Признаците на глобализирания и хаотичен свят

Мнение (М. Ескудеро,”El Pais”, Испания): Ние живеем в нов глобализиран и хаотичен свят. 10 черти на този свят говорят за смяната на епохата. Признаците на новата реалност са:

1. Държавната власт във всяка страна става по-малко самостоятелна. Голяма част от проблемите не могат да бъдат разрешени в пределите на една държава. Гражданите гласуват за партия, знаейки, че нейните възможности за решаване на проблемите са ограничени.

2. Неограничената държавна власт не решава проблемите. Висшата цел се явява свободата, изкореняването на натиска един над друг. Държавата е призвана да помогне на хората да се избавят от всякакъв натиск, в това число и от злоупотребата с държавната власт. Затова е необходима съвещателна демокрация.

3. Държавната власт в демократичните страни отслабва, а властта на глобалните корпорации расте. На кого се подчиняват те?

4. Вследствие ръста на властта на глобалните компании, възниква тенденция да ги привличат към социална отговорност, за благото на обществото.

5. Източникът на легитимност е моралното аргументиране на действието – общественото мнение се създава не толкова от СМИ (Средствата за Масова Информация), а и от социалните мрежи. Все повече редови граждани стават източник на легитимност за държавната и корпоративната власт.

6. Социалните мрежи стават най-могъщото средство за увеличаване и организация на масовото вмешателство на гражданите в обществения живот.

7. Описаните тенденции са се обострили с настъпването на икономическата криза. Глобалните инвестиционни компании, защитавани от международните рейтингови агенции, провокираха кризата, а после излязоха от нея финансово укрепени и притиснаха демократичните институти в САЩ и Европа.

8. Орязването на бюджета и безработицата способстваха за появата на огромното неравенство на доходите. Маси от нови бедняци и съобщения за печалби на крупни корпорации, независимо от кризата.

9. Кризата разкри мултиполярността на света, многото нови икономически държави. Това ще доведе до нова валутна кошница.

10. Съществуват и други кризи, за които се говори по-малко, но те играят не по-малка роля. Четири фактора от ръста на населението на Земята са свързани с настоящите проблеми:

– заплаха от изменение на климата

– 1 милиард човека са на границата на гладната смърт

– 1 милиард и 200 милиона човека нямат достъп до питейна вода

– 1 милиард и 800 милиона човека нямат достъп до електричество.

Две са реакциите от случващото се:

1) естествената – обърканост и усещане за безпомощност;

2) настойчиво търсене на отговор.

Реплика: Необходимо е бързо да се доведе до знанието на света, че отговор има и не трябва да го търсим, а само да се опитаме да осъзнаем, да осмислим.

[53587]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: