Единството, като метод за решаване на световната криза, ч.2

Мнение (Л. Кюнхардт, проф. по политология, начело на Евроцентъра по интегрални изследвания в Бонския университет): В стремежа си да формираме отново обществената структура и законите на новата цивилизация, трябва да помним, че 21 век се различава от предшестващите го епохи.

Той се представя, не като игра на победители и победени, а се състои от безкраен брой свързани връзки, съединени помежду си с безкрайно количество кръстоски. Колкото по-здраво бъдат свързани помежду си съставните на тази система, толкова по-добре ще бъде за всички нас. Такава позитивна система от връзки ще може отново да формира особен, глобален светоглед, поддържащ интересите на целия свят.

Реплика: Ех, ако само политиците разбираха света, като учените, или учените да имаха възможността да действат като политиците! Как да се кръстосат и да се изведе новият тип човек, разбиращ и изпълняващ?

[54465]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: