Entries in the '' Категория

Съвършеното човечество. Инструкция за сглобяване

Цялото мироздание се дели на вътрешна и външна част.

За да стигне творението до съвършенство, е необходимо:

– от една страна, понеже творението било изцяло откъснато от Твореца, да стане самостоятелно;

– от друга страна, за да бъде самостоятелно, то било в състояние да се измени до подобие с Твореца. Тоест в творението трябва да се съдържат основните свойства на Твореца, за да може то да разбере какво в него е негово, а какво от друг, защото освен творението и Творецът, нищо друго не съществува.

То трябва да погълне в себе си свойството на Твореца, да разбере, че тук е по-важно да сортира, да избере, да се възползва от свободната воля ненасилствено и да премине към състояние, когато променя себе си: егоистичните си свойства, свойствата на получаване, свойството на Твореца, свойството отдаване. В такъв случай то достига до равенство, до подобие с Твореца, изкачва се на нивото на вечността, на съвършенството.

Това се постига за сметка на разделянето на едно голямо желание на огромно количество лични желания, подобно на лего, където картинката на картона е разрязана на парчета. Тези парчета сами по себе си представляват частите на едно творение, които се отделят една от друга, не усещат връзката си и затова всяка оценява състоянието си по отделянето от останалите, усеща само своя личен живот.

Такова усещане за личен живот има у всеки от нас. Не обръщайки внимание на това, че около нас съществуват много други хора, т. е. елементи на тази обща картина, която не усещаме, заради липсата на връзка между нас, не усещаме истинското мироздание – това огромно цяло, неговия живот.

Да допуснем, че ако тялото на човек бъде разделено на множество части и всяка от тях може да съществува поотделно, то всяка част би усещала съществуването си като процес на поглъщане на полезните елементи и отделяне на ненужните, и би съществувала на растително ниво.

Когато такива части се съединяват заедно и започват да си взаимодействат една с друга като едно общо цяло, те вече стават не растително ниво, а животинско, повдигат се на следващото ниво на състояние и усещат общото движение на всички части. Тоест връзката на всеки орган с другите осигурява на всеки усещането за съществуване на животинско ниво.

(още…)

Система с една степен на свобода

каббалист Михаэль ЛайтманСветлината е създала точката на желанието ”от нищото” – единственото творение. А в кръг около това творение трябвало да построи система, в която тази точка би могла да достигне нивото на светлината, която я е създала – да достигне до нея с пълно разбиране и осъзнато усещане.

Всичко това трябвало да бъде подсигурено на тази точка и да и се остави само едно: свобода на избора в нейното развитие. Но трябвало да и се предоставят и всичките необходими средства, свойства и предпоставки.

Излиза, че трябва да се прекара мост между светлината и тази точка на тъмнината, който да стане система, прекарваща път на светлината, и позволяваща и, да се смали до нивото на тази малка черна точка, излязла от нищото.

А самата тази тъмна точка, обратна на светлината, е длъжна да събере в себе си всевъзможни форми, съществуващи на този мост между нея и светлината. И когато тя ги усвои всичките, в качеството на вътрешна подготовка, които се наричат информационни гени (решимот), то ще се озове на другия край на системите на Света. И сега под влиянието на собственото пробуждане, възникващи вътре в нея, тя ще започне да се издига по тези стъпала на света и сама да опознава светлината.

Всичките средства идват отгоре: информационните гени, светлината, силата, желанията, състоянията. Всичко освен едно – тя винаги има свобода на избора: да я използва за подем или не. И това е основното!

Както в примера с гостенина и стопанина. Гостът не е виновен за това, че е гладен и има апетит. Той не е виновен и за това, че е беден! Вината не е негова, че има стопанин, могъщ и щедър по сърце, който знае за всичките желания на гостенина, за неговия апетит и вкус и му е приготвил точно това подхождащо му напълване, по количество и качество.

Нищо не уронва престижа на гостенина. Ако той умее да се държи достойно, а не да се нахвърля върху храната, то всичките му недостатъци се превръщат в заслуги, всичката слабост се превръща в мъжество, а всичките му преживявания и жалби – се превръщат в благословение и  святост.

От урока по Въведение в наука кабала, 06.10.2011

[56692]

Всички очакват само теб

каббалист Михаэль ЛайтманДушите, включени в Малхут на света Ацилут, я пробуждат с молбите си да им предаде светлината, възвръщаща към източника. И така всяка душа строи себе си.

Когато душите ни се издигат в Малхут на света Ацилут и се присъединяват към нея, разкриват там цялата завършена система. За всеки от нас е относително как Малхут ще ни се представи като бедна и мизерна – такава я виждаме.

Но когато се включваме в нея и в степента, в която искаме да й отдаваме, достигаме това отдаване и откриваме, че там присъстват всички души – всички мои другари и родственици, въобще целият свят се намира там! А аз щом пристигнах тук и установих връзка с тях, за да започнем да работим взаимно.

Както е казано: ”Всеки съди според степента на своята непоправеност”, и непоправената система съществува само относно непоправения човек, който я постига. Само му се струва, че този свят съществува населен от множество хора, които трябва да поправи.

Но трябва да поправи само и единствено себе си. И тогава всичко останало, което вижда около себе си, ще стане система на неговата душа и нищо повече.

От урок по ”Въведение в науката кабала”(Птиха), 06.10.2011

[56689]