За алтруизма на клетките

Въпрос: Не мога да намеря материала за унищожаването на клетките заради спасението на организма, на какви факти се опирате, освен на кабала, когато говорите за това?

Отговор: Изпращам ви материали, например от разговора със С. Киселева (ръководител-лаборатория по Клетъчни технологии на Института по обща генетика РАН), Ю. Панчина (завеждащ лабораторията на Института, проблемно предаване на информация), В. Богатирева (вице-президент на Асоциацията на Клиническите цитолози в Русия):

… – както стана ясно, няма такъв случай, в който клетката просто така да умре… когато в клетките възникват някакви изменения, в тях се включва специален механизъм, водещ, грубо казано, до „харакири“. И това е един от нашите най-главни защитни инструменти.

– Ако тя разбира, че нещо не е наред, то в интересите на общото дело завършва живота си със самоубийство?

– В този смисъл – да, в социален смисъл, както в средновековна Япония. …Изобщо, това е едно от най-изключителните открития в последно време, че освен обичайните свойства на клетката: да се дели, диференцира, изменя своята структура, има и още една важна функция – да загива.

Прочетете повече:  http://finam.fm/archive-view/4882/

[59149]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed