Entries in the '' Category

Единството като метод за решаване на световната криза, ч.1

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Б. Джентелсон, проф. по дипломация, дир. на Центъра за обществена дипломация): Светът навлиза в нов световен ред. Знае ли Америка как да се подготви, в съответствие с този ред, или по-точно казано, може ли външната политика на Америка да съответства на новите сили, действащи днес?

В действителност днес правителствата се явяват само един глас от многото гласове, а в някои случаи  – най-слабата сила за привличане на масите, защото те, по правило, се явяват най-малко възвисената сила.

Реплика: Правителствата в новия интегрален свят представляват, сами по себе си, най-изостаналите форми на миналия свят, а масите са много по-чувствителни към формите на единство, което цялото човечество трябва да приеме.

Затова именно изменението на масите ще донесе на света новата форма, но организирането на правилното външно обкръжение за поправяне на масите без правителството е крайно трудно, защото в ръцете на правителството се намират средствата за масова информация(СМИ). Очевидно чрез натиск на масите върху правителството, те ще го заставят да създава условие за оформяне на правилното обкръжение, необходимо за създаване на обществото на следващото поколение.

[54306]

Ако не можете да спрете процеса, трябва да го възглавите

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (М. Хазин, икономист): Преди десет години американският елит окончателно се е отказа от диалог с обществото и е взе курс за запазване на доходите си на всяка цена.

През лятото на 2001 година теорията за структурната икономическа криза беше, според мен, готова в незавършен вид. Да се избегне кризата, тоест, да се предпази фондовия пазар от падания, вече беше невъзможно – и започнах да подозирам, че властите на САЩ ще решат, че ако не избегнат процеса, то трябва да го възглавят във вид на крупен терористичен акт , който е изгоден за всички участници в процеса.

Журналистите, започнали да обсъждат това, бяха изгонени от професията с желязна ръка – в свободата на словото днес, след Либия, никой не се съмнява вече… Всичко това вече не е за първи път: гибелта на броненосеца „Мейн”, на рейд в Хавана, началото на войната с Испания през 1899 година, Пърл Харбър, инцидентът в Тонкинския залив, арабските революции и вълненията в Израел.

Естественото развитие доведе до това, че рационалните въздействия на ситуацията са неефективни и се налага да се променят „правилата на играта” – да се демонстрира неизбежността на измененията, да се променят методите за управление, за да се компенсират негативните изменения при тяхното влияние върху елита.

Разривът между богатите и бедните в САЩ достига рекордни стойности и реалните доходи на домакинствата продължават да падат.

Ще произтекат събития, които ще покажат на част от елита, че загубата на нейния статус и доходи се явява обективно и неизбежно като банкрута на Lehman Brothers. Подобни събития ще се повтарят все по-често и жертвите на богатите ще бъдат все повече.

Сериозен проблем ще стане политическата ситуация в света, тъй като разпалването на регионалните конфликти и манипулациите със световните цени винаги са били повод за отстраняване на неугодните. Така че 11 септември 2001 година стана символ на влизането в съвършено нов, ужасно некомфортен свят, в който и сега живеем и ще живеем още дълго.

Реплика: Надявам се, че е за кратко, дори и затова, че работата е стигнала до Израел…

[54469]

Творецът ще завърши работата вместо нас

каббалист Михаэль ЛайтманНе трябва да се страхувате от нищо – не е страшно, ако се объркаш или нещо не знаеш. Защото тази работа до сега не се е разкривала на нито един човек в този свят, за цялата история. Няма откъде да вземем пример – всичко е за първи път.

Затова трябва да ценим ролята, която ни е отредена – сами не знаем как се удостоихме с нея и можем само да се гордеем с нея и да прилагаме сили, за да можем колкото се може повече да разпространяваме и да обясняваме знанието за глобалния свят на всички езици. С това ще предизвикаме все повече изменения отгоре, а по-нататък, както се казва, „Творецът ще завърши работата вместо нас“.

Задачата ни е само да желаем и да прилагаме усилия, като малки деца, които по такъв начин растат – и измененията ще дойдат.

От урока по статия на Рабаш, 02.09.2011

[54512]

Разпространението: просто и с факти

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да водим разпространението, така че то да не предизвиква антагонизъм?

Отговор: Подходът е прост. Преди всичко, разкриваме кризата, без да плашим хората, показвайки им реалната ситуация.

А ситуацията е такава, че сме противоположни на глобалната и интегрална природа. От биологията, зоологията, кибернетиката, физиката, астрофизиката и другите научни дисциплини знаем, че природата е глобална и всички нейни части са взаимосвързани, всички се намират в хомеостаза, равновесие, хармония. Всички, освен човекът.

Човекът е бил насочен нарочно по егоистичния път на развитие, продължаващ до днешно време. И ето – сега се оказваме в криза по отношение на природата. В своето развитие човешкото общество само се превърна в глобална система и навлезе в пряк конфликт с природата.

Намирайки се в природата, ние ѝ се противопоставяме. В това се състои кризата: не съответстваме на природата. И докато не приведем себе си до съответствие с нея, ще ни бъде лошо. Така става при което и да е понижение на параметрите, било то температура, налягане или нещо друго. И затова, ако не се адаптираме към обкръжението, изпитваме криза.

Оттук следва да разберем какво можем да направим, как човешкото общество може да постигне съответствие с природата. Съответствието означава, че трябва да бъдем хармонично обединени помежду си и, също така и хармонично свързани  с природата. А хармонията изисква от нас балансирано да получаваме и отдаваме. Защото в природата действат само две сили: на получаване и на отдаване.

Ако реализираме такъв подход и в човешкото общество, и по отношение на външния свят, то ще заживеем добре. Хиляди научни статии го потвърждават. Трябва само да покажем и обясним това на хората. Ние не добавяме нищо от себе си, просто подреждаме материалите и ги предоставяме: “Вижте, ето в какво се заключава нашият проблем. Това казват учените, икономистите, социолозите. Така че, нека в съответствие с тяхната диагноза, да се погрижим за лекарството. Нека излекуваме себе си.“

За обяснение не прибягваме нито към науката кабала, нито към религията. Единствено подреждаме правилно притежаваните научни данни и ги показваме на хората.

Оттук възниква въпросът: как да поправим нашите взаимоотношения? Как да поправим човека? В отговор обясняваме това, което сме преминали в раздела “Свобода на волята“ и в едноименната статия на Баал а-Сулам: човекът е следствие на обкръжението, затова трябва да изменим обкръжението така, че то да въздейства по друг начин на всекиго. Трябва изкуствено, чрез игрови методи, да създаваме между нас правилната среда.

Аз изграждам обкръжението, въздействието на което променя самия мен. Да, аз играя и се преструвам , всъщност не желая да съм добър и отзивчив. Но все пак съм създал широко обкръжение, което ми влияе по различни начини и, благодарение на това, се променям.

Ето какво трябва да правим – подобно на това, как възпитават децата. Изграждайки обкръжението и усещайки промените в себе си, ще опозная своята природа и Природата като цяло. Ставам мъдър като Твореца и издигам себе си на Неговото стъпало. Точно в това е и целта – не в това да се справя с кризата и да заживея добре в нашия свят, а в това, поправяйки кризата, да издигна себе си на следващото стъпало.

От 1-я урок в Ню-Йорк, 11.09.2011

[54540]

Тайните на Тора

каббалист Михаэль ЛайтманКнигата „Зоар”, глава „Тайната на Тора””, п. 217: Значението на Тора в този ден. Както е казано „И те чели в Тора (учението на Твореца), тълкувайки и обяснявайки, и разбрали прочетеното.”

Тайните на Тора се разкриват само между нас. Ако съумеем да създадем пространство помежду си, което: от една страна, да се определя от степента на омраза между нас, отделяйки ни един от друг, а от друга страна – над омразата, създадем връзка помежду си, то тогава омразата ще ни даде силата на съпротивление, „резистора”, а връзката между нас ще бъде „токът”, който ще пропуснем през него.

Тогава на основата на „резистора” с протичащия през него „ток” се разкрива работата: можем да управляваме двигателя, да го нагряваме или охлаждаме – всичко, което желаем. Тези две противоположни сили, които действат една против друга, могат да ни донесат полза.

Всичко зависи от вида на съпротивлението, което се разкрива между нас – отблъскване, омраза, отчуждение – те във всеки миг се разкриват по различен начин. Егото непрекъснато се взривява, проявявайки се в много противоположни форми. Искаме да останем в същата връзка и любов, но тъй като нашият егоизъм постоянно се променя, то и нашите отношение се променят.

Светлината е в пълен покой, но нашето желание за наслаждение постоянно се изменя, проявявайки се във всякакви форми, без никаква почивка. Затова постоянно разкриваме нови състояния, наречени „парцуфим”. Следователно, ако искаме да разкрием тайните на книгата „Зоар” или на Тора, те ще се разкрият единствено във връзката между нас.

От урока по книгата „Зоар”, 31.08.2011
[53175]

Коварният враг Амалек

каббалист Михаэль ЛайтманНай-злият враг на човека, стремящ се към духовното, е Амалек. Когато  Амалек ни обладава, усещаме липса на важността на духовното, мъгла, умора. Той ни лишава от желанието сами да прилагаме усилия, за да разкрием природата на Твореца и да се опитаме да станем подобни на Него. Започваме да търсим множество причини, защо не си  струва да го правим. И това се нарича властта на Амалек.

Той не излиза срещу нас като явен, открит враг, а обикновено се прокрадва незабелязано и ни внушава умора, мързел, лишава духовното от всякаква власт. Ти можеш да се занимаваш с хиляди различни неща в живота си, вместо да направиш някакво точно определено, конкретно действие, което да те доведе до целта. Ти си съгласен на всичко останало, само не на това! Ето това все нарича Амалек.

Той няма да ти се разкрие като враг, който те напада и ненавижда, за когото ти е ясно, че трябва да го унищожиш.

От урока по статия на Рабаш, 02.09.2011

[54522]