Единството като метод за решаване на световната криза, ч.3

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Л. Ивашов, бивш началник на упр. на съвместните международни военни действия при КГБ): Началото на 21 век се превърна в исторически кръстопът, където човечеството, преживяващо процесите на глобализация, стои пред избора за начина на своето по-нататъшно развитие. На фона на усилващата се опасност възниква въпросът: къде и по какъв начин ще напредва човечеството, за да съхрани цивилизацията на Земята и да не падне в пропастта на взаимното унищожение?

Ние предлагаме модел на особеното глобално общество, което може да се нарече ”междукултурна хармония”, като модел на световния ред. В неговата основа лежи идеята за глобализацията на света като нов етап в развитието на особения жив организъм. Този организъм включва в себе си човешката цивилизация с множеството й култури и земното кълбо – като среда на нейното обитаване.

Такъв светоглед подразбира принципите на естественото разпространяване на идеологията на общностите и преимуществата на обществото над личността, като основа на светогледа и процеса на живота на народите на глобално геополитическо ниво.

В действителност се говори  за преход от взаимното угнетяване и войната на културите към съвместно действие и взаимопомощ, когато печалбата и успехът на всяка от културите се определя, благодарение на създаването на условия за нейното развитие и поддръжка от страна на обединеното световно сдружение.

Реплика: И тук, както на практика във всички други случаи от изказвания на политици, се сблъскваме с противоречието на правилния вид на техните мисли с неправилния, противоположен начин на техните действия….

[54560]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed