Причините за съвременната икономическа криза

Олег Яалом

Като начало, ще формулирам някои положения, които ще се постарая да поясня и, доколкото е възможно, да обоснова.

Причините за днешната икономическа криза нямат отношение към икономиката, както и причините за бронхопневмонията не са свързани с високата температура на болния. Нормален лекар няма да лекува такъв болен с лекарства, понижаващи температурата. Разбира се, такива хапчета се използват, но само като съпътстващо средство, облекчаващо процеса на основното лечение, а не заменящо го.

Количеството на хората в света се подчинява на проста формула – колкото повече хора могат да намерят своето място в света, толкова повече ще бъдат те. И обратно. Раждаемостта, екологията, войните и епидемиите не са причини за промяната на числеността на хората на Земята, а само инструменти, които глобалните закони на мирозданието използват, за да регулират тази численост.

Къде е причината за такова бързо нарастване на числеността на човечеството през последните сто години, особено през ХХ век? Кабала постулира зависимостта на който и да е процес на изменения в света от промяната на нивото на егоизма, неговото повишаване или, обратно, снижаване. Звучи просто, но какво именно се е повишавало?

Желанието да ядеш или да спиш не може да расте безпределно, то има естествени ограничители. Даже желанието да бъдеш богат има предел, макар мнозина да не се замислят над това. Лесно може да се намери човек, който иска да има един милион долара и достатъчно много са тези, които мечтаят за милиард. Но колко хора сте виждали да искат трилион? Сто трилиона? От този пример се вижда, че даже на пръв поглед неизмеримите видове егоизъм имат своя предел, просто той не се вижда достатъчно ясно в обикновения живот, както да си натъпчеш стомаха, например.

Тогава какво расте? Възникват нови видове желания, които по-рано не ги е имало изобщо, възниква процес на рекомбинация на желанията, тяхното взаимно включване, преплитане и цялото това разнообразие не заменя старите желания, а ги отмества на втори план. С хода на историята пирамидата на желанията расте, напомняйки баница от многолистно тесто, която се приготвя от вселенския кулинар, изпичайки все нови и нови пластове.

И сега достигаме до интересен извод: голямото количество хора в обществото е необходимо, за да се обслужват тези допълнителни желания. Новите поколения трябва нещо да ядат, нещо да обличат и някъде да живеят. Но с развитието на технологиите 2-3% от населението на Земята могат да нахранят цялото човечество. Излиза, че тези допълнителни хора няма какво да правят.

На пръв поглед, какво лошо има в това? Нека им дадем безплатна храна, минимум дрехи и удобства и нека си живеят. Но обществото като система, която е изградена на егоистичен принцип, просто органично не може да приеме хора, които не участват в процесите на всеобщата покупко–продажба. То изтласква безполезния баласт на периферията на обществените отношения и постепенно, така или иначе, ги „утилизира”. Унищожаването на милион души за месец – два  в Африка през 90–те години или няколко милиона в Камбоджа – това са класически примери на такава утилизация. А още съществуват епидемии, екология и лоша реколта, спонтанно възникнал локален ядрен конфликт и т.н.

И тогава на помощ на тези ненужни хора идват нови, още ненапълнени човешки желания. Като с вълшебна пръчица, от нищото възникват нови специалности, професии. Развиват се науката, технологиите, изкуството. Пишат се стотици хиляди книги годишно и доста голяма част от тях се чете от някого. Защото информационните потребности на отделния човек през цялото време нарастват, а със смяната на поколенията тези потребности порастват няколко пъти, защото, съгласно кабала, цикълът на живота завършва със смърт, за да започне нов кръговрат с ново начално ниво на егоизъм и нови възможности за неговото поправяне.

До този момент в нахвърляната картина нямаше нещо особено трагично, което би могло да доведе до съвременната системна криза, която заплашва да разруши нашата цивилизация и, напълно възможно, да постави човешкия род на границата на унищожението. За да може по-нататъшното изложение да бъде ясно на читателите, които не са запознати с науката кабала, ще напомним за класифицирането на нивата на егоистичните желания, съществуващи в човечеството. Най–ниското ниво: индивидуално-автономното, не е свързано с необходимостта обществото да бъде използвано за лично удовлетворение. Тук са потребностите от храна, сън, секс, семейство. Третото, най-високо ниво е желанието да се уподобиш на свойствата на Висшата сила, да се слееш с нея. То също не изисква за своето удовлетворение изграждането на гигантска пирамида от обществени отношения.

За сметка на това, второто ниво, междинно по развитие, между животинските и духовните нива на желания – се явява единствената причина за създаването на нашата цивилизация и същевременно нейният убиец, нейното раково образувание, изяждащо на живо нашето общество. Това ниво на желания може да се нарече обществени желания, тоест егоистични потребности на човека, които той може да удовлетвори само в общество, тоест в сложно организирана система, състояща се от хора.

Кабала откроява три основни вида от тези обществени желания. Това са желанията за богатство, власт и знания. Именно те се явяват онези сили, които принуждават хората да заемат места в пирамидата на човешкото общество. Но постепенно еволюцията на тези желания в продължение на няколко стотин години довежда до това, че те престават да служат на по нататъшното развитие на обществото, а започват да го разрушават. Примерите са пред очите ни: развиващото се желание за пари довежда до разрушаването на екологията, здравето и на самия живот на хората, развиването на желанието за власт довежда до манията да подчиниш на себе си целия свят и във всяко поколение се раждат няколко души, които с цената на живота на десетки и страданията на стотици милиони хора нагледно ни показват пълното безсмислие на опитите да бъдат напълнени тези желания.

А и стремежът към знания, с цялата си на пръв поглед безобидност, създава на хората опасната илюзия за близкия техногенен рай, която скрива реалното положение на нещата и пречи да се види, че обществото е тежко болно. Като резултат от това имаме всеобщо понижаване на удовлетвореността от собствения си живот и превръщането на депресиите, болестите на сърцето и рака в главните причини за смъртността в развитите страни.

Кризите, свързани със стремежа към власт, в по-голяма или по-малка степен  са преживени от човечеството, което е получило за страданията си определен имунитет към диктатурата и стремеж към демокрация. Кризите, произлизащи от неконтролирания стремеж към знания още не са настъпили, те ще станат основната заплаха за човечеството в 21 век. А на границата между 20 и 21 век имаме криза, свързана със стремежа към богатство.

По какъв начин това е свързано с темата, зададена в началото на текста? Много просто… Говорихме за това, че рязкото увеличаване на населението е възможно само тогава, когато също толкова рязко растат количеството и дълбочината на желанията в обществото. На сегашния етап от развитието на обществото именно желанията, свързани с парите, изпитват експоненциален ръст. И като във всеки процес, тук има и изоставащи, които са болшинство, и лидери.

Какво правят тези шампиони по умението да подреждат другите хора в дълги вериги, заети с предаване на парите в техните бездънни джобове? Те подреждат не просто вериги, към днешна дата обществото се е превърнало в разклонена гирлянда от такива разнопосочни вериги, обединени в мрежи и цели пирамиди от национални икономики и транснационални корпорации. Но както е известно от практиката и теорията на MLM – маркетинга на много нива, достигайки своя предел, такива пирамиди се разрушават, пропадат в самите себе си. Звездата, която пропада в самата себе си след изгарянето на цялото и ядрено гориво, се превръща в черна дупка. В превод от езика на кабала, такава звезда, макар и да свети отначало, след тъпото изгаряне на всичките си ресурси се превръща в безсмислена прахосмукачка, всмукваща цялата заобикаляща я материя във себе си без какъвто и да е смисъл само за да продължи да съществува.

Ето, че и в нашето общество се случва същото. Полезните на пръв поглед технологии, икономическите и политическите институти издъхнаха и започнаха да изяждат същото онова общество, за благото на което, струва ни се, са били изградени.

И ето, че сега се доближихме до най-главното. В момента, когато възможностите на хората, стоящи на върха на йерархията, желаеща богатство, за да се напълва с удоволствие, се изчерпват, те внезапно спират своите игри и гигантска маса хора, заети в добиващата пари промишленост, се оказва ненужна на никого. А щом те на никого в нашия егоистичен свят не са нужни, безплатно никой няма да ги храни. Ще им предложат тихо да измрат, което е възможно може би само в Африка, или ще ги избият в пищна постановка, наречена „сблъсък на цивилизациите” или „глобален катаклизъм”. Или „епидемия”. Или комбинация от всичко взето заедно.

Най-интересното е, че тук няма единен злонамерен център, който би измислил и изпълнил този геноцид. Разбира се, във всеки епизод от тази драма има своите сценаристи и режисьори, но всички те са само пешки в играта, управлявана от законите на мирозданието.

В заключение, от този текст могат да се направят следните изводи: съвременната криза е първата от кризите на „развития егоизъм”. Всяка от тези кризи ще завършва с опита на природата да намали количеството на ненужните хора. Инструментите на това намаляване могат да бъдат най-различни и опита да предвидим и предотвратим тези трагични последствия ще е толкова ефективен, колкото и опита да се предотврати взрива на свръх напомпена футболна топка. Колкото и да затискаме с ръце възможните места на разкъсване на топката, тя задължително ще се разпори, ако не на това, то на друго място.

Може да се каже, че тепърва ни очаква дълга поредица от наркоманско очарование от удоволствието на напълване на егоистичните ни желания, редувано от абстиненция. И в кой момент, след коя криза ще приключи живота на това нещастно създание – не ни е дадено да знаем. Но осъзнаването, че сме пленници на социален процес, също толкова примитивен, колкото е и инфузория – чехълче, е способно да хвърли в униние всеки мислещ човек.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: