Статия в списанието ”Rusverlag”: ”По-приемлив край на света…”

В списанието ”Rusverlag”, издавано в Германия на руски език, е публикувана статия с мое интервю, което съм дал на кореспондентите на списанието по време на конгреса в Германия.

По-приемлив край на света…

Михаел Лайтман – за какво ни предупреждава Кабала?

“Експериментът не е зададен от самото начало… Действително не е било лесно да се създадат същества по Божи образ и подобие. И ако интелектът им поначало е бил добре развит и е имал възможност да се усъвършенства, то душата им е била в зачатъчно състояние и те почти не се отличавали в проявите си от приматите. Но преживели и започнали да се размножават. И скоро проблемите с тези хора започнали, защото Каин завидял на Авел и го убил…

Тогава за пръв път пред съвета на Боговете стоял въпросът – какво да правят с тях, с хората? И решили да оставят праведниците, а останалите да ги отнесат, и намерили Ной със семейството му… И отново хората се размножили, но нямало любов в тях… И им бил изпратен божият посланик Моисей с десет заповеди… Но отново нищо не се променило… Те лъгали, убивали, предавали…

И тогава съветът на Боговете взел смело решение – да изпратят на хората един от Боговете – Иисус… и той бил разпънат… И съветът на Боговете мълчал и само наблюдавал на поредното заседание, какво ще се случи с хората… как все повече хора затъват в гордост… И война след война се сменяли: първа световна, втора световна, израелско-палестински конфликт, Афганистан…

И в даден момент смущението на Боговете се сменило с тревога, защото хората станали опасни не само за самата планета, ами и за цялата вселена. И решението било взето. Насочена е дата за края на Света… Но Бог Авраам дошъл при върховният Бог и казал: ”Как можем да унищожим всички, ако сред тях би имало макар и петдесет праведника?”… И върховният Бог му отговорил с любов и тъга в гласа: ”Какво пък, потърси… има още време…” И търсенето на това започнало и продължава… (По разказа на Маруся Светловой  ”По-приемлив край на света.”)

“В това време, когато се решава съдбата на бъдещото ни съществуване на тази планета, древната наука кабала отново придобива значимост и актуалност. Мъдростта, съдържаща се в класическите писания, трябва да бъде използвана за решаване на проблемите, с които се сблъскваме и за осъществяване на откриващите се пред нас възможности.”

Това послание трябва да стане достъпно за всички хора, както в Израел, така и по целия свят. Михаел Лайтман, както никой друг, е способен да реши тази най-важна задача и да изпълни тази историческа мисия” – според Ервин Ласло (Италия/ Унгария), основател и президент на Будапещенския клуб (Club of Budapest) и Световния Съвет на Мъдростта (World Wisdom Council).

Михаел Лайтман – световноизвестен учен-изследовател в областта на класическата кабала, доктор по философия, професор по онтология и теория на познанието, основател и ръководител на Международната академия по Кабала и на института за изследване на Кабала на името на Й. Ашлаг.

Роден през 1946г. във Витебск (Беларус). През 1971г. завършил задочно Северо–Западния политехнически институт, където изучавал биологическа и медицинска кибернетика. Живее в Израел, женен, има три деца.

През 1978г. научните изследвания довели М. Лайтман към изучаване на древната наука кабала. В трудовете си той фактически преразгледал традиционните възгледи на кабала, показал я е като знание необходимо за цялото човечество.

Днес многогодишните изследвания на М. Лайтман в областта на науката кабала намират всеобщо познание. От 2005 г. М. Лайтман става член на Световния Съвет на Мъдростта (World Wisdom Council) – събрание на водещи учени и обществени деятели, занимаващи се с решаването на глобалните проблеми на съвременната цивилизация.

На редакцията на нашето списание му се отдаде случай да се срещне с М. Лайтман по време на пребиваването му в Германия, за да поговорим за актуалните и наболелите проблеми на човечеството.

Първият въпрос, който искаме да зададем касае проблема на нашето общество. Преди всичко имаме в предвид европейското общество, където показателите на жизненото равнище са едни от най-високите, но както е известно, че и нивото на депресии и други психически разстройства , свързани със самотата и стреса, се явява също така най-високо. Как обяснявате този факт?

Обществото ни, е общество на потребление, сформирано в началото на 20 век. Всяка година поставяме рекорди по показателите на икономическия ръст, все повече полезни изкопаеми извличаме от земята и все повече отпадъци изхвърляме в нея. Разбираемо е, че в такова нездраво състояние това не може да продължава дълго.

Затова и кризата, която днес е по света, както и в душата на човека (депресии и болести) се явява като следствие на отношението ни към себе си, на един към друг, към Земята… В продължение на хилядолетия сме се развивали като егоисти, тоест сме променяли света ”под себе си”, а през 20-ти век егоизмът ни се развива по експонента, тоест достигайки максимума. Ето защо може да се каже, че кризата, това е изчистване на планетата ни от целият негативизъм, който човекът е сътворил.

В крайна сметка даже не разбираме какви връзки между всички нас (хора, природа) съществуват, доколко зависим един от друг и как си влияем. Тази зависимост може да се сравни със сцеплението на зъбните колела и ако по-рано всеки човек се е ”въртял” отделно, то сега всички ние сме интегрирани помежду си. Това е логично, това е природен закон, в рамките на това как клетките се развиват, те преминават в интегрално съвместяване и взаимовръзка. Започнали да наблюдават този ефект още в началото на 60-те години на миналия век, а днес този закон практически се признава от всички учени.

И тук се разкрива знанието на кабала, която говори за това, че за да живеем в интегрално общество, трябва вътре в себе си да бъдем интегрални. Тоест, например, ако се занимавам с някакъв бизнес, то трябва да взема под внимание цялата система от човешки взаимоотношения – как това което правя ще изглежда на другите. За съжаление, на даденото ниво на развитие болшинството от нас не се приближава към тази система от взаимност и отговорност…

И като следствие имаме криза в различните сфери на живота, това са природни, обществени и лични катаклизми. Тоест, образно казано, ние седим върху ”буре с барут” и само в нашия свят е натрупана отрицателна енергия.

Според вас, как изучаването на кабала ще промени живота на обществото?

В кабала е казано, че до 1995г. тя не бива изобщо да се разкрива за човечеството, тоест до това време не сме били готови за такива знания. Искам още веднъж да отбележа, че кабала не е мистика, това е наука за следващото състояние на света, наука за законите и силите, които ни управляват.

Днес, в рамките на просветителската ни организация около 2,5 милиона студенти по цял свят изучават тази наука. И аз виждам изменение в тези хора, които са започнали да изучават кабала: те започнаха да виждат света другояче, започнаха да строят нормални, здрави взаимоотношения в семейството, започнаха да усещат интегралната система на природата, която е вечна и съвършена, започват да живеят в съответствие със законите на Вселената.

Модерната тенденция на западното общество са равните права на мъжете и жените. Какво смятате по този повод, не противоречи ли това на законите на природата?

“Равенството”, което установяваме, съгласно егоистичното си разбиране, в крайна сметка не е равенство, а изопачаване на природните закони.

В природата, мъжкото и женското начало не са идентични, а напротив, различни са, противоположни и отдалечени един от друг по вътрешни и външни параметри, по свойства на характерите, по жизнеността, по физиологията и по всичко останало. Прокарвайки между тях знак за равенство, ние ”смачкваме” природата и създаваме огромна угнетеност, която в крайна сметка не носи полза на никого.

Не трябва да се обяснява какво значи да вървиш срещу законите на природата. На толкова високо ниво на развитието ние се опитваме да правим това, което ни скимне, вместо това да се учим от природата и да придаваме с точност на всеки пол подходящата му форма. Този необмислен подход ще ни донесе още много беди…

В нашето общество има толкова много разводи и проблеми в семейството… От един от психолозите прочетох следното интересно сравнение: ”… когато човек казва, че обича ябълки, какво подразбира той? Преди всичко, че обича да яде ябълки. А любовта е съзидателно чувство, то подразбира, че трябва да се грижим за дървото ябълка…” Такова потребителско разбиране за любовта пренасяме и в нашите взаимоотношения. Какво е казано в кабала по този повод?

Добро сравнение! Кабала казва, че любов е когато усещам желанията на другия и ги напълвам. А в съвременния свят всичко е на обратно – ако аз се наслаждавам от някого или от нещо, означава, че обичам този обект.

Искам още веднъж да подчертая, че кабала не е религия. Кабала е знание. Знание, което днес е необходимо на човечеството, защото то е объркано, а кабала дава методика за поправяне на егоистичната ни природа, учи ме как да Ви обикна и не заради това, че получавам нещо от вас, а защото Ви давам!

А има ли интерес към знанието на кабала от страна на ”силните” на този свят?

Мисля, че те не разбират докрай това, което се случва, а тези, които осъзнават не виждат изход и продължават да действат по инерция. Политиците и икономистите не могат да се договорят по между си, тъй като днес е настъпила епоха, когато нито парите, нито силата са ефективни. И на даден етап от нашето развитие ”силните” на този свят не знаят какво да правят, а кризата междувременно само се усилва… Кабала казва, че е възможна световна война, ако човечеството не осъзнае, че е длъжно да се промени, от отношение на ненавист един към друг към съчувствие. От разпространението на тези знания, на условията за нашето оцеляване, е възможно да се избегнат големи трагедии.

Знаете ли, имах няколко срещи с представители на държави и се опитах да им обясня, че е много важно на дадения етап да се отдели особено внимание на възпитанието на децата. Защото това, което правят с децата в училищата – тъпчат ги със знания, които въобще не им помагат в по-нататъшното им хармонично развитие като личности, за създаване на семейство и др.

Но за политиците засега не съществуват други лостове на управление, освен пари и силови структури. А кабала е мистика в техните очи. Но ние работим с учени и се надяваме, че това ще донесе резултати. Тоест учените по-лесно ще се обърнат към представителите на властта, с определени изводи от науките, които потвърждават точно тези знания, за които кабала говори.

Вие смятате, че все още е възможно да се поправим?

Иначе не бих се занимавал с това… Надежда винаги има и трябва да има резултат! Във всички страни има наши отдели. За щастие, учените по целия свят разбират, че днешният проблем е по-голям от всички граници, той е глобален.

Ако финансовата и политическа криза е предупреждение към човечеството, означава, че и болестите у човека възникват, за да го предупредят за нещо?

Разбира се, болестта е сигнал за повреда в организма. В нас всяка клетка, всеки орган работи за цялото тяло, и в това равновесие съществува организма, а излизането извън равновесие, това е болест. Тоест, например ние с отрицателните си емоции унищожаваме самите себе си. И тогава нашите клетки се отклоняват от правилния си режим и започват да работят само за себе си – превръщат се в ракови. И сами можем да се излекуваме, работейки над своя егоизъм. Въобще, спрямо природата, човечеството представлява по себе си тумор, защото унищожава всичко вместо това да отдава.

Има ли някакъв срок за изучаване на кабала?

През целия живот. Тя затова и ни е дадена, да се издигнем на следващото стъпало и да достигнем до такова осъзнаване, когато няма да ви се струва, че умирате, когато усещате себе си като вечно съществуващ, като цялата природа. Душата, това са алтруистичните желания на човек и от това излиза, че много хора нямат и душа… И приемането на заповедта ”Възлюби ближния като себе си” много рядко може да се види по света, защото зад всички човешки постъпки стои сметката и егоизма.

Във всеки човек има зародиш на душа. И ако у Вас възниква желание да опознаете смисъла на живота си, това означава, че душата ви надига глас. Ако започнете и да я развивате, още в този живот ще усетите висшия свят. Но във всеки случай цялото човечество ще се издигне над егоизма си и ще се обедини заедно, като едно сърце – виж как се опитваме да извършим това възпитание, без войни…

Благодаря ви за интересната беседа, да се надяваме и на по-нататъшни срещи!

Ирен Верховецка, Александър Черкаски

[53065]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed