Кризата е раждането на нещо ново

Когато четем книгата „Зоар”, трябва да си представим мрежата от всички хора по света и как тази висша система се разкрива. Тогава ще разберем, че Абе ве Има, ИШСУ”Т и ЗО”Н, които „Зоар“ описва, са видовете връзки между нас.

Намираме се в система, свързваща ни един с друг. Във връзките между нас има десет сфирот. Десет сфирот означава един цял свят: Зеир Анпин и Малхут са ЗО”Н, Хохма и Бина са висшата Абе ве Има и ИШСУ”Т (Израел Саба ве Твуна), Кетер е Атик, а Арих Анпин – половината от висшия и половината от нисшия.

Можем да разделим връзката между нас на пет свята или пет сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин, Малхут, или на ЗО”Н, Абе ве Има, Кетер и т.н. Учим за цялата тази система в света Ацилут.

Ако стана подобен на теб, така поправям себе си във всички тези взаимовръзки. Разбира се, това става само до определена степен, а не на нивото на Гмар Тикун (крайното поправяне). Така се приближавам до теб.

Между всеки човек и неговия приятел има 125 степени. Когато всеки един постигне напълно своя другар, той постига цялата система, защото общото и частното са равни. Така напредваме.

Науката кабала ни учи за случващото се между нас – не за нас самите, а за нишките, които ни свързват, видовете връзки между нас. Това е най-главното. Затова изучаваме какво е това начало на месеца (Рош Ходеш), какво е началото и краят (Шабат) на седмицата, какво са празниците. Това са различни форми на връзки, които съществуват в  мрежата съобразно с особени действия, които се случват в тази система.

Системата работи в зависимост от нейната цел. Всеки един е желание за получаване. Това желание е нищо, съвършено безформено, неживото ниво на човека – прахта, от която всичко е било създадено.

Системата пробужда прахта и постепенно я съживява, а след това ние – този безформен материал – започваме да се развиваме. Тази система се развива, укрепва и поддържа всичко сама. Не съществува нищо друго освен това. Ние живеем в тази система.

Затова е казано, че висшата светлина, която се намира в тази система, съживява целия свят. Тя ни пробужда по два начина. От една страна, тя възбужда в нас недостатъка да се свържем с другите – иначе не получаваме достатъчно жизнена енергия. Нашата жизненост зависи от включването ни в системата, в която протичат всевъзможно процеси, така както в нашето тяло, в кръвоносната, лимфната, нервната и останалите системи.

Животът е връзката между елементите, излизането и влизането на енергия, обмена на вещества, а в мрежата от връзки между нас обменът става на нивото на нашите желания.

Затова трябва да си представим как можем сами да пробудим системата без да чакаме тя сама да се пробуди „в своето време (беито)”, по своята програма, която е предхождана от не много приятни последици за нас.

Ако можем да пробудим системата, ще я почувстваме приятно, защото докато се пробужда, ще започнем да я разбираме, да се съгласяваме с нея, с идеята, че трябва да отдаваме, да бъдем свързани един с друг, да бъдем свързани в тази система. Общият закон на системата е законът за взаимно поръчителство, абсолютната взаимовръзка между всички части. Това е законът за здравото тяло, което е в хармония, в съвършена глобална, интегрална връзка.

Затова четем книгата „Зоар”, която говори за тази система. Кабалистите не ни казват нищо друго освен това. Няма нищо друго освен да говорим за това. Нашият свят е противоположно копие на тази система, напълно противоположна (разбита) система. Това означава, че връзките сякаш съществуват, но не ги виждаме, не ги изучаваме правилно и не знаем как правилно да ги използваме. Всичко е в противовес.

Кризата, която се разкрива днес, е всъщност разкритието на връзката между нас. На древногръцки думата „криза“ означава повратна точка, т.е. поправяне, а не разрив. И действително това е поправяне.

На иврит думата „криза“ (машбер) също се нарича „родилни камъни”, специално място, на което жените, които раждали, са сядали в миналото. РАШИ пише за това в коментарите към Тора.

Нека да прочетем книгата „Зоар” и да се надяваме, че връзката между нас ще бъде разкрита.

От урока по книгата „Зоар”, 02.10.2011

[56222]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: