Шахматна партия без загуби

каббалист Михаэль ЛайтманВажно е да покажем на всички от каква страна се раздухват тези вълнения, които проехтяха в Израел в последно време. Направляващата сила идва зад граница и в нейните планове е да изтрие Израел от картата на света. Защото се изискват доста пари, за да се изведе половин милион на улицата и е ясно, че те не се вземат от въздуха. А в държавата няма закон и инструменти, за да се разследва откъде се вземат тези пари и да ги спре.

Макар че не си струва да се задълбочаваме във всичко това, а просто да се занимаваме със своята работа. Но за това е необходимо да се знае при какви обкръжаващи условия се намираме, за да подходим правилно към тях, да се организираме и да действаме правилно. Но не искам да насочвам вниманието върху това повече от необходимото, не искам да държим това в своя ум и сърце.

Главното, което е необходимо да помним, е, че когато виждаме събитие, ставащо в света: в Русия, в Америка, в Израел и навсякъде – ние стоим срещу Твореца! Това е единствената висша сила, която дирижира всичко, ставащо на тази „сцена”, с всички тези изпълнения.

Той ни проектира цялата тази картина и трябва да играем срещу Него, а не срещу Америка, Русия, някакви леви или десни партии и политически деятели. Нима работата е в тях?  Нужно е да се чете картата по тези правила, които учим, и да работим с реални сили, които действително действат на тази площадка.

Не управляват американците, които искат да променят мира в своята страна – управлява Творецът. Но Той ни дава тази възможност и показва къде трябва да действаме ние самите. Нима всичко това са независими „играчи”, действащи по своя воля: Америка, Русия, Китай? Кой придвижва тези фигури по шахматната дъска? – Творецът! Той иска аз да разгадая Неговата игра и от това да разбера как трябва да напредна – в посоката към Него!

Защото играя с Него – не играя срещу тези пешки. Няма за какво да ненавиждам коня или царицата, или просто пешката на дъската. Трябва да играя срещу Твореца. И тогава ще видя, че съвсем не ги ненавиждам! Те просто ме ориентират, като ми помагат точно да разбера чрез цялата тази шахматна партия, чрез тяхното подреждане върху игралната дъска каква е моята единствена правилна крачка сега, която да направя към успеха. И Творецът иска да спечеля!

Така трябва да гледаме на картата – иначе каква ли още сила можем да победим в такава ситуация? Бедните хора, които гледат на това само като на външни събития, са объркани, като не разбират какво да правят. Затова науката кабала се разкрива в нашите дни – „едно срещу друго е създал Творецът”.

Ако Той ни отваря една стъпка от страна на злото, то срещу Него се разкриват добрите сили, с помощта на които може да се справим с това зло. И така растем – напредвайки по двете страни на стълбата, докато ангелът на смъртта не се превърне в свят ангел. Но отначало той се разкрива като истински ангел на смъртта.

От урок по вестник „Народ”, 25.09.2011

[53730]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: