Entries in the '' Category

Мненията на философите

Мнения: Н. Алиева: Необходимо е образованието да се разглежда като социално-културен институт, регулиращ, направляващ и усъвършенстващ процесите на развитие на човека. При такова виждане за образованието акцентът се премества на „създавам образование” на индивида. „Създавам образование” се разглежда като синтез на обучението и на учението, на възпитанието и на самовъзпитанието, на развитието и на саморазвитието, на израстването и на социализацията.

Б. Гершунский: Формирането на личността показва висшата цел и ценност на образователната дейност. Човешкото измерение на съвременните науки и на образованието поставят нови цели и ценности в образованието. Именно формирането, корекцията или преобразуването не само на индивидуалния манталитет, но и на манталитета на социума се явяват йерархическа висша ценност и цел на образователната дейност в цялото и многообразие.

В. Степин: Кризите често представляват не само разрушение на културата, а начало на нейното преобразуване, търсене на нова система на културни ценности и на нови пътища за развитие на цивилизацията. Същинското естествено-научно образование на днешния ден трябва да съответства на посткласическия етап от развитието на науката, трябва да позволява на човека да усети себе си като част от природата.

Погледът за света променя качеството си така, както и еволюционизмът. Възниква нова парадигма, която в единството на еволюционизма и синергетиката служи като основание за разкриването на механизмите на самотворението на природата, на креативния характер на битието на човека и природата. В рамките на новата парадигма природата и човекът се проявяват като творци, а еволюцията придобива смисъл на креативна еволюция.

[53431]

Питате? – Отговарям … – 58

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос от английския блог: На въпроса за живота и смъртта, Вие отговорихте, че в духовното няма разлика между живота и смъртта, защото смъртта е трансформация в друга форма на съществуване. Където човешката душа се трансформира в друга форма?

Отговор: Душата е част от Твореца, т.е. алтруистическото желание, се формира в нас с усилията да отдаваме и да обичаме, когато ние с нашите свойства навлизаме в нашия свят. А животът или смъртта на тялото към това нямат никакво отношение.

Въпрос от английския блог: Понякога Вие пишете, че с помощта на кабала може да се достигне до центъра за управление на програмата. Нима Творецът е просто ”машина”?

Отговор: Творецът е Природата!

Въпрос от английския блог: Длъжен ли съм да моля Твореца да ме накара да работя за Него? Аз нямам нищо против да стана Негов роб, доколкото и така вече съм роб на своя егоизъм. Сезар Валерио.

Отговор: Моли и искай всичко! Ти и така нямаш власт над своите искания, тъй като на Твореца не са му нужни твоите думи – той седи в твоето сърце и го усеща още преди ти да усетиш своите сърдечни желания. Аз съм много щастлив да чувам твоите въпроси (от Бразилия) по време на уроците.

[53509]

Помогни на плода да узрее

каббалист Михаэль ЛайтманБаал a-Сулам вестник ”Народ”: Хората не разбират, че трябва да бъдат внимателни и да се вглеждат във всяка вещ – узряла ли е тя напълно.

И нека тази вещ дори да е полезна в своята същност, все едно трябва още по-голямо вглъбяване в нея – узряла ли е напълно: достатъчно ли са пораснали получаващите, за да я смелят вътре в себе си. Тъй като за сега не им стига времето да се доразвият, истината и ползата  се превръщат вътре в тях в лъжа и вреда.

Всички ние обичаме узрели вкусни плодове, обаче забравяме, че не трябва да ги откъсваме по-рано от необходимото. В неузрелия плод има много отровни вещества, той още не е придобил своята окончателна полезна форма и може да навреди, подобно на смъртоносната отрова.

Целият въпрос е в това, на какъв стадий на развитие се намира ”плода” – т.е. съсъдът на желанието. Този критерий трябва да определя нашето отношение към каквото и да било. Ето защо кабалистите така са опазвали науката кабала от публичност дотогава, докато не се създадоха подходящите за това условия.

Хората трябва да се издигнат на определено ниво. Тогава ще им откриеш мъдростта и те ще знаят, как да се възползват от нея. Аристотел и Платон са писали, че този подход трябва да се прилага даже към традиционната наука: тъй като хората използват нейните достижения, за да създават нови оръжия и да подчиняват другите на своята власт. На хората трябва да им се дават колкото се може по-малко силни средства, тъй като все още не разбират, как правилно да ги използват за всеобщото благо.

В случая, обичайната наука е станала такъв „неузрял плод”. Практически никакви технологии нямаше да бъдат разработени, ако не бяха за военни цели. Всичко се използва за създаването на оръжия, за въоръжаване, а за ” нуждите на гражданите” остават само трохите.

Същата участ заплашваше и науката кабала, ако не бяха кабалистите, които ревностно я опазваха и не я даваха като откуп на масите. Тъкмо обратното, те я прикриваха с ореола на мистиката, ограждаха я със забрани и плашещи слухове. Няма значение какво са говорили за нея хората, основното е – да ги държат на разстояние, създавайки впечатление за нещо забранено, опасно.

Както знаем, в това кабалистите са преуспели дотолкова, че днес ни е трудно да обясним, че науката кабала е нещо близко и нужно, че тя се отнася за нашия живот тук, а не за някакъв си отвъден свят. Трудно е да се развеят духовните фантазии и да се обясни вярното възприятие на реалността, която се постига в човека, а не извън него.

За да се изчистят запазилите се стереотипи, трябва добре да се подготви почвата, на която хората ще израстат, ще узреят и ще могат да приемат науката кабала в правилния и вид. Е, за сега те не са готови и на нас ще ни се наложи здравата да поработим. Този процес съвсем не е за подценяване, както за нас, така и за тях.

Друг изход няма, ние трябва бавно, поетапно да симулираме общото развитие – в съответствие на възникващите беди и проблеми, търпеливо, многократно, отново и отново да подчертаваме и обясняваме причините за онова, което те сега преживяват. За онова, което те все още не го усещат, ние не казваме нито дума, съгласно принципа ”от Твоите действия ще Те познаем”.

Само към реално преживяния опит можем да приобщим лекото и разбираемо обяснение – още малко и още малко. Трябва да повтаряме тези обяснения под различни форми, прибавяйки капка по капка, особено за текущите събития.

При това и на самите нас ще ни е по-лесно да поднасяме посланията на наука кабала. Ние ще сформираме език, ще разработим средствата, ще намерим верните примери и тогава хората ще разберат в необходимата степен. Тъй като по-голямата част нямат точка в сърцето, в тях действат само получаващите желания.

Но когато човек усети необходимостта от обединение, когато поиска малко да се приповдигне над своя личен, обикновен, примитивен егоизъм и да се сплоти с ближния – пак поради егоистическия си успех, тогава обединението ще стане за него желателно. Това не е просто, изисква се много време и ние трябва да прилагаме старание в това направление.

А през това време процесът не стои на едно място, и съответно на това как народът ще възприема посланието за взаимно поръчителство, ние заедно ще посрещнем поправянето.

От урока от вестник” Народ”, 04.09.2011

[53619]

Взаимното поръчителство

ДВИЖЕНИЕ „АРВУТ“

Брошура 1

Народът е готов за взаимно поръчителство

1. „Ние“

„Ние“ сме един народ, който трябва да се съедини чрез връзките на взаимна загриженост, в усещане на топлина и любов, като едно семейство.

„Ние“ сме всички, които са сигурни, че единството на народа е над всичко. Над тесните партийни сметки и личното благо.

Наивни ли сме ние? – разбира се, че не.

На нас ни е ясно, че е необходимо време, за да се достигне единството, към което се стремим. Но ние също така разбираме, че трябва да започнем да действаме.

Защо беше основано движението „Взаимно поръчителство (ערבות“ „הדדית)“ – обществено неполитическо движение, открито за всички.

Нашата цел: да направим взаимното поръчителство централна тема за обсъждане в обществото.

„Взаимно поръчителство“ – това не са само красиви думи.

„Взаимното поръчителство“ – това е единственият път да се достигне процъфтяване в любимата ни страна.

„Взаимното поръчителство“ – това е единственият начин да се преуспее в света, който днес ни се разкрива в глобалния си вид.

Движението „Взаимно поръчителство“ съществува вече 20 години, но ние живеем и дишаме с тези ценности хиляди години. Ценностите, които е сформирал нашия народ, – това са единство, братство и взаимна грижа.

Вече 20 години всяка наша беседа, всяка лекция, всяка среща започват и свършват с думата “поръчителство”.

Само преди 20 години ние бяхме самотни и нашият глас едва се чуваше. Но днес нашето движение вече наброява десетки хиляди участници в Израел и над два милиона в целия свят.

Произлизащи от източни и западни страни, родени в Израел и репатрирани, светски и религиозни, студенти и професори, притежаващи състояния и такива, които трудно свързват двата края.

Този разцвет не е случаен. През годините все повече и повече хора започват да разкриват и усещат мощта и жизнената сила, скрити в думата “поръчителство”. И това трябва да стане приоритет за всички.

(още…)