По средата между сърцето и разума

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо в духовната работа егоизмът е свързан със “зъбите”, тъй като е казано, че трябва ”да разбиеш зъбите на егоизма”?

Отговор: Ние имаме 32 ”зъба” (ламед – бет) – такива са корените на свойства, които мелят – изясняват храната, напълването. Това се случва след като вече знаем какво напълване можем да поемем и какво не, колко можем да поемем за отдаване и в каква форма.

Тоест след окончателни изяснявания, направени от ”устните”: едната отгоре, другата отдолу и език, намиращ се в средата (той се нарича ”свят език”) – в средната линия.

Цялото ни изграждане отразява разпределението на силите, които изясняват нашите желания и мисли. С това се определя образът на човека от нашия свят – въображаемият образ.

Изясняването на това напълване, което вече можем да приемем за отдаване – това е особена работа ”на зъбите”, които сблъсквайки се, се разделят и предъвкват желанието за наслаждение. Устата се намира сякаш по средата между сърцето и разума и изяснява, работи над мислите, идващи от мозъка, и желанията, идващи от сърцето. И чрез правилното отношение между тях разбираме, че можем да го приемем като вътрешна светлина – като ”вкусове” (таамим).

Сърцето съдържа още неизяснени за поправяне желания. Мястото, където се извършва поправянето – това е устата. Но най-особената област е гърлото, което се намира по-високо от тялото, но по-ниско от главата – сякаш като преход от едното към другото. Затова гърлото (гарон) е съзвучно на ”гер” (преходен и присъединяващ се към Исра–ел).

В гърлото се състои цялата разлика между животното и човека, стъпалото, на което се нарича ”говорящ”, и върви след неживото, растителното и животинското стъпало. Тази част, с която говоря – гърлото, сякаш ме отделя от животното и ме прави човек. Всичкия ум, мисли, изхождащи от разума, а също така желанията, изхождащи от сърцето, в случая попадат в гърлото, в което се концентрира цялата човешка същност.

В гърлото има особен механизъм, управляван от мозъка, с помощта на който изясняваме, разговаряме, пеем – всъщност с това изразяваме човешката си същност. Всичко, което е в сърцето и разума, се изразява чрез речта, т.е. гърлото. И ни се струва, че там има нещо особено: струни (връзки) и мускули…

Но това не е толкова просто, както ни се струва. Този речеви механизъм трябва да разбира всичко, което е в разума и в сърцето – и да го изпълнява и изразява външно. Той се активизира от петте области на белите дробове отдолу нагоре, после достига до петте източника на устата (език, небце, гърло, зъби, устни). Това е един много сложен духовен механизъм.

От урока по статия от книга „Шамати”, 01.09.2011

[53323]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: