Историята се повтаря

каббалист Михаэль ЛайтманКонгресът в Ахзив (Израел), урок № 1

Днес се намираме пред изкачването на ново стъпало.

Преди милиарди години нашата Вселена се е зародила от Големия взрив, започвайки от простата материя, която по-късно се развива в растителна и животинска. И ето сега стоим пред изкачването на човешкото стъпало. Според термините на науката кабала, ние още не сме достигнали това стъпало. То се отличава от животинското по качество, по самата си същност. Човек възприема действителността не със своите пет животински органа на чувствата, той живее не с онова, което влиза в него – той живее със способността да излезе сам извън себе си и чрез ближния да разкрие реалността, която се намира отвън и не зависи от неговото тяло. Така навлизаме в новото битие.

Днес сме изправени пред проблема: как да се обединим един с друг във взаимно поръчителство, което ще стане ”пропуск ” за нагоре?

Тази възможност вече е заложена в еврейския народ – отговаря науката кабала. Та нали сме преживяли кризата на древния Вавилон преди 3700 години. Там се е получила също такава ситуация, както и днес – и ние можем да я използваме като пример.

В онези времена хората също не знаели какво да правят. Техният всекидневен живот се разстроил, те открили в себе си ненавистта един към друг, толкова силна, че не било възможно да живеят заедно. Техният егоизъм нараснал, устремил се към небесата, подобно на Вавилонската кула. Те престанали да се разбират помежду си, сякаш заговорили на различни езици. И тогава един от жреците на име Авраам започнал да събира група, основана на взаимното поръчителство – група, която по-късно, в последствие станала народ – Израел.

Ето и ние, казват кабалистите за нашето време, ще трябва да направим абсолютно същото. Загубвайки в изгнанието цялото си достояние, ние сме престанали да бъдем народ. Тъй като ще станем „народ“ само на основата на взаимното поръчителство и любовта към ближния, както към самия себе си, на принципа на другарството. Падайки от това стъпало, сме се лишили от усещането на висшия свят и разбирането на книгите, написани на неговото ниво. Всичко е скрито.

И сега, казват кабалистите, сме длъжни да се върнем към взаимното поръчителство.

Сред нас има хора с точка в сърцето, които изпитват естествено привличане към това, без да са зависими от състоянието на света. Добре или зле вървят работите на материално ниво, на тях все нещо не им достига и те се присъединяват към изучаването на науката кабала. Това са нашите другари в Израел и в целия свят. За тях кабала е част от живота: те се учат как да се обединят и постигнат духовния свят – онова, което се намира извън нашето тяло.

А останалите ще се присъединят под натиска на кризата, когато ситуацията в света се влоши. Така е било и по времето на Авраам, Ицхак и Яков, когато в земята на Израел е настъпил глад, когато животът станал съмнителен, лош и подтикнал хората към разкриването на духовния свят. Така ще бъде и днес, но не само в Израел, а в целия свят. Всички ние стоим на прага на голямата криза и на големите промени.

От 1-я урок на конгреса в Ахзив, 01.09.2011

[53400]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: