Свещ се пали от свещ

каббалист Михаэль Лайтман”Учение за Десетте Сфирот”, глава 2, ”Вътрешно Съзерцание”, п. 63: Привличане на светлината на долу стоящите се нарича разпространяване на висшата светлина. В онзи миг когато творението пожелае да получи висшата светлина – веднага към него се устремява светлината.

С една дума сякаш се запалва свещ от свещта, без да намалява светлината на първата. Така и във времето, когато творението привлича към себе си висшата светлина, в светлината не произтичат никаква загуби от предадената част на творението.

Затова в светлината няма никакво възбуждане или течение заради привличането към творението, и само за улеснение наричаме това – разпространяване на висшата светлина. И навсякъде, където е казано за разпространението на светлината, се има предвид привличането и навътре в творението по негово желание, само това и нищо повече.

В самата светлина не може да има никакво движение или промяна – всички промени са в желанието на творението. Независимо, че ние не уточняваме това всеки път и казваме просто: светлината идва отгоре надолу. Но светлината не може никъде да дойде.

Има се в предвид, че ние разкриваме тази светлина по реда на съсъдите – желанията, идващи отгоре надолу. Сякаш се запалват свещи във верига. И затова казваме: светлината идва. Това означава, че се появява съсъд, който разкрива светлината, и реагира на него.

Светлина е имало и преди, има и сега и тя не се променя! Но всеки път ни се появяват нови желания, разкриващи тази светлина, и затова казваме, сякаш светлината се променя. Но в самата светлина няма никакви промени – само в съсъда. Светлината се разкрива съгласно това как съсъдът иска да я разкрие.

По-рано светлина е имало, но не е била разкрита – а сега тя се разкрива. Но на светлината това не оказва влияние – съсъдът решава в каква форма ще се разкрие светлината.

От урока по ”Учение за десетте Сфирот”, 04.09.2011

[54205]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: