Entries in the '' Категория

Икономика на равновесието

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какви промени трябва да осъществим на дадения етап?

Отговор: Основното, което трябва да се направи, е да се промени погледа на човека към света, неговия подход. Да кажем истината и нищо повече от това не се изисква. Без това не трябва да се престъпя към практически крачки.

Тъй като още не сме се разбрали със случващото се. Преди всичко, хората трябва да се съгласят с необходимостта от вътрешни промени, устремени към единството. Достатъчно е първоначалното съгласие, предизвикано от тоталното отчаяние, от тоталното пресъхване на източниците за напълване – и хората ще придобият ново разбиране, проникнати от нови чувства, ще започнат да осъществяват нови замисли, още преди да са им дошли на ум. Благодарение мощта на глобалното обединение масите придобиват мъдрост.

Въпрос: Какво означава да се ”съгласиш на обединение”?

Отговор: Хората вътрешно ще се съгласят с онова, което е ново, доброто бъдеще на света – същността на единството на всичките. Това вече е друг поглед върху света. Аз повече не се съпротивлявам, съгласен съм да узная това, вливам се в тази програма, разбирам това послание. Аз вече разбирам, че кризата е предизвикана от огромния егоизъм, който ни е разделил, във времето, когато пред нас се разкрива единната насочена система.

Ето това е съгласието: вместо да следим за курса на долара и текущите ставки, хората започват да променят пътя на своите мисли. ”ние ще подредим света, ако повече се обединим помежду си, защото такова е днес условието за всеобщия успех, заложено от самата Природа. Собственика на завода, доктора в поликлиниката – където и да се намира човек, с каквото и да се занимава, той вече знае, че може да преуспее само по пътя на обединението. Безполезно е да се краде от някого, да забогатяваш за нечия сметка, да изпреварваш някого на завоя и т.н. Променя се самото отношение към живота.

Днешната финансова система е построена на печалбата за чужда сметка. В началото всичко беше наред: хората пестяха и инвестираха в промишления сектор. Но след това започнаха спекулативните игри и надуване на цените. За чаша струваща 5$ започва наддаването: един дава 20$, друг 30$, и по тези цени ние построяваме цялата индустрия, давайки си вид, че цената се базира на реални пари. В случая, долърът от златен, стана книжен и ние изпуснахме контрола върху икономиката. Това вече не е икономика, а една голяма лъжа – и затова днес тя се разрушава.

Трябва да преминем към съвършено друга система и главното тук е – задачата която си поставяме. Световната икономика и световните финанси трябва да ни помагат за уравновесяването на общата система. Ние ще оперираме не с раздути, а с трайни парични ресурси, съответстващи на реалната мощ на световната икономика – и с това ще поведем света към равновесието. Всички заедно ще обсъждаме как по-добре да се вложат наличните средства, за да постигнем максималния баланс.

Такъв е подходът на новата икономика: Да се печели не от пари, залегнати в банката, а от усилването на връзката и равновесието между всичките системи.

От урока по статията ”Мир в света”, 11.10.2011

[57338]

За глобалните проблеми – глобални решения

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В Израел се опитват да намерят отговор на поставените искания, вследствие на социалния протест. Какви са вашите препоръки?

Отговор: С цялото си уважение към председателя на комисията г-н Трахтенберг, аз препоръчвам да създадем такава организация, която преди всичко, ще знае какъв път държим. Нашата крайна цел – единството на народа и страната.

Вземайки това направление, дайте да видим, откъде да започнем. Разбира се, като начало трябва да издигнем нишите над чертата на бедността. А след това да се заемем с оздравителната програма – да създадем за всяка сфера на действие програма, която ще позволи поетапно да се пренесе промишлеността, търговията, системата за управление, здравеопазването, банковата система и т.н. Етап след етап, трябва да се реорганизираме в единен интегрален комплекс.

За това трябва да се обучат и възпитат хората, задействайки обкръжението, за да разберат те с какво сме се сблъскали, пред каква криза сме изправени и как можем да облекчим ситуацията. Трябва да им се обясни в какво се състои решението – лекарството за болестта, която сме диагностирали, как и в какви дози да се приема, и колко време. Трябва те самите да поискат де се възползват от това лекарство.

Затова трябва да има система за агитация, отваряща очите на хората, за онова, което става. Аз искам да стана утре сутринта и да се почувствам с целия народ в едно общо разбиране за света, в който живеем. Аз излизам на улицата, пътувам с маршрутката, разговарям с колеги по работа, слушам радио и гледам телевизия – и навсякъде хората говорят по същество, всички са адекватни и не са слепи като някои в своето непробиваемо неведение, можещи само да крещят за поредните катастрофи.

Икономистите днес заплашват хората с глад, а докторите, вместо да лекуват, карат ни в уплахата си да изчисляваме колко живота ще струва тяхната стачка. Достатъчно! Дайте да се разберем в ситуацията. Дайте да разберем защо е недоволен медицинският персонал, защо се паникьосват финансистите, защо хората не могат да дочакат заплатата. Дайте да погледнем общата картина, а не отделните и фрагменти, с каквито и тревожни окраски да пулсират.

За да се реши проблемът, трябва да се приповдигнем над него. А между това хората излизат на улицата, без да знаят те самите за какво го правят. В повечето случаи те нямат ясни искания и ясна програма, а имат само една болка или отделен повод за недоволство. Дайте да обхванем света с безпристрастно око. Това не е просто, странично, кратковременно явление, това не са частни проблеми на една държава или отделните сектори на обществото – това е общочовешки проблем. Цялата цивилизация навлиза в ново състояние – защо да не го използваме и да проявим зряло и разумно отношение?

Европа е на ръба на краха!

Обаче вместо това ние крещим :”Борсата пада! Европа е на ръба на краха!”. Ето такива ”впечатлителности” вместо нормален конструктивен подход. Ясно е, че хората на това не са способни, но като добавка към това те не могат да си дадат отчет за собствената си несъстоятелност. Опитвайки се да се борят със симптомите на болестта, те само преместват мебелите в каютата на потъващия кораб. Та ето какво трябва да се направи, да се пазим от необмислени решения.

От урока по статията ”Мир в Света”,11.10.2011

[57226]

Кризата е раждането на нещо ново

Когато четем книгата „Зоар”, трябва да си представим мрежата от всички хора по света и как тази висша система се разкрива. Тогава ще разберем, че Абе ве Има, ИШСУ”Т и ЗО”Н, които „Зоар“ описва, са видовете връзки между нас.

Намираме се в система, свързваща ни един с друг. Във връзките между нас има десет сфирот. Десет сфирот означава един цял свят: Зеир Анпин и Малхут са ЗО”Н, Хохма и Бина са висшата Абе ве Има и ИШСУ”Т (Израел Саба ве Твуна), Кетер е Атик, а Арих Анпин – половината от висшия и половината от нисшия.

Можем да разделим връзката между нас на пет свята или пет сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин, Малхут, или на ЗО”Н, Абе ве Има, Кетер и т.н. Учим за цялата тази система в света Ацилут.

Ако стана подобен на теб, така поправям себе си във всички тези взаимовръзки. Разбира се, това става само до определена степен, а не на нивото на Гмар Тикун (крайното поправяне). Така се приближавам до теб.

Между всеки човек и неговия приятел има 125 степени. Когато всеки един постигне напълно своя другар, той постига цялата система, защото общото и частното са равни. Така напредваме.

Науката кабала ни учи за случващото се между нас – не за нас самите, а за нишките, които ни свързват, видовете връзки между нас. Това е най-главното. Затова изучаваме какво е това начало на месеца (Рош Ходеш), какво е началото и краят (Шабат) на седмицата, какво са празниците. Това са различни форми на връзки, които съществуват в  мрежата съобразно с особени действия, които се случват в тази система.

Системата работи в зависимост от нейната цел. Всеки един е желание за получаване. Това желание е нищо, съвършено безформено, неживото ниво на човека – прахта, от която всичко е било създадено.

Системата пробужда прахта и постепенно я съживява, а след това ние – този безформен материал – започваме да се развиваме. Тази система се развива, укрепва и поддържа всичко сама. Не съществува нищо друго освен това. Ние живеем в тази система.

Затова е казано, че висшата светлина, която се намира в тази система, съживява целия свят. Тя ни пробужда по два начина. От една страна, тя възбужда в нас недостатъка да се свържем с другите – иначе не получаваме достатъчно жизнена енергия. Нашата жизненост зависи от включването ни в системата, в която протичат всевъзможно процеси, така както в нашето тяло, в кръвоносната, лимфната, нервната и останалите системи.

Животът е връзката между елементите, излизането и влизането на енергия, обмена на вещества, а в мрежата от връзки между нас обменът става на нивото на нашите желания.

Затова трябва да си представим как можем сами да пробудим системата без да чакаме тя сама да се пробуди „в своето време (беито)”, по своята програма, която е предхождана от не много приятни последици за нас.

Ако можем да пробудим системата, ще я почувстваме приятно, защото докато се пробужда, ще започнем да я разбираме, да се съгласяваме с нея, с идеята, че трябва да отдаваме, да бъдем свързани един с друг, да бъдем свързани в тази система. Общият закон на системата е законът за взаимно поръчителство, абсолютната взаимовръзка между всички части. Това е законът за здравото тяло, което е в хармония, в съвършена глобална, интегрална връзка.

Затова четем книгата „Зоар”, която говори за тази система. Кабалистите не ни казват нищо друго освен това. Няма нищо друго освен да говорим за това. Нашият свят е противоположно копие на тази система, напълно противоположна (разбита) система. Това означава, че връзките сякаш съществуват, но не ги виждаме, не ги изучаваме правилно и не знаем как правилно да ги използваме. Всичко е в противовес.

Кризата, която се разкрива днес, е всъщност разкритието на връзката между нас. На древногръцки думата „криза“ означава повратна точка, т.е. поправяне, а не разрив. И действително това е поправяне.

На иврит думата „криза“ (машбер) също се нарича „родилни камъни”, специално място, на което жените, които раждали, са сядали в миналото. РАШИ пише за това в коментарите към Тора.

Нека да прочетем книгата „Зоар” и да се надяваме, че връзката между нас ще бъде разкрита.

От урока по книгата „Зоар”, 02.10.2011

[56222]