Мненията на философите

Мнения: Н. Алиева: Необходимо е образованието да се разглежда като социално-културен институт, регулиращ, направляващ и усъвършенстващ процесите на развитие на човека. При такова виждане за образованието акцентът се премества на „създавам образование” на индивида. „Създавам образование” се разглежда като синтез на обучението и на учението, на възпитанието и на самовъзпитанието, на развитието и на саморазвитието, на израстването и на социализацията.

Б. Гершунский: Формирането на личността показва висшата цел и ценност на образователната дейност. Човешкото измерение на съвременните науки и на образованието поставят нови цели и ценности в образованието. Именно формирането, корекцията или преобразуването не само на индивидуалния манталитет, но и на манталитета на социума се явяват йерархическа висша ценност и цел на образователната дейност в цялото и многообразие.

В. Степин: Кризите често представляват не само разрушение на културата, а начало на нейното преобразуване, търсене на нова система на културни ценности и на нови пътища за развитие на цивилизацията. Същинското естествено-научно образование на днешния ден трябва да съответства на посткласическия етап от развитието на науката, трябва да позволява на човека да усети себе си като част от природата.

Погледът за света променя качеството си така, както и еволюционизмът. Възниква нова парадигма, която в единството на еволюционизма и синергетиката служи като основание за разкриването на механизмите на самотворението на природата, на креативния характер на битието на човека и природата. В рамките на новата парадигма природата и човекът се проявяват като творци, а еволюцията придобива смисъл на креативна еволюция.

[53431]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: