Entries in the '' Категория

Съдния ден (Йом кипур) и изкуплението на всяка душа

Целта на целия процес, през който преминаваме, е разкриването на Твореца. Разкриваме Го по Неговите действия върху нас. За тази цел Творецът създава система, закони, според които тя съществува и действа, и човека вътре в тази система.

Тогава Той задвижва човека и системата. Човек трябва да се вслушва във влиянието на Твореца, какво се случва вътре в него и отвън, защото всичко това са действия на Твореца. Както е казано: „Няма никой освен Него“.

Ако човек е съгласен, че всичко идва свише, от Твореца, той става чувствителен към всичко, което се случва вътре и около него, към начина, по който то му влияе. Така човек се опитва да разбере какво Творецът иска да му разкрие.

Анализирайки всякакви видове действия: добри и лоши, близки или далечни за него, такива, които той възприема като добри или лоши, човек започва да разчита плана на Твореца относно него. И когато разкрие огромната пропаст между него и Твореца, противоположността на мислите им, започва да разкрива двете крайности, едната обратна на другата.

От една страна, той чувства, че иска да действа според своята собствена природа. Но тъй като вече е разкрил, че е по-добре да следва противоположната природа, разбира, че трябва да действа различно. По такъв начин разкрива злото в себе си, злите мисли.

Но той се радва за това! В крайна сметка, колкото повече грехове разкрива в себе си, колкото повече усилия полага да ги разкрие, толкова по-близо ще стигне до истинска молитва, тоест до молбата да ги поправи. Молбата за поправяне се нарича „изкупление“.

Злите мисли не трябва да изчезват, а трябва да бъдат „подсладени“. Тоест трябва да добием ново намерение върху нашите егоистични желания, които се обръщат в отдаване.

Разкриването на греховете и престъпленията с помощта на голямата светлина, светлината хохма (мъдрост), която свети върху човека и го изправя пред факта, колко лош и противоположен на Твореца е той. Тогава според това усилие, той може да достигне поправяне.

Всички поправяния, както и всички наши грехове, са работа на Твореца. Накрая всички грехове и техните поправяния, цялата светлина, която привличаме, за да разкрием злото и да го поправим, светлината на сливането, са само за да доставим удоволствие на Твореца. Оказва се, че разкривайки греховете и тяхното изкупление, човек достига обятията на Твореца и сливане с Него.

От урок по статия по книгата „Шамати“, 06.10.2011

[56705]