва да работи, и ти разкриваш в нея различни явления.

Друга работа за сега нямаме. Сега в това време, ние престъпваме към практическа работа по съединението на нашите желания, на мислите ни. Те се разкриват пред нас все по-свързани и затова този свят ни се струва толкова объркан. Но и ние самите сме объркани. Не разбираме, че светът става все по-обвързан, отколкото ние самите. Дават ни да разберем, че между нас има разбиване – криза. Необходимо е да се осъзнае, че цялото това разбиване е в нашето възприятие и трябва да започнем да се обединяваме – да обединяваме желанията си. Само за това разказват кабалистите – за едно място, което трябва да се поправи – връзките между нас.

От урок по книгата „Зоар“, 10.10.2011

[57080]