Entries in the '' Category

Молитвата – това е желанието за връзка

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Ако Творецът е мое вътрешно свойство, към кого възнасям молитвата?

Отговор: Към това съвършено свойство, което трябва да достигнеш. Да се моля означава да желая да придобия поне някаква връзка с това, към което се стремя да се приближа. Молитвата – това е желанието, потребността от връзка, както се казва: „Желая аз!”.

Връзката може да бъде външна – далечна или много близка – и вътрешна – до такава степен, че няма разлика между нас. Но във всеки случай, това е връзка. Няма нищо повече в нашата реалност – само отдалечаване и сближаване с каквото е угодно. От лошото искам да се отдалеча, към доброто – да се приближа толкова, че се включвам в него или то в мен.

Как усещаме нашата връзка зависи от духовните стъпала, на които се намираме. Ако усещаме висшето стъпало, то тя е много вътрешна, АХАП на висшето се намира вътре в Галгалта Ейнаим на нисшето. Ако усещаме нисшето стъпало, то влизаме в нейната вътрешна част и действаме там.

Но няма нищо освен отдалечаване и сближаване. За това е цялата ми молитва, в това са всичките мои желания: да се приближа към нещо или да се отдалеча от него.

От урок по книгата „Зоар”, 01.09.2011

[53310]

Готовността на богатите да платят за спокойствието – няма да помогне

каббалист Михаэль Лайтман

Мнение (Б. Гросс, дир. Pacific Investment Management Co.): Глобалната икономическа криза води към жестока рецесия икономиките на САЩ и Еврозоната. Борбата между богатите и бедните доведе до дъното стойността на американските държавни ценни книжа.

Съобщение: Италианското правителство възнамерява да повиши два пъти данъка за спортистите – профсъюзът на италианските футболисти е обявил намерението си да обяви стачка. Правителството бе планирало да обложи с данък състоятелните граждани, но впоследствие се отказа от тази идея.

Съобщение: Президентът на Белорусия А. Лукашенко заяви, че частният бизнес трябва да сподели с държавата своите свръх доходи и обеща да насочи тези пари за социалната поддръжка на населението.

Съобщение: Милионери от Германия, Франция, Италия, Испания, САЩ се обръщат с молба да бъдат обложени техните големи доходи, за да се избегне жестоката държавна икономия и да се преустанови увеличаването на пропастта между бедни и богати.

– В Италия собственикът на Ferrari Лука ди Монтеземоло е заявил, че може да плаща и по-големи данъци.

– В Испания социалистическото правителство въвежда закон за състоянието, който бе отменен едва преди три години.

Реплика: Каквито и да се прехвърляния на пари между различните части на обществото – няма да помогнат. Несъмнено нищетата и бедността трябва да се изкоренят,  довеждайки всички до нормалното ниво на съществуване. Но с това проблема на паричните вливания няма да се реши! Хората не осъзнават какво точно желаят.

Проблемът за съществуването, в станалия неуправляем свят, се усеща от всички. Но решение на този проблем никой не вижда. Защото това решение не се намира в плоскостта на егоистичните ни желания и мисли, където винаги сме решавали проблемите си – а в подема над тях, в алтруистичната област на взаимоотношенията.

Хората все още не могат да приемат факта, че си имаме работа с природата, която ни развива по своя план. Те считат себе си за по-висшестоящи от нея, въпреки че всичко, което сме ние, е създадено от нея и тя е по-висша от нас.

Причината за такова високомерно отношение на човека към природата се крие в това, че висшите сили на природата са скрити от него, скрити в следствие именно на това съвършенство, но на човек му се струва, че тези сили просто не съществуват и той е единствения господар на света. И в продължение на цялата своя история, той свикна да прави всичко, което му хрумне, смятайки, че всичко му е позволено, че не е отговорен за делата си, че никой не ще му иска отчет.

Но това време отминава, както преминава безгрижното детство. И започва съзнателния живот на възрастен – да плащаме за всичко, дори и за нереализираните желания и мисли. Самите желания и мисли на човек се възприемат от системата на природата, в която се намираме. Егоистичните мисли, които са във вреда на другите, предизвикват отрицателни последствия и обратно – добрите предизвикват положителни последствия.

Това несъмнено изглежда като мистика и религия, но ще ни се наложи да се замислим, изследваме и разкрием себе си, обкръжени от силата на природата, с която сме длъжни да се съобразяваме – и да се постараем да бъдем в равновесие с нея,  вземайки под внимание известните ни нейни отделни сили като притегляне, електростатичност, магнетизъм. Нарушаването на законите на природата води до страдания този, който ги нарушава.

Според степента на нашето развитие, ние сме задължени да съблюдаваме, както възмъжаващия човек, все по-голямо количество закони. Днес ни се предявява искане да изпълним законът за равновесие с природата, но не всеки от нас по отделно, а обществото като цяло в нашата взаимовръзка (взаимното поръчителство) и  така то да стане равно на общия закон на природата – да подържа в хармония всички части от този единен организъм.

Решение: Богатите трябва да отделят средства за възпитание на обществото по взаимно поръчителство, по обясняване новите закони в света – глобални и интегрални. Това ще даде възможност да се преразпределят богатствата и излишъците, докато се достигне до материално равновесие и душевна хармония.

[53247]

Скритието е направило от маймуната човек

каббалист Михаэль ЛайтманЦялата работа става над скритието. Ако всичко е открито, то какво тогава да правим? Скритието ми позволява да бъда независим и сам да установявам своята работа и положение.

Детето е по-глупаво от нас и не разбира онова, което ние разбираме.  Но именно това незнание му позволява в последствие да се издигне по-високо и да стане по-умно от нас! Това ще му помогне да получи от нас онова, което ние вече знаем, но освен това, да добави и от себе си.

А ако детето знаеше отначало всичко, което е известно на нас – то не би израснало! Затова животните, когато се раждат с всички природни инстинкти, за първите няколко дни усвояват напълно своята природна програма и край – понататък те не се развиват.

Цялото ни развитие става за сметка на скритието, за сметка на това, че не знаем нищо – и постепенно, по пътя на многобройни изяснения, аз строя своята личност – нова, различна от тази на останалите и над тази на предшествениците. А ако нищо не е скрито – то няма да има и какво да се добави. Скритието ни позволява да се повдигнем в пълния си ръст и да разберем.

Ако бих получил всичко на готово, не бих разбрал какво става. Но заради това, че аз сам градя всеки детайл и го съединявам с останалите, сам натрупвам Малхут на света на Безкрайността, изхождайки от своята индивидуалност, от своята точка в душата – опознавам творението от край до край.

От урока по статия от книгата „Шамати“, 01.09.2011

[53320]

Първо съприкосновение с Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманЗа да напредваме, ни е необходимо да разкрием величието на висшия. Но това величие на висшия не трябва да носи изгода на нашия егоизъм, а обратното.  За мен той е висш, защото отдава, обича, а не защото на мен ми е изгодно да имам такъв могъщ защитник.

Трябва да се стремя единствено към Него, защото да бъда редом с Него означава и самият аз да придобия свойството отдаване и любов към ближния. Това се и нарича приближаване към Твореца – да се приближа със своите свойства, по подобие на формата, а не да се приближа, за да се възползвам и да грабна повече.

Затова тук е необходим “Съюз за обрязване“. Аз отмествам този облак, стоящ между нас, този прах дотолкова, доколкото мога да премахна своето собствено егоистично желание. И тогава влизам в контакт с висшия. Това вече не е онази връзка, в която единият получава, а другият отдава – а такава, където и двамата отдават един на друг.

Този първи контакт между творението и Твореца се нарича “Съюз за обрязване“, започвайки с който ние започваме да премахваме разделящата ни завеса, която се нарича “орла“ (крайната плът).

Това действие става на всяко стъпало и тук трябва точно да изясним какво спада към висшия и какво към низшия – кой трябва да отдели от себе си това покритие. Тъй като премахваме не желанието, а покриващата го пелена, тоест силата на скритието, и трябва точно да си изясним каква сила за разкритие е необходимо да получим вместо това и за какво: трябва да я получим за напълно противоположното – за свойството отдаване, за вярата.

Ако творението е способно да удържа в себе си две такива противоположни свойства на едно място, то то се приближава към Твореца.

Със съчетанието на такива обратни противоположности започва всичко, както е било казано: “С Ицхак ще тръгне цялото ти потомство, но ти Ми го принеси в жертва“ – така се започва разкриването, приближаването към Твореца – разкриването на желанието да се насладиш, над което се приближаваме към отдаването.

От урока по статия от книгата „Шамати“, 31.08.2011

[53215]

Попитахте? – Отговарям… – 57

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос от английския блог: В постинга Скритата сила на ЗоарВие писахте: „Зоар“ е невъзможно да бъде изучавана от сам човек – а само в група. Така е била и написана, от група кабалисти в пълно единение на десет души.

Десетте кабалисти, написали „Зоар“, съставлявали съсъдите на десетте основни сфирот. Всеки от тях представлявал една сфира, особена сила от целия съсъд (кли), създаден от Твореца.

Самостоятелното слушане и четене на книгата „Зоар“ може ли да привлече обкръжаващата светлина?

Отговор: Всеки контакт с текста, дори ако просто четете без да знаете как да привлечете нейното въздействие (см. „Предисловие към ТЕС, п. 154), все едно, работи върху вас, но в много малка степен. А ние винаги се стремим към максимален ефект на поправянето – това се достига виртуално или физически в група.

Въпрос от английския блог: Аз живея в калифорнийската пустиня, където няма нито една група, занимаваща се с кабала. Не искам да се отказвам от изучаването на кабала, която открих, когато бях вътрешно опустошен и отчаяно търсех отговор на въпросите за Бог.

Толкова много е било дадено до сега и изведнъж се оказва, че можем да се занимаваме само в група. Аз имам книги, интернет, остра депресия и непреодолимо желание. Какво да направя? Да оставя занятията – все едно да кажете на жаден за вода: „Ти имаше чаша с вода, а сега забрави за нея и се върни в пустинята и умри“. Моля ви, помогнете!

Отговор: Уверявам ви, че виртуалната връзка с нас по време на уроците и физическото присъствие на американските конгреси е достатъчно за духовния напредък!

[53433]

Горчивина от неравенството

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да обясним на хората оригиналния смисъл на социалната справедливост?

Отговор: Наред с външните изисквания, народът сам усеща дълбоко отвътре горчивината от неравенството, от справедливостта – социална и национална, от всевъзможните разлики. Тъй като човек се самооценя не като такъв, а се сравнява с другите. Никога не сме живели така добре както днес – но поглеждайки един към друг, на нас ни става лошо.

Разбира се, има хора, на които ”не им достига до следващата заплата”, и тях трябва веднага да ги издигнем до базовото ниво. Обаче останалите диспропорции трябва да се попълват преди всичко чрез взаимното обединение.

Никаквo ”справедливo разпределение няма да помогне тук”, то само ще изостри конфликтите. Всяка, каквато и да е, прибавка предизвиква разсъждения, недоволство и възмущение. Вдигни заплатата в който и да е сектор – и веднага ще започнат да го ненавиждат. Дори ако това не е направено за моя сметка и дори ако действително нищо не ми се полага, аз все пак си задавам въпроса: защо дадоха парите на тях, а не на мен?

В какъв случай ще се радвам за човека, на когото са повишили заплатата? Само ако съм свързан с него с връзката на любовта. И затова изначално трябва да ме съединят към правилното отношение, за да го уважавам. Нека като за начало, още без да сме достигнали до поръчителството, разберем поне, че напълно сме зависими един от друг.

От урока по вестник ”Народ”, 31.08.2011

[53201]

Историята се повтаря

каббалист Михаэль ЛайтманКонгресът в Ахзив (Израел), урок № 1

Днес се намираме пред изкачването на ново стъпало.

Преди милиарди години нашата Вселена се е зародила от Големия взрив, започвайки от простата материя, която по-късно се развива в растителна и животинска. И ето сега стоим пред изкачването на човешкото стъпало. Според термините на науката кабала, ние още не сме достигнали това стъпало. То се отличава от животинското по качество, по самата си същност. Човек възприема действителността не със своите пет животински органа на чувствата, той живее не с онова, което влиза в него – той живее със способността да излезе сам извън себе си и чрез ближния да разкрие реалността, която се намира отвън и не зависи от неговото тяло. Така навлизаме в новото битие.

Днес сме изправени пред проблема: как да се обединим един с друг във взаимно поръчителство, което ще стане ”пропуск ” за нагоре?

Тази възможност вече е заложена в еврейския народ – отговаря науката кабала. Та нали сме преживяли кризата на древния Вавилон преди 3700 години. Там се е получила също такава ситуация, както и днес – и ние можем да я използваме като пример.

В онези времена хората също не знаели какво да правят. Техният всекидневен живот се разстроил, те открили в себе си ненавистта един към друг, толкова силна, че не било възможно да живеят заедно. Техният егоизъм нараснал, устремил се към небесата, подобно на Вавилонската кула. Те престанали да се разбират помежду си, сякаш заговорили на различни езици. И тогава един от жреците на име Авраам започнал да събира група, основана на взаимното поръчителство – група, която по-късно, в последствие станала народ – Израел.

Ето и ние, казват кабалистите за нашето време, ще трябва да направим абсолютно същото. Загубвайки в изгнанието цялото си достояние, ние сме престанали да бъдем народ. Тъй като ще станем „народ“ само на основата на взаимното поръчителство и любовта към ближния, както към самия себе си, на принципа на другарството. Падайки от това стъпало, сме се лишили от усещането на висшия свят и разбирането на книгите, написани на неговото ниво. Всичко е скрито.

И сега, казват кабалистите, сме длъжни да се върнем към взаимното поръчителство.

Сред нас има хора с точка в сърцето, които изпитват естествено привличане към това, без да са зависими от състоянието на света. Добре или зле вървят работите на материално ниво, на тях все нещо не им достига и те се присъединяват към изучаването на науката кабала. Това са нашите другари в Израел и в целия свят. За тях кабала е част от живота: те се учат как да се обединят и постигнат духовния свят – онова, което се намира извън нашето тяло.

А останалите ще се присъединят под натиска на кризата, когато ситуацията в света се влоши. Така е било и по времето на Авраам, Ицхак и Яков, когато в земята на Израел е настъпил глад, когато животът станал съмнителен, лош и подтикнал хората към разкриването на духовния свят. Така ще бъде и днес, но не само в Израел, а в целия свят. Всички ние стоим на прага на голямата криза и на големите промени.

От 1-я урок на конгреса в Ахзив, 01.09.2011

[53400]

Да бъдем чути

каббалист Михаэль ЛайтманТрябва да разберем, че целият проблем се заключава в нас. Струва ни се, че сякаш не ни чуват? Защо не ни разбират? Защото все още не сме достигнали такова ниво, за да ни чуят и да ни разберат. Трябва да поработим над себе си.

Никой не издига стена между нас и масите. За всичко това, което ни се представя като препятствие, трябва да видим съдействие и поддръжка. Проблемът не е в другите – ние трябва да се усъвършенстваме и да се приповдигнем, за да видят хората и да поискат да се сближат с нас.

В спънките трябва да видите помощта. Защото те ни показват, че все още не сме готови за обучаването на народа.

Въпрос: Какво трябва да правим в групата? Защото да вървим към взаимно поръчителство между нас става все по-трудно.

Отговор: Разбира се. Това е признак за напредък. И трябва, както преди, да възвисяваме важността на целта в очите си.

Въпрос: Опитваме, но не се получава…

Отговор: Тогава повикайте помощ. Изискайте силата отдаване. Чуйте от другите вестта за величието на отдаването и я поискайте.

Намираме се в критично, много, много добро състояние. И в тази точка трябва „да натискаме” още и още. Не знаеш какво стои зад всяко такова „натискане”. Всички фактори, акумулиращи се отвън и отвътре, събитията във външния свят и в нас самите, икономиката, политиката, безопасността – всичко започва да се концентрира и трябва само да даваме на този процес вярната посока.

Както пише Баал а-Сулам, всички проблеми трябва да се решават на основата на един единствен принцип на поръчителство. Представете си: седим зад кръглата маса като едно семейство. Всички, със затворени очи, взимат от общата чиния пари и не искат повече. И всички остават доволни.

Тъй като всъщност не е важно на кого по колко раздават. Проблемът тук не е в държавните комисии – благодарение на поръчителството, винаги ще бъдеш доволен от това, което си получил. В това се и заключава решението.

А всичко останало е необходимо само за да проверят правилността на твоите намерения. Физическото действие на тялото на парцуфа е само признание на решението, което е взела неговата глава. По такъв начин просто удостоверяваш, че си направил правилната преценка. И изобщо не е важно какво ще се случи после на практика. Защото ако достигаш взаимовръзка, всички резултати от нея ще бъдат добри. Тогава за теб всичко ще се допълва свише и няма да чувстваш недостатък в нищо.

А освен това, те чака благословение на материално ниво – разцвет и успех, който ще усетиш веднага. Защото законите на природата сработват без забавяне. А в дадения случай става въпрос за законите, които действат в желанията и мислите мълниеносно. Това не е ураган, който се движи към крайбрежието няколко дни, а пробив, чиито резултати ще бъдат видими още на следващия ден.

От урок по вестника „Народ”, 31.08.2011

[53191]

По средата между сърцето и разума

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо в духовната работа егоизмът е свързан със “зъбите”, тъй като е казано, че трябва ”да разбиеш зъбите на егоизма”?

Отговор: Ние имаме 32 ”зъба” (ламед – бет) – такива са корените на свойства, които мелят – изясняват храната, напълването. Това се случва след като вече знаем какво напълване можем да поемем и какво не, колко можем да поемем за отдаване и в каква форма.

Тоест след окончателни изяснявания, направени от ”устните”: едната отгоре, другата отдолу и език, намиращ се в средата (той се нарича ”свят език”) – в средната линия.

Цялото ни изграждане отразява разпределението на силите, които изясняват нашите желания и мисли. С това се определя образът на човека от нашия свят – въображаемият образ.

Изясняването на това напълване, което вече можем да приемем за отдаване – това е особена работа ”на зъбите”, които сблъсквайки се, се разделят и предъвкват желанието за наслаждение. Устата се намира сякаш по средата между сърцето и разума и изяснява, работи над мислите, идващи от мозъка, и желанията, идващи от сърцето. И чрез правилното отношение между тях разбираме, че можем да го приемем като вътрешна светлина – като ”вкусове” (таамим).

Сърцето съдържа още неизяснени за поправяне желания. Мястото, където се извършва поправянето – това е устата. Но най-особената област е гърлото, което се намира по-високо от тялото, но по-ниско от главата – сякаш като преход от едното към другото. Затова гърлото (гарон) е съзвучно на ”гер” (преходен и присъединяващ се към Исра–ел).

В гърлото се състои цялата разлика между животното и човека, стъпалото, на което се нарича ”говорящ”, и върви след неживото, растителното и животинското стъпало. Тази част, с която говоря – гърлото, сякаш ме отделя от животното и ме прави човек. Всичкия ум, мисли, изхождащи от разума, а също така желанията, изхождащи от сърцето, в случая попадат в гърлото, в което се концентрира цялата човешка същност.

В гърлото има особен механизъм, управляван от мозъка, с помощта на който изясняваме, разговаряме, пеем – всъщност с това изразяваме човешката си същност. Всичко, което е в сърцето и разума, се изразява чрез речта, т.е. гърлото. И ни се струва, че там има нещо особено: струни (връзки) и мускули…

Но това не е толкова просто, както ни се струва. Този речеви механизъм трябва да разбира всичко, което е в разума и в сърцето – и да го изпълнява и изразява външно. Той се активизира от петте области на белите дробове отдолу нагоре, после достига до петте източника на устата (език, небце, гърло, зъби, устни). Това е един много сложен духовен механизъм.

От урока по статия от книга „Шамати”, 01.09.2011

[53323]

Блуждаещите в търсенето на братята

каббалист Михаэль ЛайтманВъв всяко ново състояние усещаме себе си загубени като кон, заблудил се в полето. А човекът, който се пробужда вътре в обърканото животно, извежда себе си и открива къде е неговото място – правилното отношение към това поле, което свързва всеки от нас.

Той изисква ново разбиране, определение, Тора, тоест „инструкция”, как по-бързо и по-правилно, от своя страна, да може да повлияе, за да се включат всички вътре в това поле.

Той преживява, за да спаси другите души и иска да им обясни как всеки от тях да добави своите усилия, за да разкрие мястото си в това поле.

Баал а-Сулам разказва в статията „Изграждане обществото на бъдещето”, че сме подобни на група хора, заблудили се в пустинята и намерили оазис – откриването на особената книга с инструкции, благодарение на която можем да се спасим. И тогава започваме да викаме своите братя, за да се приближат. Тъй като притежаваме голямо съкровище, което ще помогне да преуспеем в живота и да не страдаме повече. Затова започваме да разгласяваме, призовавайки останалите към себе си.

Ако човек действа по такъв начин, оказва полезно влияние на цялата система и се удостоява с благословение.

Трябва да видим това поле, което днес се открива пред нас, святата Шхина – връзката между всички нас и всички наши светове, цялото мироздание. Разкриването на тази връзка от страна на самата природа се усеща от нас като световна криза, опасност, неуспех, защото ние самите не съответстваме на това разкриване на връзката.

Но в мига, когато приведем себе си в съответствие с нея, ще се удостоим с разкриване на висшата сила, която запълва това поле и го активизира. Това свързващо поле е преходното звено между нас и висшата сила. Без тази мрежа не можем да я разкрием – Творецът ни се разкрива чрез системата от нашите връзки.

И така ще стигнем до това, че чрез това поле, благословено от Твореца, ще Го разкрием – „ще стигнем” и „ще видим” (което означава „бо-ре”) вътре в правилната връзка, разкриваща се между всички части на творението.

От урок по статия от книгата „Шамати”, 30.08.2011

[53076]