Единствена гаранция за спокойствие

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как можем да сме уверени, че ако сега се обединим, то веднага ще видим най-доброто в живота? А ако е обратно, ако стане по-зле?

Отговор: Доколкото се стараем да се обединим, получаваме малко по-голямо разкритие в усещанията, в разбирането, получаваме облекчаване на всичките ни състояния, в това число и материалните. Всичко това зависи само от нашите усилия.

Дори Ари, някога преди да умре е казал на своите ученици, че ако те действително са искали да напреднат, то него не биха го отделили от тях и той e нямало да умре. А сега той умирал, защото все още нямало нужда от него – той не им е нужен. Те викали: ”Как така не си ни нужен!”. Но всъщност той им бил ненужен и си заминал – престанал да се въплъщава в материално тяло.

Но ако имаме желание да напредваме към отдаване, към обединение, незабавно ще видим положителните резултати. Независимо, че ги виждаме в не егоистично напълване – иначе никога нямаше да излезем от своя егоизъм. Виждаме в отдаване, в способността ни да се обединим – в онова устремяване, което разкриваме. Това се нарича отразена светлина, вътре в която се разкрива пряката светлина. Тъй като съм искал да бъда в отдаване, в съединение и сега разкривам, че съм способен на това. Виждам напредъка си в отдаването – това е моята награда.

И ако се намирам в отдаване, то и в материалния свят ще видя подобренията – в нормалния живот. Това е законът на природата, успехът ти е гарантиран. Има хора, които нямат никакви проблеми с пари и здраве, но не са доволни от своя живот. А ще достигнеш такова състояние, когато ще бъдеш доволен от всичко. И наистина ще имаш всичко! Творецът и силата на светлината нямат никакви недостатъци. Той може да ти напечата колкото искаш долари.

В онзи миг, в който променим своя подход – веднага ще видим следствията, почти на същото място. Ако започнем да се доближаваме до поръчителството с целия народ, то ще видим как ще започне успокояването на нещата: върху нас ще престанат да падат ракети, ще спре инфлацията, по пътищата ще намалеят катастрофите – ще се нормализира всекидневният ни живот. Говоря съвсем сериозно.

Тук действа един и същ закон, който се разкрива на същото това място, където ти действаш. Трябва само да се уподобим на Него, да променим подхода си, всеки според мярката на собственото си разбиране – а повече от това не се иска от нас.

Баал а-Сулам пише в статията ”Мир”, че ако сме приели закона за поръчителството, то за броени години бихме постигнали пълен разцвет във всичко: относно здравето, жизненото ниво, отношението ни с децата, с управлението на държавата, отношението на народа към правителството, безопасността.

Тъй като всичките ни проблеми произтичат от недостига на подобие с природата. Няма друг закон, освен природното равновесие, подобието по свойства. Творецът е създал желанието за наслаждаване и е посочил към него: ”Ето го, то трябва да е подобно на Мен!”. И от тогава всичко се върти около това – няма нищо повече, започвайки от първото съкращаване и решението да стане като Него. Това се нарича закон за подобието. А ако не искаме да го изпълняваме, ще страдаме, за да може да го изпълним.

Само в това ни е дадена свобода – да изберем за сметка на какво искаме напредваме; с помощта на камшика или със сладост. Моля, избирай.

От урока по статия на Рабаш, 02.09.2011

[54603]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: